Czy można wznowić działalność podając datę wstecz?

2023-12-06

Zawieszenie działalności gospodarczej - czy istnieje limit? Art. 23 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje, że minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wprowadzonej do Centralnej Ewidencji i...

Jakie benefity dla pracowników są zwolnione z podatku i składek ZUS?

2023-12-06

Wynagrodzenie za wykonywaną pracę - podstawowe prawo pracownika Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek regulowania wynagrodzenia - zgodnie z Kodeksem pracy. Oprócz pensji zatrudnione osoby otrzymują...

Czy warto płacić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

2023-12-05

Ubezpieczenie chorobowe - czym jest? Podstawowym zadaniem ubezpieczenia chorobowego jest socjalne zabezpieczenie podmiotu. Zatrudniona osoba, która w danym momencie jest niezdolna do pracy, otrzymuje zabezpieczenie finansowe. Szczegółowe...

Jakie pytania zadawać podczas rekrutacji pracownika?

2023-12-05

Pytania dla rekrutera – dlaczego warto? Aby dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, warto dokładnie przestudiować przesłane CV wraz z listem motywacyjnym, a także mieć jak...

Czy można zwolnić pracownika za nieobecność bez usprawiedliwienia?

2023-12-04

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy — kiedy występuje? Kodeks pracy został przygotowany w taki sposób, aby zabezpieczać zarówno prawa pracowników, jak i interesy pracodawców. Osoba, która zawarła...

Co można zrobić z nadwyżką podatku VAT?

2023-12-04

Kiedy wystąpi nadwyżka w podatku VAT? Jeżeli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie rozliczeniowym zakupi do firmy więcej towarów niż ich sprzeda to...

Podatek VAT od odszkodowania, czy jest obowiązkowy?

2023-12-03

Kiedy mówimy o odszkodowaniu? Odszkodowanie jest świadczeniem jakie należy się osobie poszkodowanej za powstałą szkodę jaka została jej wyrządzona w postaci naruszenia jej dóbr lub interesów...

Jak zaksięgować zniszczony towar?

2023-12-02

Straty materiałowe  Działalność handlowa polega przede wszystkim na tym, że najpierw zostaje zakupiony towar, który następnie jest sprzedawany. Czasami z różnych powodów może zostać zniszczony, przeterminowany...

Rekrutacja - jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną online?

2023-12-01

Jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna online? Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Internet różnią się od rekrutacji odbywających się w formie analogowej. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę,...

Jak rozliczyć sprzedaż składników majątku na ryczałcie?

2023-12-01

Kwalifikacja i sprzedaż środka trwałego Składnik majątku może zostać zakwalifikowany do środków trwałych po spełnieniu określonych warunków, takich jak między innymi te wymienione poniżej:  musi być kompletny...