Przedsiębiorca wykorzystujący w działalności prywatny samochód osobowy, którego nie wprowadził do ewidencji środków trwałych, ma obowiązek prowadzenia tzw. kilometrówki, czyli ewidencji przebiegu pojazdu dla celów PIT. Jakie koszty wchodzą do kilometrówki? Jakie koszty wchodzą do kilometrówki?

Dane jakie powinna zawierać ewidencja przebiegu pojazdu

 • kolejny numer wpisu
 • nazwisko i mię oraz adres zamieszkania osoby, która używa pojazd
 • numer rejestracyjny pojazdu
 • pojemność silnika
 • data i cel wyjazdu
 • opis trasy (skąd – dokąd)
 • liczba faktycznie przejechanych kilometrów
 • stawka za 1 km przebiegu
 • kwota wynikająca z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km
 • podpis podatnika (pracodawcy) oraz jego dane.

Najczęstsze wydatki związane z eksploatacją pojazdu

Do kosztów eksploatacji samochodu prywatnego mogą zostać zaliczone:
 • wydatki na paliwo
 • koszty przeglądów 
 • koszty związane z naprawą pojazdu
 • zakup opon
 • opłaty za autostrady i parkingi
 • wydatki na części związane z eksploatacją, jak np.: zakup wycieraczek, żarówek, lamp
 • wydatki na zakup ubezpieczenia, OC i AC.

Jak wyliczyć kilometrówkę?

Kilometrówkę wylicza się mnożąc ilość przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu pojazdu. Stosuje się wzór: Limit wydatków, czyli kilometrówka = faktyczny przebieg pojazdu w km x stawka za 1 km przebiegu w zł.

Potrzebujesz pomocy przy obliczaniu kilometrówki?
Wypróbuj nasz bezpłatny kalkulator kilometrówki.


Obowiązujące stawki za 1 km przebiegu

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy została podana stawka za 1 km przebiegu samochodu osobowego, która wynosi:
 • dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł
 • dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.


Data publikacji: 2020-10-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU