Amortyzacja laptopa, zakup na firmę

2021-01-19

Laptop – księgowanie zakupu To w jaki sposób laptop powinien być zaksięgowany w dużym stopniu zależy od tego jaka jest jego wartość oraz przewidywany okres użytkowania...

Darowizna środka trwałego, a podatek

2021-01-19

Darowizna środka trwałego w świetle przepisów o podatku dochodowym Darowanie środka trwałego nie powoduje powstania przychodu u darczyńcy, ponieważ darowizna jest przekazaniem nieodpłatnym i nie podlega...

Jak wypełnić i złożyć PIT przez Internet?

2021-01-18

PIT składany przez Internet wymaga podania odpowiednich danych, które pozwolą zweryfikować podatnika. Podczas składania PITu przez internet potrzebne są takie dane, jak: imię i nazwisko data urodzenia numer NIP...

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

2021-01-18

Urlop okolicznościowy – zasady  Par. 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy zawiera...

Kiedy składa się PIT-4R za pracownika?

2021-01-17

Czym jest i kto ma obowiązek wystawienia druku PIT-4R? PIT-4R jest deklaracją składaną do Urzędu Skarbowego przez płatnika. Zawiera zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i...

Remanent – Wartość towarów częściowo użytych

2021-01-16

Remanent czyli czynność polegająca na zliczeniu faktycznej ilości towarów handlowych posiadanych przez firmę. Stan faktyczny należy uzgodnić z ilością jaka wynika z posiadanych dokumentów (faktury, PZ-ki,...

Kto powinien podpisać Czynny Żal?

2021-01-15

Art. 61a kodeksu karnego skarbowego mówi, że do odpowiedzialności zostaje pociągnięty każdy kto mimo obowiązku nie przesyła księgi, przesyła ją nierzetelną, po terminie lub wadliwą. Od...

Stawki ryczałtu na przełomie roku

2021-01-15

Co zmienia się w stawkach ryczałtu od 2021 roku? Z początkiem 2021 roku znika stawka ryczałtu 20% dotycząca przychodów osiąganych w wolnych zawodach. Od tej pory...

Słowo Faktura VAT na fakturze – obowiązek stosowania

2021-01-14

Dokument Faktura VAT, wymagana nazwa Z początkiem 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące obowiązkowych elementów na różnych typach dokumentów. Pojawiły się nowe oznaczenia, a niektóre zostały...

Faktura korygująca datę sprzedaży

2021-01-14

Niektóre obowiązkowe elementy które powinny znaleźć się na fakturze VAT Faktura VAT jest podstawowym dokumentem używanym w obrocie gospodarczym. Może mieć formę papierową lub elektroniczną. Zgodnie...