Jak prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej?

2022-08-09

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej przy sprzedaży stacjonarnej Sprzedawca, który zajmuje się sprzedażą w sklepie stacjonarnym lub prowadzi sprzedaż w formie wysyłkowej i uwzględnia zapłatę gotówkową oraz korzysta...

Częściowa amortyzacja jednorazowa

2022-08-09

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej? Odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej mogą dokonywać: podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym z zastrzeżeniem ust. 11...

Sejf w kosztach firmy

2022-08-08

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  Za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź...

Pompa ciepła na firmę jako środek trwały

2022-08-08

Czym jest pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem wykorzystywanym do ogrzewania pomieszczeń. Jej zadaniem jest zapewnienie niskich kosztów ogrzewania. Praca pompy przewidziana jest na kilka lat....

Obliczanie różnic kursowych, a ryczałt

2022-08-07

Co to są różnice kursowe i kiedy powstają? Różnice kursowe oznaczają różnice związane z wartością zdarzenia gospodarczego, aktywów i pasywów, które wynikają z przeliczenia tych wartości...

Wstępna opłata leasingowa w kosztach firmy

2022-08-06

Leasing operacyjny – czym jest oplata wstępna?  Opłata wstępna (czynsz inicjalny lub wkład własny) to jeden ze składników leasingu operacyjnego. Obowiązek jej wniesienia ma leasingobiorca jeszcze...

Rozliczanie podatku od zaliczki z różnymi stawkami VAT

2022-08-05

Czym jest zaliczka? Przez zaliczkę należy rozumieć określoną wpłatę pieniędzy przez jedną ze stron umowy na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonanej usługi. Najczęściej jej wysokość...

Faktura wystawiona przed sprzedażą, podatek VAT

2022-08-05

Zasady fakturowania, a podatek VAT Ogólne przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur mówią, że dokumenty wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w...

Jak obliczyć wskaźnik Nexus dla ulgi IP BOX?

2022-08-04

Czym jest działalność badawczo – rozwojowa? Art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje działalność badawczo-rozwojową jako działalność twórczą, która obejmuje badania...

Sprzedaż przez Amazon, a rozliczenie podatku VAT

2022-08-04

Amazon – modele sprzedaży W przypadku platformy Amazon obowiązują dwie formy sprzedaży: sprzedaż wysyłkowa z Polski – przedsiębiorca wysyła towar do kraju nabywcy z jednego magazynu w...