Program do wystawiania faktur Eksport Usług VAT-UE online

Eksport Usług VAT-UE 28b

Bezpłatna rejestracja
Bez ukrytych opłat i zobowiązań

Sprzedawca

więcej

mniej

Nabywca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Pozycje na fakturze

  Nazwa PKWiU Ilość Jednostka Rabat % Cena Wartość  
Dodaj pozycję
Dodaj opis
Suma rabatu 0.00 PLN
Suma po rabacie 0.00 PLN

Ukryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe

Załącz lub upuść plik...

Co to takiego eksport usług UE oraz kiedy ma miejsce?

W dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne stają się usługi świadczone przez polskich przedsiębiorców w krajach Unii Europejskiej. Co za tym idzie, odbiorcami tych usług są kontrahenci z zagranicy. Sytuacja ta może mieć w miejsce, gdy usługobiorca posiada siedzibę albo określone miejsce w którym działalność jest wykonywana lub też stałe miejsce zamieszkania za granicą Polski. Warto wspomnieć, iż polscy przedsiębiorcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązków związanych z dokumentowaniem transakcji z zagranicznym kontrahentem, wymagana jest także rejestracja na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. To właśnie na podstawie ustawy o VAT art. 28b możliwe jest pokrycie kosztów związanych z podatkiem VAT przez usługobiorcę.


Jaki dokument należy wystawić w związku z eksportem usług?

Jak wspomniane zostało wcześniej, to nie wykonawca odpowiedzialny jest za naliczenie VAT od wykonanej usługi, a jest to obowiązkiem usługobiorcy. W związku z tym polski przedsiębiorca wystawia fakturę VAT na potwierdzenie transakcji z zagranicznym kontrahentem. W prawidłowo wystawionym dokumencie nie może zabraknąć podstawowych informacji o sprzedawcy oraz nabywcy, a więc imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, adres oraz numer NIP. Faktura musi zawierać kolejny numer dokumentu oraz datę wystawienia wraz z miejscowością. Nie może zabraknąć zakresu w jakim dana usługa została wykonana. Należy zawrzeć cenę usługi netto wraz z wartością sprzedaży netto. Dla usług, które nie podlegają opodatkowaniu, należy zsumować wartość sprzedaży. Bardzo ważne jest zawarcie adnotacji „odwrotne obciążenie”, które informuje o przeniesieniu obowiązku podatkowego na nabywcę usługi.
W związku z eksportem usług obowiązują takie same przepisy, dotyczące wystawiania faktury jak w sytuacji transakcji krajowych. Należy wystawić fakturę najpóźniej do 15 dnia miesiąca, który nastąpił po miesiącu, w którym dana usługa została wykonana.
Ważną wiadomością dla sprzedawcy jest możliwość odliczenia VAT-u od faktur zakupowych, nawet w sytuacji, jeśli on tego VAT-u nie nalicza. Jednak, aby sytuacja taka była możliwa, usługa musi zostać opodatkowana w Polsce.
Faktura nie musi zawierać informacji o podatku, a także o kwotach przyznanych upustów oraz rabatów, jeśli takie wystąpiły.


Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do transakcji z kontrahentem z UE?

Obowiązkiem polskiego przedsiębiorcy jest rejestracja do celów transakcji wewnątrzunijnych, a także dostarczanie niezbędnych informacji, które służą podsumowaniu VAT-UE. Aby dokonywać wspomnianej rejestracji, niezbędne jest złożenie bądź też aktualizacja dokumentu VAT-R, a ma to miejsce w Urzędzie Skarbowym.
Skutkiem rejestracji jest przyznanie przedsiębiorcy statusu czynnego podatnika VAT-UE, jak również przyznanie prefiksu kraju, który występować będzie przed numerem NIP. W Polsce są to litery „PL”. Na naszym blogu przeczytać można, kiedy należy składać deklarację VAT UE do Urzędu Skarbowego. Należy wspomnieć, iż przepisy prawa nie określają, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w momencie wykonania usług eksportowych. Powszechnie przyjęło się zasady ogólne, w związku z którymi obowiązek podatkowy powstaje w momencie wyświadczenia usługi.
W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma ułamek należności, obowiązek podatkowy rozpoczyna się właśnie w tym momencie.