Jednym z dokumentów, do których wystawienia uprawniony jest przedsiębiorca należy faktura VAT. Znanych jest kilka rodzajów faktur. Jedną z nich jest faktura uproszczona. Jak wygląda faktura uproszczona i kto może ją wystawić? faktura uproszczona

Czym jest faktura uproszczona?

Ten rodzaj faktury ma za zadanie ułatwić rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami. Uproszczenie polega na tym, że umieszcza się na niej mniej danych niż ma to miejsce w przypadku zwykłej faktury. Dokument można wystawić w sytuacji kiedy kwota należności ogółem w danej transakcji nie przewyższa wartości 100 euro lub 450 zł. Jednak w niektórych sytuacjach podatnik nie może wykorzystać faktury uproszczonej nawet jeżeli wartość kwoty należności nie przewyższa w/w kwoty.

Kiedy przedsiębiorca nie może wystawić faktury uproszczonej? 

Przedsiębiorca nie może wystawić faktury uproszczonej bez względu na wartość kwoty należności, jeżeli transakcje dotyczą:
1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
2. sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju
3. dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których to państw osoba zobowiązana do zapłaty podatku jest nabywcą towaru lub usługobiorcą
4. sytuacji kiedy faktura jest wystawiona na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Elementy jakie koniecznie musi zawierać faktura uproszczona

1. data wystawienia
2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który identyfikuje fakturę
3. numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku
4. numer identyfikujący nabywcę towarów lub usług na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary bądź usługi
5. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty
6. nazwa towaru lub usługi
7. kwota wszystkich opustów lub obniżek cen, w tym rabaty za wcześniejszą zapłatę pod warunkiem, że nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto.


Data publikacji: 2020-01-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU