Czy do KSeF można wysłać notę korygującą?

2023-03-29

Nota korygująca a KSeF Zacznijmy od przedstawienia ważnego faktu, a mianowicie nota korygująca nie jest klasyfikowana jako dokument księgowy. Zamiast tego pozwala na skorygowanie faktury dostarczonej...

Jak zaksięgować opłatę recyklingową?

2023-03-28

Opłata recyklingowa w podatkach dochodowych Opłata recyklingowa to dla sprzedawców przychód (pod względem podatku dochodowego) w chwili jej pobrania. Takie stanowisko zostało przedstawione w art. 14...

Czy dokument WZ Wydanie zewnętrzne może być dowodem księgowym?

2023-03-28

Dowód księgowy w KPiR Posiłkując się Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe informacje na temat dowodów księgowych będących podstawą dokumentowania zapisów...

Jak obliczyć limit obrotów na kasie fiskalnej?

2023-03-27

Dla kogo przewidziane jest zwolnienie z obowiązku posiada kasy fiskalnej? Wybrani podatnicy mają prawo skorzystać ze zwolnienia wyznaczonego przez ustawodawcę w Rozporządzeniu w sprawie zwolnień z...

Jak podwyższyć kapitał zakładowy spółki?

2023-03-27

W jaki sposób można podwyższyć kapitał spółki? Wyróżnia się dwie formy wnoszenia wkładów pieniężnych, czyli: bezgotówkowej, gotówkowej. Wymaga się, aby kapitał zakładowy był uregulowany w całości, jeszcze zanim do...

Składka na Fundusz Pracy od umowy zlecenia

2023-03-26

Umowa zlecenia a fundusz pracy Jeżeli pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę zlecenia, ma obowiązek regulowania składek na Fundusz Pracy w sytuacji, gdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu emerytalnemu...

Kontrola trzeźwości pracownika – Kodeks Pracy

2023-03-25

Kontrola trzeźwości pracowników Kontrola trzeźwości pracowników może dotyczyć nie tylko obecności alkoholu w organizmie pracownika, ale również może być przeprowadzona na obecność narkotyków lub innych środków...

Jak wysłać fakturę do KSeF?

2023-03-24

Co to jest KSeF? KSeF to skrót od Krajowego Systemu e-Faktur. System umożliwia przygotowanie jednakowych faktur przez wszystkich polskich przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów przygotowało jeden ustrukturyzowany wzór...

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

2023-03-24

Ulga abolicyjna – co to jest? Kiedy w Polsce rozliczane są dochody z zagranicy, podatek może zostać obliczony z wykorzystaniem dwóch metod (jest to uwarunkowane krajem,...

Czy można odliczyć podatek zapłacony za granicą?

2023-03-23

Rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce – co warto wiedzieć? Odliczanie podatku uregulowanego za granicą jest powiązane z rozliczaniem dochodów zagranicznych w Polsce. Dostępne są dwie metody pozwalające...