Faktury wewnętrzne

2020-03-28

Czym są faktury wewnętrzne? Do końca 2013 roku faktury wewnętrzne były jednymi z dokumentów do wystawiania których przedsiębiorca był zobligowany przepisami prawa. Dokumentowały czynności z obrotu...

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności, a brak adnotacji na fakturze

2020-03-28

Adnotacja na fakturze Za pomocą mechanizmu podzielonej płatności reguluje się zobowiązania za towary i usługi wykazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT kiedy wartość...

Drugi próg podatkowy – od jakiej kwoty liczyć?

2020-03-27

Progi podatkowe w 2020 roku W 2020 roku w porównaniu z latami ubiegłymi w pierwszym progu podatkowym obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych po...

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw 2020

2020-03-27

Jak ustala się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw? Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw określa się na podstawie ogólnej sumy wynagrodzeń brutto oraz honorariów...

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

2020-03-26

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony Od 22 lutego 2016 r. w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony obowiązują takie same okresy wypowiedzenia...

Dzielenie faktury w split payment

2020-03-26

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności Do końca października 2019 roku przedsiębiorca mógł dobrowolnie korzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Z dniem 1 listopada 2019 roku do ustawy...

Towary z załącznika 15 Ustawy o VAT

2020-03-25

Obowiązek stosowania Mechanizmu podzielonej płatności Obowiązek stosowania MPP występuje kiedy wystawione faktury spełniają łącznie następujące warunki: należność brutto całej faktury przekracza 15 tys. zł, jedna z pozycji na...

Odpowiedzialność solidarna

2020-03-25

Odpowiedzialność solidarna – co to oznacza? Odpowiedzialność solidarna dotyczy sprzedawcy i nabywcy. W niektórych sytuacjach nabywca może odpowiadać za zobowiązania bądź zaległości podatkowe sprzedawcy towarów. W...

Fundusz Pracy 2020

2020-03-24

Fundusz Pracy – co to takiego? Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym, którym zawiaduje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Środki zebrane w funduszu przeznaczone są...

Odsetki za zwłokę

2020-03-24

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych  Jeżeli należności w stosunku do urzędu skarbowego nie zostaną uregulowane w terminie wtedy naliczane są odsetki i powstaje zaległość podatkowa....