Korekta JPK V7M i JPK V7K

2020-06-04

Nowa struktura JPK została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw...

Co to jest rachunek powierniczy?

2020-06-03

Czym jest rachunek powierniczy? Rachunek powierniczy stanowi zabezpieczenie środków finansowych w transakcjach pomiędzy kontrahentami. Środki pieniężne zasilające rachunek jednego kontrahenta wpływają od drugiego na podstawie odrębnej...

Jak wystąpić ze spółki z o. o.?

2020-06-02

Sposoby opuszczenia spółki przez wspólnika W przepisach dotyczących spółki z o. o. jest zapis mówiący, że nie można wypowiedzieć umowy spółki, ponieważ uczestnictwo w spółce jest...

Urlop szkoleniowy

2020-05-31

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Rozwiązanie korzystne dla obu stron, zarówno dla przedsiębiorców, jak i...

Personalizacja faktury, wizerunek marki

2020-05-30

Personalizacja faktury – na czym polega? Wygląd faktury oraz innych dokumentów ma ogromny wpływ na budowanie wizerunku firmy, jak również produktów, czy świadczonych usług. Ładnie, schludnie...

Błędny przelew podatkowy

2020-05-29

Mikrorachunek podatkowy - przelew Od 1 stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania zapłaty należnych podatków (PIT, CIT, VAT) tylko na przypisany do niego numer...

Stawka 8% VAT dla usług budowlanych

2020-05-28

Stawka podatku VAT 8% dla usług budowlanych, a obowiązujące przepisy Stawka podatku VAT w wysokości 8% stosowana jest w przypadku dostaw, budownictwa, remontów, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy...

Faktura na osobę niepełnoletnią

2020-05-27

Czy można wystawić fakturę na dziecko? Niestety nie można. Faktura jest dokumentem wystawianym w związku z dokonaniem określonej czynności, która może rodzić skutki prawne. W związku...

Niezłożenie sprawozdania finansowego

2020-05-26

Wezwanie przez sąd rejestrowy do uzupełnienia braków Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że spoczywa na nich obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych wynikający z ustawy o...

Umowa zlecenia, a umowa o dzieło

2020-05-26

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy stroną zlecającą dzieło, a przyjmującym zlecenie. W ramach umowy, przyjmujący zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zlecający do zapłaty...