W skład zwolnienia z podatku VAT wchodzą usługi najmu lokali mieszkalnych jedynie te, których specyfiką jest cel mieszkaniowy. Jeśli więc, weźmiemy pod uwagę sytuację mieszkania pracowniczego, nie spełniamy warunków, które muszą zostać przestrzegane, aby możliwe było zwolnienie z podatku VAT. Opierając się na uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (8 maj 2018 roku), dowiadujemy się, iż niesie to za sobą ważne skutki odnośnie naliczania podatku VAT.

Wynajem mieszkania na firmę

W sytuacji, kiedy podatnik decyduje się na wynajęcie mieszkania od innego podmiotu, nie istnieje żaden problem z odliczeniem podatku naliczonego, gdyż jest to ściśle połączone z działalnością opodatkowaną najemcy, który jest właścicielem działalności gospodarczej i zatrudnia pracowników. Sytuacja wygląda całkiem inaczej, jeśli owe lokale zostają oddane do użytkowania pracownikom bez pobierania opłat.

Posługując się stanowiskiem Ministra Finansów, dowiadujemy się, iż lokale pracownicze, które zostają używane przez pracowników jest ściśle związane z działalnością przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, oferowanie pracy osobom posiadającym wysokie kwalifikacje, które niekoniecznie pochodzą z miejscowości w której znajduje się firma, wpływa na polepszenie rezultatów przedsiębiorstwa. W tej sytuacji nie ma problemu z odliczeniem naliczonego podatku VAT.

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT widzimy, iż ma miejsce zwolnienie od podatku usług obejmujących wynajmowanie bądź wydzierżawienie nieruchomości, ze specyfiką mieszkaniową bądź części nieruchomości we własnym rachunku, jedynie na cele mieszkaniowe.

Czytaj też: Klimatyzator do wynajmowanego biura

NSA zwraca uwagę, iż zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT obejmuje nieruchomości mieszkalne „wyłącznie na cele mieszkaniowe”, co nie ma miejsca w sytuacji, kiedy najemca jest w posiadaniu budynku do wynajmu i jednocześnie jest właścicielem przedsiębiorstwa i w związku z tym oddaje do użytkowania swoim pracownikom ową nieruchomość bądź konkretne lokale, nie pobierając przy tym opłat. Przedstawiona sytuacja nie obrazuje zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, ale jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa i skorzystaniem z lokali oddanych pod wynajem.

Korzystając opinii NSA wnioskujemy: aby możliwe było użycie zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT należy spełnić każdą z zawartych poniżej przesłanek:
- wynajmujący wyświadcza usługę najmu na własny rachunek,
- usługa ta jest związana z nieruchomością o specyfice mieszkalnej,
- rola najmu jest tylko i wyłącznie mieszkaniowa.

Należy więc jeszcze raz podkreślić, iż w oparciu o przedstawione przepisy, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT odnośnie usługi najmu tylko i wyłącznie lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe. W związku z tym, ogromną rolę odgrywa sposób w jaki nieruchomość ta zostanie użytkowana przez najemcę, chodzi więc o to, iż wynajmowana nieruchomość ma służyć wykonywaniu osobistych celów mieszkaniowych. Jedynie w przedstawionej sytuacji możliwe będzie określenie, iż wynajmujący wynajął nieruchomość jedynie na cele mieszkaniowe.

Na chwilę obecną, Ustawodawca nie wydał pozwolenia na zwolnienie z podatku VAT lokali służących na wynajem bądź dzierżawę, które służą działalności gospodarczej.
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z udostępnieniem pracownikom budynku mieszkalnego bez pobierania za to opłaty ma miejsce wykonanie celu mieszkaniowego, jednakże cel ten nie jest wyłączny. Wtedy, wynajem jest połączony z działalnością przedsiębiorstwa, mimo iż w sposób pośredni służy to zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników, którzy zostali zatrudnieni w owym przedsiębiorstwie.


Data publikacji: 2018-08-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU