Wszyscy podatnicy stosujący tak zwaną metodę memoriałową mają do czynienia z kosztami uzyskania przychodu. Metoda memoriałowa dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe, a także Księgę Przychodów i Rozchodów. Cechą charakterystyczną metody memoriałowej jest podział kosztów uzyskania przychodu na koszty bezpośrednie, które mają ścisłe odniesienie do przychodów przedsiębiorstwa, a także koszty pośrednie, czyli inne koszty, które nie są bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów. koszty uzyskania przychodow
Co ważne, przepisy prawa nie mówią nam co dokładnie składa się na koszty bezpośrednie. Co za tym idzie, podział ten, pozostawiony zostaje indywidualnej decyzji przedsiębiorcy, ale powinien on wziąć pod uwagę jej charakter, a także specyfikę. Jeśli podział ten jest wykonany prawidłowo, zostanie zapewnione prawidłowe rozliczanie kosztów firmy.

Koszty bezpośrednie

W pierwszej kolejności rozpatrzymy zagadnienie kosztów bezpośrednich, stanowiących koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.
Koszty bezpośrednie oznaczają takie koszty, które bezpośrednio oddziaływały na uzyskanie konkretnego przychodu.

Rodzaje kosztów bezpośrednich:
 • Towary handlowe
 • Materiały podstawowe oraz pomocnicze
 • Usługi podwykonawców
Wszystkie koszty, które stanowią dla przedsiębiorstwa koszt bezpośredni, mogą zostać ujęte w rozliczeniu podatkowym za dany rok, ale koniecznie muszą one dotyczyć tego samego przychodu ze sprzedaży.

W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów powstały już w momencie, gdy rok podatkowy został zamknięty, dane koszty zostaną potrącone w roku podatkowym:
 • W którym przedsiębiorstwo uzyskało odpowiadające im przychody, ale w sytuacji gdy wystąpiły do dnia:
  - wykonania sprawozdania finansowego, w terminie nie przekraczającym upływu terminu, w którym można składać sprawozdanie finansowe, lecz uwarunkowane jest to obowiązkiem sporządzenia wspomnianego dokumentu lub,
  - złożenia zeznania , jednak bez przekraczania terminu w jakim to zeznanie musi być złożone, ale w sytuacji, gdy na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego.
 • Kolejnym po roku podatkowym za który składane zostaje zeznanie bądź sprawozdanie finansowe

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie to wydatki ponoszone przez podatnika, które związane są z działalnością firmy, ale nie wpływają bezpośrednio na osiągane przychody. Koszty pośrednie dotyczą całokształtu działalności przedsiębiorstwa.

Rodzaje kosztów pośrednich:
 • czynsz,
 • leasing,
 • media,
 • materiały biurowe,
 • usługi księgowe oraz prawne.
Ważną informacją dla przedsiębiorcy jest wiadomość, iż koszty pośrednie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, których data musi być taka sama, jak data wystawienia faktury.
Istnieje jednak sytuacja, gdy koszty pośrednie zaliczone do konkretnego okresu, przekraczają rok podatkowy i nie ma szansy, aby zdecydować jaki ich ułamek odnosi się do danego roku podatkowego.
W tej sytuacji, wydatki, występują jako koszty uzyskania przychodów na warunkach proporcjonalności, określanych w stosunku do długości czasu jaki się do nich odnosi. Głównie mowa tutaj o wydatkach na abonamenty oraz polisy ubezpieczeniowe.

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-22
Data publikacji: 2018-06-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU