Na wysokość obrotów firmy mają wpływ różne czynniki, między innymi: charakter prowadzonej działalności, branża, w której firma działa, a nawet ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Niektórzy przedsiębiorcy chcąc utrzymać się na rynku próbują różnych sposobów, czasami niezbyt korzystnych jak np.: zaciągnięcie kredytu. Aby poprawić swój status finansowy małe przedsiębiorstwa z niskimi dochodami mogą korzystać z przywilejów wymienionych w przepisach podatkowych. faktura vat mp

Kim jest mały podatnik?

Zgodnie z przepisami (art. 5a pkt 20 ustawy o PIT) małym podatnikiem na gruncie podatku dochodowego jest:
  • podmiot, który w poprzednim roku podatkowym uzyskał wartość przychodów ze sprzedaży brutto (netto + VAT) nie przewyższających kwoty 2 000 000 euro przeliczonej na złotówki po średnim kursie euro NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego
a na gruncie podatku VAT (art. 2 pkt 25 ustawy o VAT) jest:
  • podmiot, u którego wartość sprzedaży razem z VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1 200 000 euro wyrażonej w złotówkach
  • podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, który jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą, która świadczy usługi o podobnym charakterze (bez komisu) pod warunkiem, że kwota uzyskanej prowizji lub innej postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (razem z podatkiem) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty o równowartości 45 000 euro wyrażonej w złotówkach.

Co trzeba wiedzieć o metodzie kasowej?

Jednym z przywilejów małych podatników jest możliwość rozliczania VAT według metody kasowej. Pozwala to odprowadzać podatek od towarów i usług dopiero w momencie uzyskania zapłaty od kontrahenta. Jednak nie może to być później niż 90 dni od dnia wydania towaru lub realizacji usługi.

W sytuacji kiedy transakcja dotyczy firmy lub osoby prywatnej nie będącej czynnym podatnikiem VAT, podatek musi być rozliczony niezależnie od terminu zapłaty. Podobnie, jeżeli od momentu wydania towaru lub wykonania usługi minęło 180 dni. 
Podatnik, który rozlicza się za pomocą metody kasowej wystawia fakturę VAT-MP, która różni się od zwykłej faktury VAT terminem płatności i nazwą dokumentu.

Inne przywileje metody kasowej

  • jednorazowa amortyzacja od wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Wyjątek stanowi amortyzacja samochodów osobowych, gdzie limit odpisów amortyzacyjnych wynosi 50 000 tys. euro
  • możliwość rozliczania VAT kwartalnie w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.  
Metoda kasowa jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku przedsiębiorców wystawiających faktury z odległym terminem płatności.


Data publikacji: 2020-02-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU