API

API token:

F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2

1. Pobieranie danych faktury:


$input_xml = "
<dokument>
  <dokument_id>292324</dokument_id>
  <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>
</dokument>
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/dokument_odczytaj.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablice PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawne odczytanie dokumentu:

<dokument>
  <kod>5</kod>
  <typ_faktury>0</typ_faktury>
  <numer_faktury>FV 75/5/2018</numer_faktury>
  <data_wystawienia>2021-12-01</data_wystawienia>
  <data_sprzedazy>2021-12-01</data_sprzedazy>
  <termin_platnosci_data>2021-12-08</termin_platnosci_data>
  <rodzaj_faktury_koszty>1</rodzaj_faktury_koszty>
  <status>0</status>
  <unikatowy_kod>tbChukRcFtPancRYMFBeR6zhPywTFQkkzAScaZOVU8s1Yzv7Mvg4vvpHeDeged3f3dsameL5Af2OsH</unikatowy_kod>
  <data_oplacenia></data_oplacenia>
  <kwota_oplacona>0.00</kwota_oplacona>
  <uwagi></uwagi>
  <waluta>EUR</waluta>
  <kurs>4.22040000</kurs>
  <jezyk>0</jezyk>
  <szablon>0</szablon>
  <imie_nazwisko_wystawcy>Zbigniew Nazwiskoo</imie_nazwisko_wystawcy>
  <imie_nazwisko_odbiorcy></imie_nazwisko_odbiorcy>
  <nr_zamowienia></nr_zamowienia>
  <dodatkowe_uwagi></dodatkowe_uwagi>
  <wartosc_netto>224.43</wartosc_netto>
  <wartosc_vat>18.57</wartosc_vat>
  <wartosc_brutto>243.00</wartosc_brutto>
  <sprzedawca>
    <nazwa>FIRMA TEST &quot;Najlepsza w mieście&quot; i już</nazwa>
    <nip>1111111111</nip>
    <ulica_i_numer>ul. Testowa 8</ulica_i_numer>
    <kod_pocztowy>00-005</kod_pocztowy>
    <miejscowosc>Warszawa</miejscowosc>
    <kraj_id>PL</kraj_id>
    <email>dasdas@fff.pl</email>
    <telefon>3123123123</telefon>
    <fax></fax>
    <www>www.wp.pl</www>
    <nr_konta_bankowego>PL0000000000000000000000000000000</nr_konta_bankowego>
  </sprzedawca>
  <nabywca>
    <nazwa>Firma - nazwa nabywcy</nazwa>
    <nip></nip>
    <ulica_i_numer></ulica_i_numer>
    <kod_pocztowy></kod_pocztowy>
    <miejscowosc></miejscowosc>
    <kraj_id>PL</kraj_id>
    <email></email>
    <telefon></telefon>
    <fax></fax>
    <www></www>
    <nr_konta_bankowego></nr_konta_bankowego>
  </nabywca>
  <faktura_pozycje>
    <nazwa>12312312, zzz</nazwa>
    <pkwiu></pkwiu>
    <symbol_gtu>0</symbol_gtu>
    <rabat>0.00</rabat>
    <ilosc>1.000</ilosc>
    <jm>szt.</jm>
    <netto>17.89</netto>
    <brutto>22.00</brutto>
    <vat>23</vat>
    <wartosc_netto>17.89</wartosc_netto>
    <wartosc_brutto>22.00</wartosc_brutto>
  </faktura_pozycje>
  <faktura_pozycje>
    <nazwa>111aa22dd</nazwa>
    <pkwiu></pkwiu>
    <symbol_gtu>5</symbol_gtu>
    <rabat>0.00</rabat>
    <ilosc>10.000</ilosc>
    <jm>szt.</jm>
    <netto>20.65</netto>
    <brutto>22.10</brutto>
    <vat>7</vat>
    <wartosc_netto>206.54</wartosc_netto>
    <wartosc_brutto>221.00</wartosc_brutto>
  </faktura_pozycje>
</dokument>
Błędne odczytanie dokumentu: <dokument>
  <kod>3</kod>
</dokument>

2. Wystawianie faktury:

Prosimy w XML używać kodowania znaków w formacie utf-8

$input_xml = "
<dokument>

  <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>

  <typ_faktury>0</typ_faktury>
  <typ_faktur_podtyp>0</typ_faktur_podtyp>
  <obliczaj_sume_wartosci_faktury_wg>0</obliczaj_sume_wartosci_faktury_wg>
  <numer_faktury></numer_faktury>
  <data_wystawienia>2021-12-01</data_wystawienia>
  <data_sprzedazy>2021-12-01</data_sprzedazy>
  <termin_platnosci_data>2021-12-08</termin_platnosci_data>
  <data_oplacenia></data_oplacenia>
  <kwota_oplacona>0</kwota_oplacona>
  <uwagi></uwagi>
  <waluta>EUR</waluta>
  <kurs>4.22040000</kurs>
  <rodzaj_platnosci>Przelewy24</rodzaj_platnosci>
  <jezyk>0</jezyk>
  <szablon>0</szablon>
  <imie_nazwisko_wystawcy>Zbigniew Nazwiskoo</imie_nazwisko_wystawcy>
  <imie_nazwisko_odbiorcy></imie_nazwisko_odbiorcy>
  <nr_zamowienia></nr_zamowienia>
  <dodatkowe_uwagi></dodatkowe_uwagi>
  <id_dzialy_firmy></id_dzialy_firmy>
  <wyslij_dokument_do_klienta_emailem>1</wyslij_dokument_do_klienta_emailem>
  <magazyn_id></magazyn_id>
  <automatyczne_tworzenie_dokumentu_magazynowego></automatyczne_tworzenie_dokumentu_magazynowego>
  


  <nabywca>
    <nazwa>234234234234234234</nazwa>
    <nip></nip>
    <ulica_i_numer></ulica_i_numer>
    <kod_pocztowy></kod_pocztowy>
    <miejscowosc></miejscowosc>
    <kraj>PL</kraj>
    <email></email>
    <telefon></telefon>
    <fax></fax>
    <www></www>
    <nr_konta_bankowego></nr_konta_bankowego>
  </nabywca>

  <faktura_pozycje>
    <nazwa>12312312, zzz</nazwa>
    <pkwiu></pkwiu>
    <symbol_gtu></symbol_gtu>
    <ilosc>1.000</ilosc>
    <jm>szt.</jm>
    <vat>23</vat>
    <wartosc_brutto>22.00</wartosc_brutto>
  </faktura_pozycje>

  <faktura_pozycje>
    <nazwa>111aa22dd</nazwa>
    <pkwiu></pkwiu>
    <symbol_gtu>5</symbol_gtu>
    <ilosc>10.000</ilosc>
    <jm>szt.</jm>
    <vat>7</vat>
    <wartosc_brutto>221.00</wartosc_brutto>
  </faktura_pozycje>

</dokument>
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/dokument_dodaj.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml ); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablice PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawne dodanie dokumentu:

<dokument>
  <kod>1</kod>
  <dokument_id>1460568</dokument_id>
  <dokument_nr>FV 76/5/2018</dokument_nr>
  <unikatowy_kod>FtfhN2ed5Jcd0gIJf4k0GixDvSgz6kHdg64fthRN4cLEYOdffqKq4Ja2ewJwOd4I3CNX63jdakRciq</unikatowy_kod>
</dokument>
Błędne dodanie dokumentu: <dokument>
  <kod>3</kod>
</dokument>

3. Pobieranie faktury w PDF:

Pobieranie pliku PDF:

https://program.fakturaxl.pl/dokument_export.php?api=F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2&dokument_id=292324&pdf=1

Przykładowe dane które zwraca API:
Błędne pobranie:

<dokument>
  <kod>4</kod>
</dokument>


Otwieranie pliku PDF

https://program.fakturaxl.pl/dokument_export.php?api=F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2&dokument_id=292324&pdf=2

Przykładowe dane które zwraca API:
Błędne otwarcie:

<dokument>
  <kod>4</kod>
</dokument>

4. Wysłanie faktury do klienta e-mailem:


$input_xml = "
<dokument>
  <dokument_id>292324</dokument_id>
  <zalacz_dokument_w_formacie_pdf>1</zalacz_dokument_w_formacie_pdf>
  <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>
</dokument>
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/wyslanie_faktury_do_klienta_emailem.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablice PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawnie wysłany e-mail:

<dokument>
  <kod>23</kod>
</dokument>
Błędnie wysłany email: <dokument>
  <kod>3</kod>
</dokument>

5. Usuwanie faktury:


$input_xml = "
<dokument>

  <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>
  <dokument_id>1234</dokument_id>

</dokument>
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/dokument_del.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablice PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawne skasowany dokument:

<dokument>
  <kod>20</kod>
</dokument>
Błąd podczas kasowania dokumentu: <dokument>
  <kod>4</kod>
</dokument>

6. Pobieranie listy działów:


$input_xml = "
<dokument>

  <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>

</dokument>
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/dokument_lista_dzialow.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablice PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawne odczytanie listy działów

<dokument>
  <dzial>
    <id>159</id>
    <nazwa>Pierwszy dział firmy</nazwa>
  </dzial>
  <dzial>
    <id>168</id>
    <nazwa>Drugi dział firmy</nazwa>
  </dzial>
</dokument>
Błędne odczytanie listy działów: <dokument>
  <kod>3</kod>
</dokument>

7. Lista dokumentów:


$input_xml = "
<dokument>
  <data_od>2021-01-01</data_od>
  <data_do>2021-01-30</data_do>
  <id_dzialy_firmy></id_dzialy_firmy>
  <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>
</dokument>
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/lista_dokumentow.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablice PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawne odczytanie listy dokumentów

<dokumenty> 
    <dokument>                    
        <id>12345</id>
        <numer_faktury>FV 1/1/2020</numer_faktury>
        <typ_faktury>0</typ_faktury>
        <typ_faktury_str>Faktura VAT</typ_faktury_str>
        <id_dzialy_firmy>2</id_dzialy_firmy>
        <rodzaj_faktury_koszty>1</rodzaj_faktury_koszty>
        <nazwa_skrocona_odbiorcy>Nazwa firmy/nazwa_skrocona_odbiorcy>
        <data_wystawienia>2020-01-01</data_wystawienia>
        <data_sprzedazy>2020-01-01</data_sprzedazy>
        <data_wplywu>2020-01-01</data_wplywu>
        <wartosc_netto>100.00</wartosc_netto>
        <wartosc_vat>23.00</wartosc_vat>
        <wartosc_brutto>123.00</wartosc_brutto>
        <waluta_str>EUR</waluta_str>
        <kurs>4.25850000</kurs>
        <status>2</status>    
        <data_oplacenia>2020-01-05</data_oplacenia>
        <kwota_oplacona>123.00</kwota_oplacona>
    </dokument>

    <dokument>                    
        <id>12346</id>
        <numer_faktury>FV 2/1/2020</numer_faktury>
        <typ_faktury>0</typ_faktury>
        <typ_faktury_str>Faktura VAT</typ_faktury_str>
        <id_dzialy_firmy>2</id_dzialy_firmy>
        <rodzaj_faktury_koszty>1</rodzaj_faktury_koszty>
        <nazwa_skrocona_odbiorcy>Nazwa firmy/nazwa_skrocona_odbiorcy>
        <data_wystawienia>2020-01-02</data_wystawienia>
        <data_sprzedazy>2020-01-02</data_sprzedazy>
        <data_wplywu>2020-01-02</data_wplywu>
        <wartosc_netto>200.00</wartosc_netto>
        <wartosc_vat>46.00</wartosc_vat>
        <wartosc_brutto>246.00</wartosc_brutto>
        <waluta_str>EUR</waluta_str>
        <kurs>4.25850000</kurs>
        <status>1</status>    
        <data_oplacenia>2020-01-05</data_oplacenia>
        <kwota_oplacona>10.00</kwota_oplacona>
    </dokument>        
</dokumenty> 

8. Pobieranie listy magazynów:


$input_xml = "
<dokument>

  <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>

</dokument>
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/lista_magazynow.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablice PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawne odczytanie listy magazynów:

<dokumenty>
  <magazyn>
    <id>1456</id>
    <nazwa>Główny</nazwa>
    <magazyn_glowny>1</magazyn_glowny>
  </magazyn>
  <magazyn>
    <id>1477</id>
    <nazwa>Drugi magazyn</nazwa>
    <magazyn_glowny>0</magazyn_glowny>
  </magazyn>
</dokumenty>
Błędne odczytanie listy magazynów: <dokument>
  <kod>3</kod>
</dokument>

9. Pobieranie listy produktów


$input_xml = "
<dokument>

  <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>

</dokument>
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/lista_produktow.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablice PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawne odczytanie listy produktów:

<dokumenty>
  <produkt>
    <id>1532345</id>
    <nazwa>Pomarańczka</nazwa>
    <cena_sprzedazy_netto>10.000000</cena_sprzedazy_netto>
    <vat>23</vat>
    <cena_sprzedazy_brutto>123.000000</cena_sprzedazy_brutto>
    <waluta_id>1</waluta_id>
    <jm>szt.</jm>
    <kod_produktu></kod_produktu>
    <towar_usluga>0</towar_usluga>
  </produkt>
  <produkt>
    <id>234333</id>
    <nazwa>Mandarynka</nazwa>
    <cena_sprzedazy_netto>20.000000</cena_sprzedazy_netto>
    <vat>0</vat>
    <cena_sprzedazy_brutto>20.000000</cena_sprzedazy_brutto>
    <waluta_id>1</waluta_id>
    <jm>szt.</jm>
    <kod_produktu></kod_produktu>
    <towar_usluga>0</towar_usluga>
  </produkt>
</dokumenty>
Błędne odczytanie listy produktów: <dokument>
  <kod>3</kod>
</dokument>

10. Pobieranie ilości produktów w magazynie:


$input_xml = "
<dokument>

  <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>

</dokument>
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/ilosc_produktow_w_magazynie.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablice PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawne odczytanie listy produktów:

<dokumenty>
  <produkt>
    <produkt_id>1532345</produkt_id>
    <magazyn_id>1456</magazyn_id>
    <ilosc_w_magazynie>25</ilosc_w_magazynie>
  </produkt>
  <produkt>
    <produkt_id>1477</produkt_id>
    <magazyn_id>1456</magazyn_id>
    <ilosc_w_magazynie>2</ilosc_w_magazynie>
  </produkt>
</dokumenty>
Błędne odczytanie ilości produktów w magazynie: <dokument>
  <kod>3</kod>
</dokument>

11. Zmiana statusu dokumentu:


Istnieją trzy sposoby zmiany statusu dokumentu:


1. Poprzez dodanie pojedyńczej wpłaty lub wpłat:

$input_xml = "
<dokument>

    <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>
    <dokument_id>4742746</dokument_id>

    <dodaj_wplate>
        <kwota_oplacona>10.50</kwota_oplacona>
        <rodzaj_platnosci>Przelew</rodzaj_platnosci>
        <data_oplacenia>2021-10-26</data_oplacenia>
    </dodaj_wplate> 

    <dodaj_wplate>
        <kwota_oplacona>12.10</kwota_oplacona>
        <rodzaj_platnosci>Przelew</rodzaj_platnosci>
        <data_oplacenia>2021-10-26</data_oplacenia>
    </dodaj_wplate> 

</dokument> 
"; 2. Poprzez ustawienie statusu dokumentu jako opłacony: $input_xml = " <dokument>

    <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>
    <dokument_id>4742746</dokument_id>
    
    <status>2</status>
    <rodzaj_platnosci>Przelew</rodzaj_platnosci>

</dokument> 
"; 3. Poprzez ustawienie statusu dokumentu jako nieopłacony: $input_xml = " <dokument>

    <api_token>F35ds211dsg0qgn0qS904kfFL239883123Dk3mdf01ldfmask2</api_token>
    <dokument_id>4742746</dokument_id>
    
    <status>0</status>

</dokument> 
"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://program.fakturaxl.pl/api/dokument_edycja.php'); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_xml); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 300); $return_xml = curl_exec($ch); curl_close($ch); echo $return_xml; // otrzymane informacje XML można łatwo przerobić na tablicę PHP np: $array_data = json_decode(json_encode(simplexml_load_string($return_xml)), true);
Przykładowe dane, które zwraca API:
Poprawna zmiana statusu: 

<dokument>
  <kod>33</kod>
  <status>2</status>
  <kwota_oplacona>1000.51</kwota_oplacona>
</dokument>
Błędna zmiana statusu: <dokument>
  <kod>37</kod>
</dokument>

Zwracane kody:


1 - Dokument został poprawnie dodany
2 - Przekroczono ilość zapytań na sekundę, prosimy spróbować za 5 sekund
3 - Nie istnieje taki api_token
4 - Nie istnieje dokument o takim ID
5 - Dokument został poprawnie odczytany
6 - Błędny typ dokumentu
7 - Faktura o takim numerze już istnieje
8 - Nie istnieje taki id_dzialy_firmy
9 - Nazwa Nabywcy nie może być pusta
10 - Nieprawidłowy NIP
11 - Błędny kraj
12 - Nazwa produktu nie może być pusta
13 - Data musi mieć postać yyyy-mm-dd
14 - Błędny status
15 - Błędna waluta
16 - Brak kursu dla tej daty, nie mozna wystawić faktury
17 - Błędny język
18 - Błędny rodzaj_platnosci
19 - Limit bezpłatnych faktur w darmowym pakiecie został osiągnięty - prosimy o zakup Pakietu Pełnego
20 - Dokument został poprawnie skasowany
21 - Miesiąc został zamknięty nie można w nim dodawać ani wprowadzać nowych faktur
22 - Wysłanie faktury na email nie powiodło się z powodu braku adresu email nabywcy na fakturze
23 - Poprawne wysłanie dokumentu emailem
24 - Nieprawidłowe pole magazyn_id
210 - Dokument magazynowy nie został automatycznie zaktualizowany ponieważ ilość nie może być mniejsza od 0
211 - Dokument magazynowy nie został automatycznie dodany ponieważ ilość nie może być mniejsza od 0
25 - Przekroczono maksymalny rozmiar przesyłanego pliku
26 - Nie istnieje produkt o takiej nazwie
27 - Dział o takim ID nie istnieje
28 - Maksymalny zakres dat do 31 dni
29 - Brak numeru dokumentu
30 - Dokument główny posiada już relację z innym dokumentem
31 - Dokument podłączany posiada już relację z innym dokumentem
33 - Dokument został poprawnie zapisany
34 - Nie została wprowadzona żadna zmiana w dokumencie
35 - Kwota wpłaty musi być większa od 0
36 - Za duża ilość wpłat
37 - Dokument został już wcześniej opłacony

typ_faktury - typy dokumentów:


0 - Faktura VAT
1 - Faktura proforma
5 - Faktura marża
6 - Rachunek (Faktura bez vat)
14 - Paragon
31 - PZ - Przyjęcie Zewnętrzne
30 - WZ - Wydanie Zewnętrzne
22 - Faktura WDT
23 - Faktura eksportowa
24 - Eksport Usług
25 - Eksport Usług VAT-UE 28b

typ_faktur_podtyp - podtyp dokumentu używany w paragonach:


0 - Niefiskalny
1 - Fiskalny

obliczaj_sume_wartosci_faktury_wg - parametr używany w paragonach:


0 - sumy netto, vat i brutto pozycji (domyślnie)
1 - sumy brutto z pozycji (zgodnie z kasą fiskalną)
2 - sumy netto z pozycji

rodzaj_platnosci:


Przelew
Gotówka
Karta płatnicza
Barter
BLIK
Czek
DotPay
Kompensata
Opłata za pobraniem
PayPal
PayU
Płatność elektroniczna
Przelewy24

Rodzaj dokumentu ( rodzaj_faktury_koszty ) parametr opcjonalny:

							
1 - przychody ( domyślna )
2 - koszty


status:


0 - Nieopłacona
1 - Częściowo opłacona
2 - Opłacona

jezyk:


1 - Angielski
3 - Angielski/Polski
8 - Angielski/Niemiecki
9 - Angielski/Francuski
10 - Angielski/Rosyjski
11 - Angielski/Czeski
48 - Angielski/Hiszpański
0 - Polski
2 - Polski/Angielski
4 - Polski/Niemiecki
5 - Polski/Francuski
6 - Polski/Rosyjski
7 - Polski/Czeski
47 - Polski/Hiszpański
30 - Niemiecki
31 - Niemiecki/Angielski
32 - Niemiecki/Polski
33 - Niemiecki/Francuski
34 - Niemiecki/Rosyjski
35 - Niemiecki/Czeski
46 - Niemiecki/Hiszpański
12 - Rosyjski
13 - Rosyjski/Angielski
14 - Rosyjski/Polski
15 - Rosyjski/Francuski
16 - Rosyjski/Niemiecki
17 - Rosyjski/Czeski
45 - Rosyjski/Hiszpański
18 - Francuski
19 - Francuski/Angielski
20 - Francuski/Polski
21 - Francuski/Rosyjski
22 - Francuski/Niemiecki
23 - Francuski/Czeski
44 - Francuski/Hiszpański
24 - Czeski
25 - Czeski/Angielski
26 - Czeski/Polski
27 - Czeski/Rosyjski
28 - Czeski/Niemiecki
29 - Czeski/Francuski
43 - Czeski/Hiszpański
36 - Hiszpański
37 - Hiszpański/Angielski
38 - Hiszpański/Polski
39 - Hiszpański/Rosyjski
40 - Hiszpański/Niemiecki
41 - Hiszpański/Francuski
42 - Hiszpański/Czeski

Szablon wydruku ( szablon ):

0 - Podstawowy
1 - Prosty
2 - Ekonomiczny

automatyczne_tworzenie_dokumentu_magazynowego

Do dodawanej faktury zostanie automatycznie wystawiony dokument magazynowy WZ lub PZ
w zależności od tego, czy wystawiana faktura była fakturą kosztową czy przychodową.
W celu aktywowania tej opcji koniecznie jest również podanie parametru magazyn_id:
0 - nie wystawiaj 
1 - wystawiaj

waluta:


PLN
EUR
USD
GBP
AED
AFN
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZN
BAM
BBD
BDT
BGN
BHD
BIF
BND
BOB
BRL
BSD
BWP
BYN
BZD
CAD
CDF
CHF
CLP
CNY
COP
CRC
CUP
CVE
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EGP
ERN
ETB
FJD
GEL
GHS
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
INR
IQD
IRR
ISK
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KRW
KWD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LYD
MAD
MDL
MGA
MKD
MMK
MNT
MOP
MRU
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZN
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PYG
QAR
RON
RSD
RUB
RWF
SAR
SBD
SCR
SDG
SEK
SGD
SLL
SOS
SRD
SSP
STN
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMT
TND
TOP
TRY
TTD
TWD
TZS
UAH
UGX
UYU
UZS
VES
VND
VUV
WST
XAF
XCD
XDR
XOF
XPF
YER
ZAR
ZMW
ZWL

id_dzialy_firmy:


21 - Główny
111 - Oddział 2

symbol_gtu:


1 - GTU_01
2 - GTU_02
3 - GTU_03
4 - GTU_04
5 - GTU_05
6 - GTU_06
7 - GTU_07
8 - GTU_08
9 - GTU_09
10 - GTU_10
11 - GTU_11
12 - GTU_12
13 - GTU_13

Jak często można odpytać API:


1. POBIERANIE DANYCH FAKTURY:  co 1 sekundę 

2. WYSTAWIANIE FAKTURY:  co 1 sekundę 

4. WYSŁANIE FAKTURY DO KLIENTA E-MAILEM:  co 1 sekundę 

5. USUWANIE FAKTURY:  co 1 sekundę 

6. POBIERANIE LISTY DZIAŁÓW:  co 1 sekundę 

7. LISTA DOKUMENTÓW:  co 5 sekund

8. POBIERANIE LISTY MAGAZYNÓW:  co 1 sekundę 

9. POBIERANIE LISTY PRODUKTÓW:  co 60 sekund 

10. POBIERANIE ILOŚCI PRODUKTÓW W MAGAZYNIE:  co 60 sekund

11. ZMIANA STATUSU DOKUMENTU:  co 1 sekund