Przedsiębiorcy mają obowiązek wystawiania faktur za sprzedaż towarów lub wykonane usługi. Każde wystawienie faktury wymaga nadania jej kolejnego numeru. W trakcie trwania roku podatkowego mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy przedsiębiorca będzie zmuszony do zmiany numeracji. Czy taka czynność jest zgodna z obowiązującymi przepisami? Zmiana numeracji faktur w trakcie roku

Numery faktur, a obowiązujące przepisy

W ustawie o VAT jest zapis, który mówi, że na dokumencie oprócz daty sprzedaży, ceny jednostkowej, kwoty należności, czy danych sprzedawcy i nabywcy powinien znaleźć się numer identyfikujący fakturę nadany w jednej lub więcej serii. Przepisy mówią, że musi to być kolejny numer. W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca powinien wybrać jeden rodzaj numeracji faktury, którego będzie używał przy wystawianiu każdej kolejnej, na przykład: numer/rok lub numer/miesiąc/rok. Istotnym jest, aby numery się nie powtarzały. Dwa różne dokumenty nie mogą posiadać takiego samego numeru faktury.

Zmiana numeracji faktur w tym samym roku podatkowym

Podatnik ma prawo zmienić numerację w trakcie roku podatkowego.
Musi jednak pamiętać o tym, żeby:
  • żadna faktura nie miała takiego samego numeru
  • numery były nadawane kolejno i chronologicznie.

Przedsiębiorca, który zmieni numerację faktur musi liczyć się z tym, że urząd skarbowy może mieć pewne wątpliwości co do zmiany i może wezwać go do złożenia wyjaśnień. Z tego powodu jeżeli jest to możliwe, to ze zmianą numeracji faktur lepiej poczekać do końca roku podatkowego. Jednak nie zawsze się to udaje, ponieważ modyfikacja numerów jest konieczna z powodu:
  • uporządkowania faktur w sytuacji kiedy trzeba podzielić faktury na dwa różne rodzaje usług
  • zmiany programu księgowego,
  • ograniczenia programu księgowego.
Co do zasady dokonanie zmian w numeracji faktur w trakcie roku podatkowego nie powinno zostać uznane za błąd.

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-23
Data publikacji: 2019-12-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU