Czasami może zdarzyć się sytuacja, kiedy osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej zażąda od przedsiębiorcy wystawienia faktury za sprzedany towar lub wykonaną usługę, za którą wcześniej otrzymała paragon fiskalny. Co w takiej sytuacji? Jak wykazać fakturę do paragonu w ewidencji? Faktura do paragonu dla osoby prywatnej

Co mówią przepisy? Art. 106b ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ma prawo żądać wystawienia faktury nawet jeżeli wcześniej otrzymał paragon fiskalny. Taką fakturę może otrzymać jeżeli zwróci paragon sprzedawcy. Żądanie wystawienia faktury musi zgłosić w terminie do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym została wykonana usługa lub został dostarczony towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie przedsiębiorca również może wystawić fakturę, ale robi to dobrowolnie. 
Żądanie wystawienia faktury może dotyczyć również sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

Czas na wystawienie faktury

Czas w którym należy wystawić fakturę zależy od momentu zgłoszenia żądania jej wystawienia
  • najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca (zasada ogólna) – żądanie zgłoszone w miesiącu, w którym został dostarczony towar, wykonana usługa lub otrzymano zapłatę
  • najpóźniej do 15 dnia od zgłoszenia żądania – żądanie zgłoszone po zakończeniu miesiąca, w którym towar został dostarczony, wykonana usługa lub otrzymano zapłatę.
Czytaj też: Obowiązkowy NIP na paragonie od stycznia

Dokumenty księgowe

Przedsiębiorca uzyskany przychód księguje na podstawie raportu pozyskanego z kasy fiskalnej. Faktur do paragonu wystawionych dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą nie wykazuje się w pliku JPK_VAT.

UWAGA:
Przedsiębiorca musi pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Zgodnie z nimi faktura do paragonu fiskalnego na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może być wystawiona tylko w przypadku, jeżeli na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Powyższe nie dotyczy transakcji z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W tym przypadku obowiązują stare przepisy.

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06
Data publikacji: 2019-12-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU