Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami publicznoprawnymi, między innymi zapłatą podatków: dochodowego i VAT. W niektórych sytuacjach może pojawić się konieczność zapłaty np. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). zakup na firme podatek pcc

Obowiązek zapłaty podatku PCC przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy w razie potrzeby zobowiązani są do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. W tym zakresie nie ma zastosowania zwolnienie z jego opłacania.

Opodatkowaniu podatkiem zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych podlega zawarcie umowy: 
 • sprzedaży
 • darowizny
 • pożyczki
 • dożywocia
 • odpłatnego użytkowania.
W zależności od rodzaju zawartej umowy podatnikiem będzie: 
 • kupujący
 • obdarowany
 • pożyczkobiorca
 • nabywca własności nieruchomości
 • użytkownik. 
Ustawa zawiera również zgodnie z art. 2 wykaz czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz tych objętych zwolnieniem (art. 8 i art. 9 ustawy). 

Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić PCC?

Przy niektórych transakcjach, w których przedsiębiorca jest stroną nie ma obowiązku zapłaty podatku PCC. Najczęściej taka sytuacja może mieć miejsce: 
 • kiedy sprzedawca opodatkowany jest podatkiem VAT lub jest z niego zwolniony, np. w sytuacji, kiedy przy zakupie samochodu dostawczego lub maszyny produkcyjnej o wartości przekraczającej 1 000 zł sprzedawca wystawia fakturę VAT lub fakturę VAT marżę kupujący będący przedsiębiorcą nie płaci w tej sytuacji podatku PCC. Warunek, zakupiony produkt musi być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym należy sprawdzić, czy dany przedmiot był ujęty w majątku przedsiębiorcy sprzedawcy.
  W przypadku, kiedy sprzedawcą jest osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT, to taka transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dlatego przedsiębiorca, który dokonał zakupu ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
 • podczas zawarcia umowy spółki i jej zmiany związanej z łączeniem spółek kapitałowych, przykładowo przy łączeniu dwóch spółek z o. o., przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, jak np. spółki z o. o. w spółkę akcyjną
 • przy sprzedaży walut obcych.


Data publikacji: 2022-09-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU