Program do wystawiania faktur vat mp online

Faktura VAT-MP (metoda kasowa)

Bezpłatna rejestracja
Bez ukrytych opłat i zobowiązań

Sprzedawca

więcej

mniej

Nabywca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Pozycje na fakturze

  Nazwa PKWiU GTU Ilość Jednostka Rabat % Cena netto VAT % Wartość netto Wartość brutto  
Dodaj pozycję
Dodaj opis
Suma netto 0.00 PLN
Suma VAT 0.00 PLN
Suma rabatu 0.00 PLN
Suma brutto 0.00 PLN

Ukryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe

Załącz lub upuść plik...

🔸 FAKTURA VAT-MP DEFINICJA
Faktura VAT MP stosowana jest przez tak zwanego małego podatnika i umożliwia mu rozliczanie podatku od towarów i usług w uproszczonej formie. Dzieje się to w związku określonymi obrotami, które osiąga przedsiębiorstwo w stosunku rocznym (ich sprzedaż nie przekracza 1,2 mln euro). Obrót ten nie należy do niskich, w związku z tym większość kontrahentów w Polsce może skorzystać z tej metody.
Metoda kasowa polega na odprowadzeniu VAT w momencie otrzymania należności od nabywcy towarów bądź usług, ale musi to nastąpić nie później niż na przełomie 90 dni od dnia w którym dobra te zostały wydane bądź usługi wykonane. Podatek naliczony również może zostać odliczony przy pomocy metody kasowej.


🔸 CO POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA MP?

Faktura MP jest szczególnym dokumentem, gdyż jej wystawianie musi być zgodne z określonymi warunkami. Po pierwsze musi zawierać wszystkie dane, które zawiera każda faktura, a mianowicie datę oraz numer kolejny faktury. Nie może zabraknąć imion, nazwisk obu stron biorących udział w transakcji wraz z ich adresem oraz numerem NIP. Zawarte muszą zostać podstawowe wiadomości o towarze (nazwa, ilość, stawka podatku oraz cena). Faktura MP zawiera także kwotę należności, która została pomniejszona o przyznane rabaty bądź upusty. Szczególną różnicę stanowi nazwa, a mianowicie „Faktura VAT-MP”, zamiast „Faktura VAT”. Konieczne jest zawarcie terminu w którym należność musi zostać zapłacona.
Tak samo jak w przypadku zwykłej faktury, faktura MP nie może zawierać błędów, a w wypadku, gdy takie wystąpią, musi ona ulec bezzwłocznej korekcie. Przydatne jest umieszczenie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu czy adresu e-mail, w razie ewentualnych błędów, kontakt będzie znacznie łatwiejszy.


🔸 Co musisz wiedzieć, jeśli wystawiasz bądź otrzymujesz fakturę MP?

Przedsiębiorca otrzymujący fakturę MP, rozliczaną przez małego podatnika, może odliczyć podatek VAT wynikający z tej faktury w rozliczeniu za miesiąc w którym należność na rzecz małego podatnika została uregulowana w całości bądź w umówionej wcześniej części. Jeszcze jedna sytuacja umożliwia odliczenie VAT, a mianowicie, jeśli upłynęło 90 dni od doręczenia towarów bądź wykonania usług i ma to miejsce w przypadkach różnych od tych wymienionych powyżej.
Mały podatnik, posługujący się metodą kasową lub chcący się nią posługiwać, musi pamiętać o przeliczeniu kwot, które wyrażone są w walucie euro. Nie można korzystać z innego kursu walut, niż ten ogłaszany przez Narodowy Bank Polski i koniecznie musi to być kurs wydany na pierwszy roboczy dzień października, poprzedniego roku podatkowego. Nie podajemy dokładnych kwot, a zaokrąglamy je do 1.000 złoty.


🔸 Wady oraz zalety metody kasowej

Niewątpliwą zaletą jest długi termin płatności, który jest bardzo pomyślnym rozwiązaniem dla osób, które dopiero co rozpoczęły działalność i nie wiedzą kiedy dokładnie należności wpłyną bądź obawiają się opóźnień z nią związanych.
Z kolei wadą jest nieustanne monitorowanie faktur w śledzeniu terminów płatności. Czasami jedna faktura będzie rozliczana nawet kilkakrotnie, związane jest to z ratalnym wpłacaniem przez kontrahenta należności. Po upływie dłuższego czasu może to być problematyczne.


🔸 WZÓR FAKTURY VAT MP (metoda kasowa)
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór faktury vat mp metoda kasowa. Jest to szablon Podstawowy do wypełnienia i wydruku powyżej.
faktura vat metoda kasowa wzór
rys. Faktura VAT MP (metoda kasowa), wzór podstawowy z programu FakturaXL