Program do wystawiania faktury korygującej online

Faktura korygująca

Sign-up free
Without hidden fees

Seller

more

less

Buyer Get data by NIP, REGON or KRS

more

less

Was

  Name PKWiU Qty Unit Discount % Unit net price Tax % Net amount Gross value  
Add position
Add description


Should be

  Name PKWiU Qty Unit Discount % Unit net price Tax % Net amount Gross value  
Add position
Add description
Net sum 0.00 PLN
VAT sum 0.00 PLN
Discount total 0.00 PLN
Total Gross 0.00 PLN

Hide additional options

Show additional options

Attach or drop a file...

🔸 FAKTURA KORYGUJĄCA DEFINICJA
Faktura korygująca jest jednym z najczęściej występujących dokumentów w relacji Sprzedawca – Nabywca, wystawiana jest ona na podstawie błędów zawartych w fakturze VAT wystawionej przez sprzedawcę. Faktury korekty różnią się od siebie w zależności od pomyłki, która została popełniona.


🔸 KIEDY WYSTAWIĆ FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ?

Artykuł 106j ustawy o VAT ściśle reguluje sytuacje w których faktura korygująca jest wystawiana, a ma to miejsce za każdym razem gdy faktura zawiera błąd zarówno w cenie netto, kwocie podatku czy jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Faktura korygująca wystawia się również w sytuacji udzielenia rabatu bądź upustu od ceny, która została zatwierdzona w początkowej fazie sprzedaży. Korekta ma miejsce w momencie zwrotu podatnikowi opakowań i towarów. Niezbędne będzie wystawienie faktury korekty jeśli część uiszczonej zapłaty została zwrócona nabywcy.


🔸 CO POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA KORYGUJĄCA?

Artykuł 106j określa co musi się znaleźć, aby korekta była wystawiona prawidłowo. Jest to przede wszystkim nazwa, a więc „Faktura korygująca”, bądź sama „Korekta” . Zawarty musi być numer kolejny oraz data jej wystawienia. Nie można pominąć informacji, które zostały poprzednio zawarte w fakturze pierwotnej (szczegółowo omówione zostały one w punktach 1-6 artykułu 106j). Koniecznie zawarta musi być nazwa usługi bądź towaru, którego korekta dotyczy, a także jej przyczyna. Korekta może w konsekwencji wpłynąć na wysokość podstawy opodatkowania, a także podatku należnego, należy wtedy uwzględnić kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży od podatku zwolnionej. Faktura korekta musi zawierać poprawioną treść wszystkich pozycji w których wystąpiły wszelkiego rodzaju błędy. Jeśli powodem wystawienia faktury korygującej jest udzielenie rabatu bądź upustu, należy zawrzeć informację o okresie co do którego zniżka ta obowiązuje.


🔸 WZÓR FAKTURY KORYGUJĄCEJ
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór faktury korygującej. Jest to szablon Podstawowy do wypełnienia i wydruku powyżej.
faktura korygująca wzór
rys. Faktura Korygująca, wzór podstawowy z programu FakturaXL