Program do wystawiania KW Dowód Wypłaty online

Dowód Wypłaty KW (kasa wydała)

Sign-up free
Without hidden fees

From

more

less

Recipient Get data by NIP, REGON or KRS

more

less

Items on the invoice

  Name PKWiU Qty Unit Discount % Price Amount  
Add position
Add description
Discount total 0.00 PLN
Sum after the discount 0.00 PLN

Hide additional options

Show additional options

Attach or drop a file...

🔸 KW DOWÓD WYPŁATY DEFINICJA
Dowód wypłaty KW to dokument występujący powszechnie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jego rola polega na udokumentowaniu wypłaty gotówki z kasy. Dokument KW wystawiany jest w dwóch egzemplarzach, a więc kopii oraz oryginale. Ma to szczególnie znaczenie dla osoby, która konkretną sumę wypłata z kasy, gdyż dowód KW jest jedynym potwierdzeniem, iż czynność ta miała miejsce, a co za tym idzie, że druga strona otrzymała gotówkę. Dokument ten potwierdza również wysokość kwoty, która została przekazana. Dla osoby, która otrzymała daną kwotę, dokument KW nie ma większej wagi, nie znaczy to jednak, iż można się bez niego obejść.
Dowód wypłaty KW jest bardzo ważnym dokumentem, który stanowi potwierdzenie stanu konta, który musi być zgodny z tym wskazanym w księgach. Dokument ten stanowi główny element (wraz z dowodem KP) całościowego obrotu pieniężnego każdego przedsiębiorstwa.


🔸 CO ZAWIERA WZÓR KW DOWÓD WYPŁATY?

Nie istnieje gotowy wzór służący do wystawiania dowodów KW, dokument ten nie różni się niczym od dowodu KP (kasa przyjęła). Zostaje on stworzony zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowości, dotyczących wystawiania dowodów księgowych lub w przypadku funkcjonowania uproszczonej księgowości przedsiębiorstwa. Jako pierwsze muszą wystąpić podstawowe dane firmy, która wypłaca gotówkę, a więc imię i nazwisko, bądź nazwa wraz z adresem i numerem NIP. Dane te mogą być wypisane ręcznie lub też naniesiona może zostać pieczątka firmowa. Nie może zabraknąć informacji kto jest odbiorcą wypłacanej sumy pieniędzy, a więc czy jest to kontrahent, pracownik czy też dostawca. Wystawiając dokument KW należy zawrzeć dane dotyczące miejscowości oraz daty. Kolejną niezbędną informacją jest numer kolejny KW, który zapewni rzetelność w dokumentacji firmy. Następna wiadomość to określenie na co konkretna kwota została wypłacona z kasy wraz z uwzględnieniem jej wartości. Dokument ten nie będzie kompletny bez podpisu, zarówno osoby, która wystawiła dokument, a więc wypłaciła gotówkę z kasy, jak również bez podpisu osoby, która daną sumę przyjęła.
Dowód KW zostanie wystawiony w momencie dokonania zapłaty za fakturę lub na przykład wypłaty dostawcy zaliczki na poczet przyszłych zamówień.


🔸 JAK WYSTAWIĆ DOWÓD WYPŁATY KW?

Dowód wypłaty KW nie jest dokumentem skomplikowanym, stąd kilka opcji dotyczących wystawiania go. Jako pierwsza istnieje możliwość skorzystania z gotowego bloczku, który można zakupić w sklepie stacjonarnych lub internetowym. Następnie można przygotować samodzielnie wzór, albo skorzystać z gotowego, które dostępne są na Internecie. Jednak do najpopularniejszych rozwiązań należy generacja z programu do fakturowania, który jest ściśle do tego przystosowany.
Ostatnia opcja cieszy się największą popularnością w związku z oszczędnością dla przedsiębiorstwa, a także z ekologicznego punktu widzenia. Dokument ten może być przechowywany w bazie danych i w każdej chwili może zostać on wydrukowany.

Każde przedsiębiorstwo oprócz dokumentów potwierdzających obrót gotówkowy (KW, KP), muszą posiadać również ewidencję obrotu bezgotówkowego (na przykłady dowody zapłaty bądź też potwierdzenia przelewów bankowych).


🔸 WZÓR DOWODU WYPŁATY KW
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór dowodu wypłaty KW. Jest to szablon Podstawowy do wypełnienia i wydruku powyżej.
kw dowód wypłaty wzór
rys. KW Dowód Wypłaty, wzór podstawowy z programu FakturaXL