Działalność nierejestrowana, przekroczenie limitu

2021-09-23

Rejestracja działalności gospodarczej Przekształcenie działalności nierejestrowej w rejestrowaną odbywa się automatycznie nawet jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Termin na zgłoszenie...

Materiały reklamowe w kosztach firmy

2021-09-23

Co to są koszty uzyskania przychodów? Przez koszty uzyskania przychodów należy rozumieć koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła. Przychód jaki...

JPK_V7 dla nievatowców

2021-09-22

Obowiązek przygotowywania JPK_V7 Jeżeli wartość sprzedaży w roku przekroczy 200 000 zł, to podatnik zobowiązany jest do założenia oraz prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży oraz składania...

E-faktury, od kiedy obowiązek?

2021-09-22

Na czym polega system e-Faktur? Krajowy system e-Faktur zacznie obowiązywać w momencie wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Możliwe...

Towary handlowe, czy Pozostałe wydatki w KPiR?

2021-09-21

Co należy rozumieć przez materiały i towary? Definicja materiałów i towarów została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Zgodnie...

Maksymalny termin płatności faktury

2021-09-21

Nowe zapisy w ustawie W znowelizowanej ustawie znalazły się zapisy wprowadzające 60-dniowy termin płatności dla transakcji tzw. asymetrycznych, czyli takich, w których wierzycielem jest podmiot należący...

Kiedy opłaca się wystawiać faktury VAT marża?

2021-09-20

Czym jest faktura VAT marża? Fakturę VAT marża wystawia się w chwili dokonania zakupu lub sprzedaży w przypadku, której podatek od towarów i usług naliczany jest...

Faktura z odroczonym terminem płatności, ile dni?

2021-09-20

Odroczony termin płatności – co należy przez niego rozumieć? Klient kupując towar lub usługę może zapłacić za nie od razu lub skorzystać z możliwości jaką jest...

Zakaz cesji wierzytelności w umowie

2021-09-19

Czym jest wierzytelność? Przez wierzytelność należy rozumieć żądanie do spełnienia świadczenia jakie przysługuje wierzycielowi wobec dłużnika. Na wierzytelność może składać się jedno lub więcej roszczeń bądź...

Faktura od nievatowca dla vatowca, jak zaksięgować?

2021-09-18

Przepisy, a bycie vatowcem lub nievatowcem W Polsce nie każdy przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT. Przedsiębiorcy poza niektórymi wyjątkami mają możliwość wyboru czy chcą być czynnym...