Program do wystawiania faktury korygującej online

Faktura korygująca

Bezpłatna rejestracja
Bez ukrytych opłat i zobowiązań

Sprzedawca

więcej

mniej

Nabywca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Było

  Nazwa PKWiU Ilość Jednostka Rabat % Cena netto VAT % Wartość netto Wartość brutto  
Dodaj pozycję
Dodaj opis


Powinno być

  Nazwa PKWiU Ilość Jednostka Rabat % Cena netto VAT % Wartość netto Wartość brutto  
Dodaj pozycję
Dodaj opis
Suma netto 0.00 PLN
Suma VAT 0.00 PLN
Suma rabatu 0.00 PLN
Suma brutto 0.00 PLN

Ukryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe

Załącz lub upuść plik...

🔸 FAKTURA KORYGUJĄCA DEFINICJA
Faktura korygująca jest jednym z najczęściej występujących dokumentów w relacji Sprzedawca – Nabywca, wystawiana jest ona na podstawie błędów zawartych w fakturze VAT wystawionej przez sprzedawcę. Faktury korekty różnią się od siebie w zależności od pomyłki, która została popełniona.


🔸 KIEDY WYSTAWIĆ FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ?

Artykuł 106j ustawy o VAT ściśle reguluje sytuacje w których faktura korygująca jest wystawiana, a ma to miejsce za każdym razem gdy faktura zawiera błąd zarówno w cenie netto, kwocie podatku czy jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Faktura korygująca wystawia się również w sytuacji udzielenia rabatu bądź upustu od ceny, która została zatwierdzona w początkowej fazie sprzedaży. Korekta ma miejsce w momencie zwrotu podatnikowi opakowań i towarów. Niezbędne będzie wystawienie faktury korekty jeśli część uiszczonej zapłaty została zwrócona nabywcy.


🔸 CO POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA KORYGUJĄCA?

Artykuł 106j określa co musi się znaleźć, aby korekta była wystawiona prawidłowo. Jest to przede wszystkim nazwa, a więc „Faktura korygująca”, bądź sama „Korekta” . Zawarty musi być numer kolejny oraz data jej wystawienia. Nie można pominąć informacji, które zostały poprzednio zawarte w fakturze pierwotnej (szczegółowo omówione zostały one w punktach 1-6 artykułu 106j). Koniecznie zawarta musi być nazwa usługi bądź towaru, którego korekta dotyczy, a także jej przyczyna. Korekta może w konsekwencji wpłynąć na wysokość podstawy opodatkowania, a także podatku należnego, należy wtedy uwzględnić kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży od podatku zwolnionej. Faktura korekta musi zawierać poprawioną treść wszystkich pozycji w których wystąpiły wszelkiego rodzaju błędy. Jeśli powodem wystawienia faktury korygującej jest udzielenie rabatu bądź upustu, należy zawrzeć informację o okresie co do którego zniżka ta obowiązuje.


🔸 WZÓR FAKTURY KORYGUJĄCEJ
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór faktury korygującej. Jest to szablon Podstawowy do wypełnienia i wydruku powyżej.
faktura korygująca wzór
rys. Faktura Korygująca, wzór podstawowy z programu FakturaXL