Program do wystawiania faktur vat rr online

Faktura VAT RR

Bezpłatna rejestracja
Bez ukrytych opłat i zobowiązań

Nabywca

więcej

mniej

Sprzedawca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Pozycje na fakturze

  Nazwa PKWiU Ilość Jednostka Rabat % Cena netto VAT % Wartość netto Wartość brutto  
Dodaj pozycję
Dodaj opis
Suma netto 0.00 PLN
Suma VAT 0.00 PLN
Suma rabatu 0.00 PLN
Suma brutto 0.00 PLN
Opłata 0.1% na fundusz promocji

Ukryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe


Załącz lub upuść plik...

🔸 FAKTURA VAT RR DEFINICJA
Faktura VAT RR jest dokumentem wystawianym przez czynnego podatnika VAT, który nabywa płody rolne od rolnika ryczałtowego. Owe zdarzenie gospodarcze zostaje udokumentowane fakturą VAT RR w dwóch kopiach, której wystawienie musi być zgodne z przepisami prawa, a dokładnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
Skrót RR oznacza rolnika ryczałtowego, który to dostarcza przedsiębiorcy produkty rolne, które pochodzą z jego własnej działalności rolniczej lub świadczy on usługi rolnicze w imieniu kogoś innego i zwolniony jest od płacenia podatku. Istnieje jednak grupa rolników, którzy zobowiązani są do prowadzenia księgi rachunkowej, ale sytuację tę obligują odrębne ustawy.


🔸 KTO WYSTAWIA FAKTURĘ VAT RR?
Przy zakupie płodów rolnych, których dostawcą jest rolnik ryczałtowy to właśnie na nabywcę nakłada się obowiązek sporządzenia faktury rr, gdyż to nabywca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. To nie jedyny obowiązek, który musi spełnić, gdyż nabywca musi we własnym zakresie naliczyć podatek od towarów i usług.
Należy przede wszystkim zapamiętać, iż oryginał faktury rr musi trafić do dostawcy, a więc rolnika ryczałtowego, a kopia pozostaje u nabywcy.


🔸 CO POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA VAT RR?
Do niezbędnych informacji, które muszą zostać uwzględnione w trakcie sporządzania faktury należą podstawowe dane dotyczące odbiorcy oraz nabywcy, a w tym imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa wraz z adresem i numerem NIP (w sytuacji, gdy brak numeru NIP, można użyć numeru PESEL). Należy zawrzeć numer dokumentu, potwierdzającego tożsamość dostawcy. Na fakturze VAT RR nie może zabraknąć daty wystawienia dowodu oraz nazwy organu, który wystawił dokument (tylko w sytuacji, jeśli rolnik ryczałtowy jest osobą fizyczną). Musi zostać zawarta data, kiedy dane dobra zostały nabyte oraz kolejny numer faktury. Produkty rolne, które zostały nabyte, należy nazwać, a także określić ich jednostkę miary oraz ilość w jakiej produktów rolnych, które zostały zakupione. Należy dodać opis (oznaczenie) klasy bądź też jakości zakupionych dóbr. Faktura VAT RR nie może istnieć bez ceny jednostkowej nabytego produktu rolnego, z pominięciem zryczałtowanego zwrotu podatku oraz wartość jaką mają nabyte dobra, również bez zryczałtowanego podatku. Wystawiając fakturę musi znaleźć się na niej informacja o stawce zryczałtowanego podatku podlegającego zwrotowi od nabytych dóbr rolnych oraz jego kwotę. Należy zamieścić wiadomość o wartości nabytych dóbr wraz z dodaną kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku. Dodatkowo umieścić kwotę, jaką należy zapłacić ogółem nie pomijając zryczałtowanego zwrotu podatku, która musi być zawarta w dwóch formach, słownie oraz cyfrowo. Już jako ostatni element należy umieścić czytelne podpisy (imię i nazwisko) osoby, która fakturę otrzymała, a także osoby, która fakturę wystawiła.

W dobrze wystawionej fakturze VAT RR, należy zawrzeć oświadczenie rolnika ryczałtowego. Brzmi ono następująco: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.


🔸 ZAPISYWANIE PDF I DRUKOWANIE FAKTURY VAT RR ONLINE
Po uzupełnieniu wymaganych pól formularza Faktury VAT RR, klikamy Pobierz Fakturę aby ją zapisać do pliku PDF. Natomiast przycisk Drukuj fakturę, służy do wydruku faktury vat rr online bezpośrednio z przeglądarki. Do korzystania z darmowego programu i druku faktury w pdf niezbędny jest bezpłatny dodatek Adobe PDF Reader.