Program do wystawiania Przyjęć Zewnętrznych PZ online

PZ Przyjęcie Zewnętrzne

Sign-up free
Without hidden fees

Buyer

more

less

Seller Get data by NIP, REGON or KRS

more

less

Items on the invoice

  Name PKWiU Qty Unit Discount % Unit net price Tax % Net amount Gross value  
Add position
Add description
Net sum 0.00 PLN
VAT sum 0.00 PLN
Discount total 0.00 PLN
Total Gross 0.00 PLN

Hide additional options

Show additional options

Attach or drop a file...

🔸 Czym jest dokument magazynowy PZ Przyjęcie Zewnętrzne?

Przyjęcie Zewnętrzne do jeden z podstawowych dokumentów biorących udział w prowadzeniu dokumentacji magazynowej. Dokumenty te sporządzane są, aby zapewnić prawidłowe rozporządzanie przepływem towarów, materiałów lub produktów gotowych, które są własnością przedsiębiorstwa. Wszystkie szczegóły dotyczące ewidencji magazynu, a więc w jakiej formie jest ona prowadzona oraz obowiązki z tym związane, zależą od kierownika bądź właściciela działalności gospodarczej, które muszą być zgodne z ustawą o rachunkowości z roku 1994.
Specyfiką PZ jest potwierdzenie przyjęcia do magazynu towarów bądź też materiałów z zewnątrz. Sytuacja ta nie musi oznaczać przyjęcia dóbr od dostawcy, a może wystąpić w momencie przyjęcia materiałów lub towarów od innego magazynu, który również jest własnością tego samego przedsiębiorcy.
Podstawą sporządzenia Przyjęcia Zewnętrznego jest faktura zakupu lub dokument magazynowy WZ (Wydanie Zewnętrzne), który został doręczony przez dostawcę. PZ może zostać sporządzone w oparciu o zamówienie zakupu. Dokument PZ zostaje również sporządzany w przypadku otrzymania dostawy niefakturowanej, a za jego wystawienie odpowiada pracownik magazynu.
Podstawowa rola jaką odgrywa dokument PZ to umożliwienie ścisłego oraz sumiennego prowadzenia działalności magazynowej, która związane jest z systematyczną zmianą ilości, a także wartości towarów i materiałów w magazynie.
To właśnie na podstawie PZ przeprowadza się aktualizacje magazynów o nowo przyjęte towary. Warto podkreślić, że Przyjęcie Zewnętrzne nie prowadzi do stworzenia zobowiązania, jego wartość nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, stąd nie występuje on w rejestrze VAT.
Dowód PZ nie jest dokumentem księgowym, co za tym idzie, nie jest on ujmowany w Księdze Przychodów i Rozchodów, a jedynie służy przedsiębiorstwu w zarządzaniu stanem magazynu.


🔸 Co powinien zawierać wzór dokumentu PZ?

Przy wystawianiu dokumentu PZ należy zamieścić numer kolejny dokumentu wraz z datą oraz miejscowością, w której został on wystawiony. Nie można pominąć daty przyjęcia materiału lub towaru do magazynu wraz z oznaczeniem. Musi wystąpić informacja o cenie jednostkowej oraz ilości towaru lub materiału, który został przyjęty. Dowód PZ musi zawierać podstawowe dane o osobowe wystawiającej PZ, jak również o dostawcy (imię, nazwisko lub nazwa, adres oraz numer NIP). Już na samym końcu, zawarty zostaje podpis osoby, która jest upoważniona do wystawiania dokumentu PZ, a także podpisy zarówno dostawcy, jak i odbiorcy towarów lub materiałów.


🔸 Jakie jeszcze dokumenty występują w zarządzaniu magazynem?

Dokumenty, które pomagają w rzetelnym prowadzeniu magazynu dzielą się na dwie grupy, pierwsza z nich to dokumenty przychodu towarów lub materiałów, na które składa się PZ – Przyjęcie Zewnętrzne, o którym mowa w artykule, PW – Przyjęcie Wewnętrzne oraz MM – Przesunięcie międzymagazynowe.
Drugą grupą dowodów są dokumenty rozchodu materiałów lub towarów, w ich skład wchodzą WZ – Wydanie Zewnętrzne, RW – Rozchód Wewnętrzny, a także MM – Przesunięcie Międzymagazynowe.


🔸 ZAPISYWANIE PDF I DRUKOWANIE PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNEGO ONLINE
Wypełniając wszystkie wymagane pola formularza PZ można go zapisać do pliku PDF klikając przycisk Pobierz dokument. Przycisk obok: Drukuj, służy do wydruku Przyjęcia z Zewnątrz online bezpośrednio z przeglądarki. Do prawidłowego funkcjonowania programu i druku dokumentu PZ w pdf konieczny jest bezpłatny dodatek Adobe PDF Reader.


🔸 WZÓR PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNEGO
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór przyjęcia zewnętrznego. Jest to szablon Podstawowy do wypełnienia i wydruku powyżej.
przyjęcie zewnętrzne wzór
rys. Przyjęcie zewnętrzne, wzór podstawowy z programu FakturaXL