Zakup telewizora na firmę, czy można dać w koszty?

2021-04-14

Wydatek musi być związany z działalnością  Właściciele firm najczęściej wliczają do kosztów firmowych wydatki przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego (drukarki, laptopy, komputery itp.). Są to sprzęty,...

Obniżenie czasu pracy i etatu

2021-04-13

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy w świetle umowy o pracę Pracodawca zmniejszając etat pracownikowi nie musi spisywać z nim nowej umowy o pracę. Wystarczy, że sporządzi aneks...

Podmioty powiązane 2021

2021-04-13

Definicja podmiotu powiązanego O podmiotach powiązanych mówimy wtedy kiedy występuje pomiędzy nimi zależność związana z osobami lub kapitałem. Podmiotami, o których mowa mogą być osoby fizyczne,...

Jak obniżyć wynagrodzenie pracownika?

2021-04-12

Trudny czas dla pracodawcy i pracownika Dzisiaj coraz więcej firm boryka się z brakiem płynności finansowej. Duża część kontrahentów spóźnia się z zapłatą za towar, co...

WDT – Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów

2021-04-12

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera zapis warunków jakie muszą zostać spełnione, aby daną transakcję można było zaliczyć do WDT...

Jak otrzymać dofinansowanie dla firmy?

2021-04-11

Formy finansowania własnej firmy Niewielu przedsiębiorców posiada własne środki, które mogłyby być wykorzystane na rozwój firmy. W większości przypadków brak płynności finansowej lub środków na rozwój...

Wskaźnik płynności finansowej

2021-04-10

Płynność finansowa to zdolność podmiotu do wywiązywania się (płacenia) w terminie wymagalnych, krótkoterminowych zobowiązań, jak np.: zapłata dla kontrahenta za dokonany zakup, czy wypłata wynagrodzeń. Płynność...

Program do ewidencji środków trwałych

2021-04-09

Ewidencja środków trwałych  służy do rejestracji zakupionych środków trwałych (ŚT) oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP) dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ewidencji ujmuje...

Rejestracja w KRS

2021-04-09

Rejestr przedsiębiorców  prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zostało przyjęte, że informacje podane do rejestru są zgodne ze stanem faktycznym. Co do zasady stosuje się do...

KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

2021-04-08

Czym jest Krajowa Informacja Skarbowa (KIS)? W 2006 roku powstała Krajowa Informacja Podatkowa (KIP), która w 2017 roku została przekształcona w Krajową Informację Skarbową (KIS). Celem...