Zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatnościach kartą

2023-06-07

Zwolnienie z kasy fiskalnej, a forma płatności W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej w poz. 37 znajduje się zapis wskazujący jakie warunki...

Umowa zawarta pod warunkiem

2023-06-06

Umowa zawarta pod warunkiem a przepisy prawa cywilnego W dziale V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny znajdują się wszystkie informacje dotyczące...

Badania lekarskie pracowników, obowiązki pracodawcy w 2023

2023-06-06

Obowiązki pracodawcy Art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy w przedmiocie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. § 1...

Jak zaksięgować zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej?

2023-06-05

Nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej od 2022 roku Od 1 stycznia 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą ustalają podstawę wymiaru składki zdrowotnej według nowych zasad....

Czy umowa może być fakturą VAT?

2023-06-05

Czym jest faktura VAT i jakie dane powinna zawierać?  Jak mówi art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik dokonujący czynności opodatkowanych na rzecz innego podatnika...

Stawka VAT dla zagranicznych usług transportowych

2023-06-04

Transport wewnątrzwspólnotowy świadczony na rzecz podatnika – zasady Celem ustalenia zasad opodatkowania usługi transportu wewnątrzunijnego należy skorzystać z zapisów art. 28b ustawy o VAT, który mówi,...

Jak skorygować fakturę z zawyżoną stawką VAT?

2023-06-03

Korekta zawyżonej stawki VAT - przedsiębiorcy Zawyżona stawka VAT na fakturze musi zostać koniecznie skorygowana. Wystawioną fakturę korygującą należy wykazać na bieżąco w pliku JPK_V7M lub...

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej 2023 r.

2023-06-02

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieniu podlegają...

Estoński CIT – rozliczenie zakupu, pojazdu i eksploatacja

2023-06-02

Estoński CIT – najważniejsze informacje  Estoński CIT został wprowadzony do polskich przepisów podatkowych w 2021 roku. Ogólna zasada z nim związana pozwala przyjąć, że wynik bilansowy...

Jak przenieść rezydencję podatkową?

2023-06-01

Identyfikacja podatkowa  Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym jest: numer PESEL - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne...