Program do wystawiania faktur zaliczkowych online

Faktura zaliczkowa

Bezpłatna rejestracja
Bez ukrytych opłat i zobowiązań

Sprzedawca

więcej

mniej

Nabywca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Pozycje na fakturze

  Nazwa PKWiU GTU Ilość Jednostka Rabat % Cena netto VAT % Wartość netto Wartość brutto  
Dodaj pozycję
Dodaj opis

Powiązane zamówienia

Nr zamówienia Data wystawienia Wartość brutto  
Dodaj kolejne zamówienie
Suma netto 0.00 PLN
Suma VAT 0.00 PLN
Suma rabatu 0.00 PLN
Suma brutto 0.00 PLN

Ukryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe

Załącz lub upuść plik...

🔸 FAKTURA ZALICZKOWA DEFINICJA
Zaliczką określamy ułamek kwoty, która zostaje wypłacona sprzedającemu w celu zabezpieczenia się, wystawiana jest z reguły przy zamówieniach opielających na dużą sumę. Kwota ta wpłacana jest na poczet towarów bądź usług, które mają zostać dostarczone, wykonane w przyszłości. Zaliczka jest wliczana w cenę towaru lub usługi po jej wykonaniu. Sprzedaż powinno się zakończyć wystawieniem faktury końcowej, która jest pomniejszana o wartość faktury zaliczkowej lub wielu faktur zaliczkowych.


🔸 CO ZAWIERA FAKTURA ZALICZKOWA?

Ustawa o VAT artykuł 106f ściśle określa wszystkie informacje, które muszą zostać zawarte w trakcie sporządzania faktury zaliczkowej. Są to między innymi; data jej wystawienia oraz numer identyfikujący fakturę, zawarte muszą być informacje o stronach biorących udział w transakcji, a więc imiona i nazwiska bądź nazwa firmy podatnika i nabywcy towarów bądź usług wraz z jego adresem zamieszkania. Nie można pominąć adresów prowadzonych działalności zarówno sprzedającego jak i nabywcy oraz numery dzięki którym możliwa będzie identyfikacja podatkowa. Uwzględniona musi zostać data wykonania usługi lub data określająca zakończenie dostawy towarów bądź wykonania usług oraz jeśli data otrzymania została określona i jest inna niż data wystawienia faktury. Niezbędna jest kwota otrzymanej zapłaty, kwota odprowadzonego podatku. Na koniec dane, które dotyczą umowy bądź zamówienia, a więc nazwę (rodzaj) towaru bądź usługi, cenę jednostkową netto, ilość towarów lub usług, które zostały zamówione wraz z ich wartością netto, stawki podatku wraz z obliczoną kwotą podatku, jak również zsumowana wartość umowy bądź zamówienia z uwzględnieniem kwoty podatku.


🔸 FAKTURA ZALICZKOWA KSIĘGOWANIE

Należy przede wszystkim pamiętać, że zaliczka nie jest przychodem dla przedsiębiorstwa, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Co za tym idzie, nie jest ona uwzględniana w księdze przychodów i rozchodów. Moment wydania towaru bądź wykonania usługi jest podstawą do naliczenia podatku dochodowego, nastąpi to nie później jak w dniu w którym faktura została wystawiona albo należność została uregulowana. Faktura zaliczkowa widnieje tylko w rejestrze sprzedaży VAT.


🔸 KIEDY WYSTAWIĆ FAKTURĘ ZALICZKOWĄ?

Faktura zaliczkowa nie może być wystawiona później niż do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym otrzymano ułamek bądź całość należności od nabywcy usług lub towarów. Z kolei faktura ta nie może być wystawiona prędzej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności. Niemożliwe jest jednak, aby przewidzieć uregulowanie należności, stąd zdecydowanie lepszym wyjściem z sytuacji jest wystawienie faktury zaliczkowej po wpłynięciu płatności.


🔸 WZÓR FAKTURY ZALICZKOWEJ
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór faktury zaliczkowej. Jest to szablon Podstawowy do wypełnienia i wydruku powyżej.
faktura zaliczkowa wzór
rys. Faktura Zaliczkowa, wzór podstawowy z programu FakturaXL