Umowa zlecenia - wzór


Interaktywny formularz do tworzenia umowy zlecenia online.
Przedstawiamy prosty, bezpłatny szablon Umowa zlecenie, z możliwością modyfikacji, dodawania i usuwania treści bezpośrednio na poniższym wzorze umowy.

Pytania & Odpowiedzi


🔸 Czy szablon jest całkowicie za darmo?

Oferując Bezpłatny wzór szablonu umowy postanowiliśmy wszystkim użytkownikom dać możliwość korzystania za darmo na zawsze. Mamy nadzieje, że ułatwi on Państwa firmie tworzenie umów zlecenia i zachęci do skorzystania z Pełnego programu do faktur.

🔸 Jakie szablony umów można wydrukować?

Na tej stronie można stworzyć Umowę zlecenia, ale oferujemy również bezpłatny wzór Umowa o dzieło dostępny do edycji pod linkiem.

🔸 Czy tworzenie umowy wg wzoru jest całkowicie online?

Tak, szablon generuje plik w formacie pdf z naniesionymi danymi Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy oraz zakresem prac. Do wydrukowanie nie są potrzebne żadne dodatkowe programy typu Word i OpenOffice.

🔸 Umowa zlecenia w 2024 roku, jaka stawka godzinowa?

Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługi, nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która w 2024 roku wynosi 27,70 zł od stycznia do czerwca włącznie, a od lipca do grudnia 2024 wynosi 28,10 zł.

🔸 Czym różni się Umowa zlecenia od Umowy o dzieło?

W ramach umowy o dzieło wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, w Umowie zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie i nie bierze odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Ponadto Umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu, czyli od każdej umowy zlecenia należy odprowadzić składki do ZUS. Od 1 stycznia 2020 roku do umów zlecenia obowiązuje również minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2024 r. jest w kwocie 27,70zł za godzinę. Minimalne stawki godzinowe i składki do ZUS nie obowiązują od Umowy o dzieło. Umowa zlecenie może być co do zasady wypowiedziana w każdym momencie, natomiast umowa o dzieło określa konkretne warunki, w jakich może dojść do wypowiedzenia.
Przeczytaj również: Wady i zalety umowy zlecenia

🔸 Kiedy powinno być wypłacone wynagrodzenie z Umowy zlecenia?

Wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Zleceniodawca nie wypłaca wynagrodzenia tylko w przypadku miesiąca, w którym zleceniobiorca w ogóle nie świadczył swoich usług, więc ilość przepracowanych godzin wynosi 0. Ustawodawca wprowadził jedynie konieczność comiesięcznej wypłaty. Nie określił natomiast terminu wypłaty. Dlatego też można dopuścić możliwość wypłaty za dany miesiąc zarówno w aktualnym miesiącu, jak i w następnym. Do prawidłowego obliczania wynagrodzenia polecamy nasz Kalkulator wynagrodzeń umowa zlecenie, w którym po podaniu kwoty brutto program oblicza składki na ZUS, odejmuje koszty uzyskania przychodu i podaje kwotę do wypłaty.

🔸 Czy umowa zlecenie daje pracownikowi prawo do urlopu?

Umowa zlecenie co do zasady jest umową cywilnoprawną, do której nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, w tym także przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego. Jest ona z kolei uregulowana w Kodeksie cywilnym w księdze dotyczącej zobowiązań i nie może być taktowana jak umowa o pracę. Nie zmienia to jednak faktu, że umowa zlecenie może być napisana zgodnie z zasadą swobody umów, a zatem Zleceniobiorca i Zleceniodawca mogą przewidzieć w umowie kilkudniowe płatne przerwy w wykonywaniu zlecenia.

🔸 Czy muszę płacić składki ubezpieczenia od Umowy zlecenia?

Jeśli umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodów, zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, zdrowotnym oraz rentowym. Umowa zlecenie może również obejąć ubezpieczenie wypadkowe, w przypadku gdy zlecenie będzie wykonywane w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Dobrowolne jest tylko ubezpieczenie chorobowe. Jeśli natomiast pracownik opłaca już ubezpieczenia społeczne (np. z tytułu Umowy o pracę u innego pracodawcy) to o umowy zlecenia płacimy wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne.