W niektórych sytuacjach przedsiębiorca ma prawo zaliczyć wydatki na psa do kosztów firmowych. Jednak musi pamiętać o tym, że w razie kontroli skarbowej będzie musiał wykazać, że taki wydatek był konieczny i związany jest z prowadzoną działalnością. pies koszty firmy

Wydatki na psa, a koszty uzyskania przychodów

Podatnik ma prawo zaliczyć niektóre wydatki na utrzymanie psa do kosztów uzyskania przychodu. Taka możliwość zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Bez wątpienia jeżeli przedsiębiorca prowadzi hodowlę psów, to wydatki na zwierzę jak najbardziej będą stanowić koszt uzyskania przychodu. Podobnie jeżeli biuro znajduje się w dużej odległości od miejsca zamieszkania, a przedsiębiorca nie zatrudnia firmy ochroniarskiej. W takiej sytuacji pies ma za zadanie chronić siedzibę firmy. W tym celu powinien przejść odpowiednie szkolenie. I taki związek powinien udowodnić przedsiębiorca przed organem podatkowym w przypadku ewentualnej kontroli. W tym wypadku kosztem firmowym oprócz wydatków na szkolenie będzie również opieka weterynarza, koszt szczepień oraz koszty wyżywienia. 

Wydatki na psa, a siedziba firmy w domu

W zasadzie prowadzenie firmy w domu wyklucza możliwość zaliczenia wydatków na psa do kosztów firmowych. W takim przypadku trudno jest wykazać kiedy pies służy celowi prywatnemu, a kiedy firmowemu. W konkretnej sprawie, w odpowiedzi na wniosek właścicielki biura rachunkowego prowadzącej działalność we własnym domu i zatrudniającej kilku pracowników odpowiedzi udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w wydanej interpretacji indywidualnej, sygn.: IBPBI/1/415-170/10/KB napisał, że: 

Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki związane z utrzymaniem zakupionego psa, tj. wydatki na jego zakup, wyszkolenie, wyżywienie, opiekę weterynaryjną i szczepienia, lecz jedynie w takiej części, w jakiej pies ten będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności, a nie dla celów prywatnych. Pamiętać przy tym należy, iż to na Wnioskodawczyni, jako odnoszącej korzyść z faktu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodu, ciąży obowiązek wykazania, w jakiej części wydatki te mają związek z prowadzoną przez nią pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz obowiązek ich właściwego udokumentowania.

Właścicielka biura w składanym wniosku wyjaśniła, że pomieszczenie biurowe stanowi odrębny lokal, do którego prowadzi oddzielne wejście, które jednak nie jest odgrodzone od pozostałej części domu. Dom położony jest kilkanaście kilometrów od miasta, co jest powodem braku możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej, stąd właścicielka zakupiła psa w celu ochrony biura. Pies najpierw miał odbyć szkolenie. Wcześniej w celu prywatnym posiadała jeszcze dwa psy. Właścicielka zwróciła się do Izby Skarbowej z pytaniem, czy w takiej sytuacji ma prawo zaliczyć wydatki na psa do kosztów uzyskania przychodów. Jej zdaniem mogła to zrobić, ponieważ pies pilnuje mienia firmowego i tym samym zapewnia bezpieczeństwo pracownikom.

Wydatki na psa – koszty firmowe

Każdy wydatek zaliczony do kosztów uzyskania przychodu należy oceniać indywidualnie w odniesieniu do każdego z nich. Przepisy jednoznacznie nie określają, który wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych. Ważne, aby był zgodny z ustawą o PIT, czyli spełniał niżej wymienione przesłanki.

Wydatki firmowe muszą być:
  • rzeczywiście poniesione
  • bezpośrednio związane z osiągniętym przez firmę przychodem
  • nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT (nie znajdują się w katalogu kosztów uzyskania przychodów)
  • odpowiednio udokumentowane.


Data publikacji: 2021-03-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU