Program do wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem online

Faktura odwrotne obciążenie

Bezpłatna rejestracja
Bez ukrytych opłat i zobowiązań

Sprzedawca

więcej

mniej

Nabywca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Pozycje na fakturze

  Nazwa PKWiU Ilość Jednostka Rabat % Cena Wartość  
Dodaj pozycję
Dodaj opis
Suma rabatu 0.00 PLN
Suma po rabacie 0.00 PLN

Ukryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe

Załącz lub upuść plik...

🔸 FAKTURA ODWROTNE OBCIĄŻENIE DEFINICJA
Faktura Odwrotne Obciążenie jest dokumentem wystawianym w transakcjach sprzedaży określonych towarów. Podatnik będący po stronie Sprzedawcy na fakturze nie rozlicza należnego podatku VAT, ponieważ podatek ten naliczany jest przez Nabywcę towarów, a nie sprzedawcę. Warunkiem koniecznym jest, aby oba podmioty (sprzedawca i nabywca) były zarejestorwane jako czynny podatnik VAT. Ponadto dostawa towarów nie może być objęta zwolnieniem, od nabycia których przysługuje odliczenie VAT, przeznaczone na cele działalności zwolnionej z VAT.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż krajową z zastosowaniem procedury odwrotnego obciążenia, mają obowiązek składania co miesiąc drogą elektroniczną informacji podsumowującej w obrocie krajwym na druku VAT-27 (wynika to z art. 101a ust. 2 ustawy).


🔸 Co powinna zawierać faktura odwrotne obciążenie?

Faktury z Odwrotnym Obciążeniem nie różnią się specjalnie od zwykłej Faktury VAT. Istotna różnica polega na tym, że wzór faktury z odwrotnym obciążeniem zawiera na wydruku adnotację „Odwrotne obciążenie”. Często spotyka się również dłuższą formę „Odwrotne obcążenie, podatek VAT rozlicza nabywca”. Wymóg ten reguluje Ustawa o podatku od towarów i Usług art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
Szablon faktury OO nie powinien zawierać kolumny dotyczącej stawki i kwoty podatku VAT (art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT). Jeżeli taka kolumna występuje to miejsce na stawkę powinno pozostać puste, lub uzupełnione znakiem minusa/kreski. Dopuszcza się również skrót „OO” od słów Odwrotne Obciążenie. Nie jest natomiast dozwolone wpisywanie „0”, czyli zero. Oznacza to bowiem stawkę VAT 0%.


🔸 Faktura odwrotne obciążenie na usługi budowlane
W 2017 roku przedsiębiorcy wykonujący uslugi budowlane zostali zobligowani do wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem. Przed zastosowaniem odwróconej stawki VAT za usługi budowlane, warto upewnić się, że Nabywca jest czynnym płatnikiem VAT, można to zrobić na stronach Ministerstwa Finansów.
Listę usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia znaleźć można w Ustawie o VAT, załącznik 14. Są tam m.in.:
* Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych.
* Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę z wyłączeniem robót ziemnych.
* Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.
* Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu.
* Pozostałe instalacje elektryczne.
* Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających.
* Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
* Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych.
* Roboty związane z zakładaniem izolacji.
* Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń.
* Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
* Roboty tynkarskie.
* Roboty instalacyjne stolarki budowlanej.
* Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian.
* Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem.
* Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane.
* Roboty malarskie (malowanie ścian, szpachlowanie ubytków itp).
* Roboty szklarskie.
* Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych (np. sufity podwieszane).
* Pozostałe wykończenia wnętrz gdzieindziej niesklasyfikowane.
* Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych.
* Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich.
* Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
* Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań.
* Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali.
* Roboty betoniarskie.
* Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych.
* Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia.
* Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych.
* Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Comiesięczna Deklaracja VAT-7 dla usług budowlanych z odwrotnym obciążeniem zawiera specjalną kolumny numer 31 w części C rubryki „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 us. 1 pkt. 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)”.


🔸 Jakie towary objęte są odwrotnym obciążeniem?

Kompletną listę towarów opodatkowanych na zasadach odwrotnego obciążenia, znajdziemy w załączniku 11 Ustawy o VAT, art. 17 ust. 1 pkt 4. Są to: procesory, laptopy, tablety, notebooki, smartfony, telefony komórkowe, konsole do gier, biżuteria i wyroby jubilerskie, metale szlachetne i nieszlachetne, wyroby stalowe, pręty, druty, stopy żelaza, złom oraz odpady i surowce wtórne (szkło, guma, papier).
Dodatkowym warunkiem, który muszą spełniać ww. towary aby zastosować odwrotne obciążenie to konieczność przekroczenia kwoty 20tys. złotych netto w ramach jednej transakcji.