Program do wystawiania faktur vat online

Faktura VAT

Wypróbuj za darmo!

Sprzedawca

więcej

mniej

Nabywca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Pozycje na fakturze

Nazwa PKWiU Ilość Jednostka Rabat % Cena netto VAT % Wartość netto Wartość brutto  
Dodaj pozycję
Suma netto 0.00 PLN
Suma VAT 0.00 PLN
Suma rabatu 0.00 PLN
Suma brutto 0.00 PLN

Ukryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe

Załącz lub upuść plik...

FAKTURA VAT DEFINICJA
Faktura VAT to dokument sprzedaży, przedstawiający szczegółowe dane o transakcji. Faktury VAT wystawiane są przez firmy będące czynnymi podatnikami VAT. Fakturę wystawia się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. Nabywcą na fakturze vat zazwyczaj jest firma (działalność gospodarcza), może to być również osoba fizyczna, jeśli jest to na wyraźne życzenie klienta.


KIEDY WYSTAWIĆ FAKTURĘ?
Fakturę VAT wystawia się nie później niż do 15 dnia misiąca następującego po wydaniu towarów lub wykonaniu usługi oraz nie wcześniej niż 30 dni przed tym faktem.


CO POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA VAT?
Zgodnie z Art. 106e. Ustawy o VAT, Faktura powinna zawierać: 1) datę wystawienia; 2) numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4) numery identyfikacyjne NIP Sprzedawacy i Nabywcy; 5) datę sprzedaży lub datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 6) nazwę towaru lub usługi; 7) jednostkę miary i ilość dostarczanych towarów lub zakres wykonanych usług; 8) cenę jednostkową netto; 9) kwoty rabatów i obniżek jeśli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 10) wartość sprzedaży netto; 11) stawkę podatku; 12) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 13) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 14) wartość faktury ogółem (kwotę należności).


ZAPISYWANIE PDF I DRUKOWANIE FAKTURY VAT ONLINE
Wypełniając wszystkie wymagane pola formularza Faktury VAT można ją zapisać do pliku PDF klikając przycisk Pobierz fakturę. Druga opcja Drukuj fakturę, służy do wydruku faktury online bezpośrednio z przeglądarki. Do prawidłowego funkcjonowania programu i druku faktury w pdf konieczny jest bezpłatny dodatek Adobe PDF Reader.