Z zasady faktury wystawiane są w porządku chronologicznym, ale czasami może zdarzyć się, że pod wpływem błędu wystawiającego dokument bądź z przyczyn od niego niezależnych niektóre numery faktur mogą zostać pominięte. W takiej sytuacji podatnik powinien napisać oświadczenie o pominięciu numerów faktur. oswiadczenie o pominieciu numerow faktur

Jak napisać oświadczenie o pominięciu numerów faktur? 

Oświadczenie składa się w formie pisemnej. Rozmieszczenie poszczególnych elementów powinno wyglądać podobnie jak w większości sporządzanych pism. W lewym górnym roku wpisuje się dane firmy. Ewentualnie można przyłożyć pieczątkę firmową. Prawy górny róg przewidziany jest na miejscowość i datę sporządzenia oświadczenia. W następnej kolejności, nieco poniżej należy umieścić oznaczenie „Oświadczenie” i dalej w kolejnym wersie napisać treść czego dotyczy oświadczenie, czyli należy podać numer i datę błędnie wystawionej faktury oraz zakres pominiętych numerów faktur. 

Dzięki podaniu tych informacji podatnik oświadcza, że dane numery faktur zostały omyłkowo pominięte i faktury z tymi numerami nie zostały w ogóle wystawione oraz przekazane do kontrahentów. Z tego powodu nie wystąpił obowiązek wykazywania przychodu w książce przychodów i rozchodów oraz zapłaty podatku. Tak sporządzony dokument należy podpisać i dołączyć do dokumentacji księgowej.


Data publikacji: 2022-07-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU