Program do wystawiania paragonów online

Paragon

Bezpłatna rejestracja
Bez ukrytych opłat i zobowiązań

Sprzedawca

więcej

mniej

Nabywca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Pozycje na fakturze

  Nazwa PKWiU Ilość Jednostka Rabat % Cena netto VAT % Wartość netto Wartość brutto  
Dodaj pozycję
Dodaj opis
Suma netto 0.00 PLN
Suma VAT 0.00 PLN
Suma rabatu 0.00 PLN
Suma brutto 0.00 PLN

Ukryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe

Załącz lub upuść plik...

🔸 PARAGON DEFINICJA
Paragon jest dokumentem handlowym, który potwierdza dokonanie transakcji i stanowi jednocześnie dowód zapłaty za wykonaną usługę lub wydany towar. Możemy wyróżnić dwa rodzaje paragonów: paragon fiskalny i paragon niefiskalny. Przedsiębiorcy mający obowiązek posiadania kasy fiskalnej wystawiają paragony korzystając z kasy. Natomiast, w przypadku braku konieczności posiadania kasy, można wystawić Paragon niefiskalny. Powyższy formularz online do wystawiania Paragonów znakomicie się do tego nadaje. Dokonując rejestracji w programie, na żądanie klienta z utworzonych paragonów można wystawić Fakturę VAT lub Rachunek (fakturę bez VAT).


🔸 Co powinien zawierać Paragon?

Na paragonie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013r. (Dz. U. Z 2013r. Poz. 363) powinny zostać zawarte informacje: 1) imię i nazwisko lub nazwa firmy Sprzedawcy wraz z adresem punku sprzedaży i numerem NIP podatnika; 2) kolejny indywidualny numer wydruku, paragonu fiskalnego; 3) data i czas sprzedaży; 4) nazwa sprzedawanego towaru lub usługi wraz z ceną jednostkową, ilością i wartością sprzedaży; 5) wartość sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki VAT i sprzedaż zwolnioną; 6) łączną kwotę podatku VAT i należności; 7) w przypadku kas fiskalnych numer kasy z oznaczeniem kasjera oraz logo fiskalne z numerem unikatowym pamięci kasy fiskalnej.
Dodatkowo w na Paragonie fiskalnym wysokość znaków nie może być mniejsza niż 2,5mm, a szerokość rolki paragonowej nie możebyć mniejsza niż 28mm.


🔸 Paragon a Faktura uproszczona

W przypadku, gdy Nabywca towarów lub usług zażąda podania na paragonie swojego numeru NIP, a jednocześnie kwota sprzedaży nie przekracza kwoty 450 złotych lub 100 euro, to zgodnie z Art. 106e ust. 5 pkt 3 oraz Art 106h ust. 4 ustawy o VAT można uznać ten paragon za fakturę uproszczoną. Faktura uproszczona daje podstawy do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli dotyczy zakupów, które dają takie prawo do odliczenia.


🔸 Paragon z numerem NIP

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) nie można wystawiać faktury do paragonu, jeżeli nie znajdzie się na nim numer NIP nabywcy. Za niedostosowanie się do tych przepisów grozi sankcja w wysokości 100% kwoty podatku jaki został wykazany na fakturze. Wystawiając paragon musi na nim pojawić się NIP nabywcy, tylko wtedy będzie możliwe wystawienie faktury VAT do tego paragonu. Mówi o tym art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.


🔸 WZÓR PARAGONU
Poniżej zamieszczamy przykładowy powiększony wzór paragonu. Jest to szablon paragonu wydrukowany na drukarce fiskalnej Novitus.
paragon wzór
rys. Paragon, wzór podstawowy z programu FakturaXL