Księgowanie opłaty recyklingowej za reklamówki jednorazowe

2021-06-24

Reklamówki jednorazowe – księgowanie w KPiR Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy dokonania zakupu reklamówek jednorazowych, aby klienci nabywający towary, np.: w sklepie spożywczym...

Urlop rodzinny pracownika

2021-06-24

Urlop rodzinny – dla kogo? O udzielenie urlopu rodzinnego mogłaby starać się osoba, która chciałaby opiekować się chorym najbliższym członkiem rodziny. Do najbliższych członków rodziny zalicza się:  wstępnych,...

Czas pracy kadry kierowniczej

2021-06-23

Osoby zaliczane do kadry kierowniczej Zasady jakie obowiązują w kwestii rozliczania czasu pracy różnią się w zależności od grupy, do której należy dana osoba. Inaczej należy...

Opłaty skarbowe w kosztach KPiR

2021-06-23

Opłaty skarbowe, a koszt podatkowy Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła z wyłączeniem kosztów wymienionych w art....

Zwrot za polisę AC przy sprzedaży auta

2021-06-22

Czy ubezpieczenie OC i AC stanowią koszt uzyskania przychodu? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT wydatki, które spełniają wymogi zawarte w wymienionym przepisie...

Anulowanie faktury

2021-06-22

Anulowanie faktury – kiedy możliwe? Fakturę można anulować w sytuacji kiedy: nie zostanie dokonana czynność wskazana na dokumencie faktura nie zostanie wprowadzona do obrotu prawnego (kontrahent jej nie...

Limit kosztów autorskich 2021

2021-06-21

Zastosowanie 50% kosztów autorskich – interpretacja ogólna Koszty ryczałtowe mogą zostać dodatkowo podwyższone jeżeli podatnik korzysta z praw autorskich i pokrewnych. Wyższe koszty uzyskania przychodu odnoszą...

Obliczanie różnic kursowych faktur wystawionych w złotówkach, opłaconych w walucie

2021-06-21

Rozliczanie różnic kursowych – przypadek standardowy Różnice kursowe występują wtedy kiedy kurs przeliczeniowy zapłaty i kurs przeliczeniowy dla otrzymanej faktury są różne. W celu wyliczenia różnicy...

Czy można monitorować samochód firmowy pracownika?

2021-06-20

Umowa powierzenia mienia Pracownik, któremu zostało powierzone mienie w postaci: pieniędzy, papierów wartościowych lub kosztowności narzędzi i instrumentów lub podobnych przedmiotów jak również środków ochrony indywidualnej, odzieży i...

Składki ZUS dla nowych firm

2021-06-19

Preferencyjne składki na ZUS dla nowych firm Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać w terminie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zadeklarowanej kwoty. Kwota ta nie...