Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy mogą używać swoich pojazdów do celów firmowych. Jednak wymaga się od nich podpisania umowy z pracodawcą, a dokument zabezpiecza obie strony. Jeżeli cele służbowe pracodawcy są realizowane z wykorzystaniem prywatnego pojazdu pracownika, w umowie musi być mowa o zwrocie kosztów. W kalkulacji kosztów stosuje się przepisy wyznaczające wysokość stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Jaka obowiązuje stawka za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów używanych do celów służbowych? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna dla wielu zatrudnionych osób, stąd wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. nowa stawka kilometrowki

Rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych pracodawcy

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie zostało wprowadzone w 2007 roku, co oznacza, że ma już 25 lat. Nietrudno więc zauważyć, że stawki nie są dopasowane do kosztów, jakie ponosi pracownik. Wystarczy wziąć pod uwagę wysokie ceny paliw oraz spory wydatki eksploatacyjne, które szczególnie w ostatnich miesiącach rosną w zastraszającym tempie.

Ministerstwo Finansów otrzymało wiele petycji przygotowanych przez posłów i środowiska pracownicze. Liczne prośby skłoniły do przygotowania projektu rozporządzenia w tej sprawie.

Projekt rozporządzenia mającego na celu zmianą kosztów używania pojazdów prywatnych

Projekt rozporządzenia nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, stąd dowiadujemy się tylko, że planowana jest zmiana w zakresie wysokości stawek za 1 km przebiegu dla samochodu osobowego, motocykla oraz motoroweru. W trakcie przygotowywania rozporządzenia skorzystano z danych przygotowanych przez Instytut Transportu Samochodowego. Należy podkreślić, że zwaloryzowano ją o wskaźniki inflacji z lat 2020,2021 i I kwartał 2022 roku. W ostatnim okresie zastosowano inflację na poziomie 3,8 procent, co nie oddaje rzeczywistej wartości. W przepisach  zmianie nie ulegną miesięczne limity kilometrów na jazdy lokalne. Ich wysokość pozostanie uwarunkowana liczbą mieszkańców konkretnej miejscowości. Zmiany będą miały szczególny wpływ na sektor mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich firm, które zatrudniają pracowników.

Wyższe stawki za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów używanych do celów służbowych

Wprowadzenie nowych przepisów przyczyni się do szeregu zmian.
Stawki za 1 km przebiegu pojazdu po zmianach będą przedstawiać się następująco:

Kategorie pojazdów
używanych do celów służbowych

Stawki za 1 km przebiegu

Przed zmianą

Po zmianie

samochody osobowe
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,5214 zł

0,89 zł

samochody osobowe
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358 zł

1,038 zł

motocykle

0,2302 zł

0,69 zł

motorowery

0,1382 zł

0,42 zł

 

Projekt rozporządzenia nie został jeszcze zaakceptowany. Na chwilę obecną jest już skierowany do konsultacji i pozostaje na etapie procedowania. Przepisy ulegną zmianie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. W omawianym przykładzie nie stosuje się przepisów przejściowych.

Potrzebujesz pomocy przy obliczaniu kilometrówki?
Wypróbuj nasz bezpłatny kalkulator kilometrówki.


Data publikacji: 2022-11-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU