Jakich faktur KSeF nie obejmuje?

2022-05-19

Czym jest KSeF? KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym udostępnionym przez rząd. Służy do wystawiania oraz przesyłania faktur ustrukturyzowanych, inaczej e-faktur. W początkowym okresie...

Nota korygująca do faktury

2022-05-18

Wystawienie noty korygującej do faktury Nota korygująca musi być wystawiona zgodnie z regulacjami wskazanymi w art. 106k ust. 3 ustawy o VAT. Powinna zawierać niżej wymienione...

Przekazywanie zdjęcia faktury zamiast papierowej do biura rachunkowego

2022-05-17

Skan faktury jako dowód księgowy Art.. 20 i 21 ustawy o rachunkowości zawierają wskazania w jaki sposób powinny być dokumentowane operacje gospodarcze oraz jakie warunki powinny...

Jak założyć kantor wymiany walut?

2022-05-17

Kantor wymiany walut – podstawowe informacje Kantor walutowy jest miejscem, w którym dokonuje się wymiany walut. Zgodnie z prawem dewizowym działalność kantorowa polega na kupnie i...

ZUS DRA – jak poprawnie wypełnić?

2022-05-16

ZUS DRA – opodatkowanie skalą podatkową Od lutego 2022 roku osoby, które rozliczają się wg skali podatkowej obowiązkowo podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne i muszą obliczać składkę...

Jak obliczyć daninę solidarnościową?

2022-05-16

Co to jest danina solidarnościowa? Kwestie związane po części z daniną solidarnościową zostały uregulowane w ustawie z dnia 23 października 2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia...

Kto może podpisać umowę w imieniu spółki?

2022-05-15

Kto może zawierać umowę w imieniu spółki?  Wszystkie czynności jakie spółka zawiera na zewnątrz w zależności od formy prawnej powinny być dokonane przez: wspólnika organ spółki prokurenta lub pełnomocnika. Przed...

Jak skorygować import usług?

2022-05-14

Co należy rozumieć przez import usług? Przez import usług należy rozumieć zakup usług od zagranicznego kontrahenta nieposiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski....

Sprzedaż samochodu poleasingowego prywatnie, czy przez firmę?

2022-05-13

Sprzedaż samochodu poleasingowego, a kwestia przychodu Źródłem przychodów w PIT dla osoby fizycznej jest między innymi:  stosunek służbowy stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy członkostwo w rolniczej spółdzielni...

Składka zdrowotna płatna przez wspólnika spółki

2022-05-13

Podmioty podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy między innymi osób spełniających warunki do objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które to...