Od 13 lipca 2018 roku obowiązuje brak opłat podatkowych od czynności cywilnoprawnych odnośnie umów sprzedaży bądź zamiany waluty. Resort finansów wydał owe rozporządzenie, które będzie obowiązywało przez niemalże rok. Jest to ściśle związane z przypadkiem prawno-podatkowym rynku odnośnie kryptowalut. Jednakże nikt nie jest w stanie wytłumaczyć okresu czasu, który związany jest z owym zwolnieniem.

kryptowaluty podatek

Zmiany o których mowa weszły w życie dzięki rozporządzeniu Ministra Finansów, które dotyczy zaprzestania pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży bądź zmiany waluty wirtualnej. Rozporządzenie zostało wydane 11 lipca 2018 roku, a obowiązuje od 13 lipca.
Owo rozporządzenie jest ściśle związane z walutą wirtualną, a dokładnie umówione zostało to w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Rozporządzenie obowiązuje od 13 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 roku.

Ministerstwo Finansów tłumaczy swoją decyzję o zwolnieniu z podatku PCC odnośnie sprzedaży oraz wymiany kryptowalut, a jest ona uwarunkowana kontrowersjami odnośnie interpretacji w tej tematyce.
Jednym z niezrozumiałych zagadnień jest kwalifikacja kryptowalut jako prawa majątkowego, które wydaje sądowe orzecznictwo. Taka kwalifikacja nastąpiła między innymi w wyroku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 marca 2018 roku (sygn. Akt – II FSK 488/16). Na podstawie czego obrót walutą wirtualną w oparciu o umowę sprzedaży bądź zamiany jest traktowany jako przedmiot podatku PCC.

Posiłkując się słowa eksperta w tej dziedzinie (Kamila Hupajło, który jest radcą prawnym w Kancelarii Legaltec Hupajło & Partnerzy), cytujemy:
Podatek PCC wynosi 1 procent, a specyfika rynku kryptowalut sprawia, że część osób i podmiotów prowadzących obrót wirtualnymi walutami zawiera bardzo liczne umowy. Niezmiennie problemem jest też brak jasnych i przejrzystych regulacji prawno-podatkowych dla rynku kryptowalut. Osoby i firmy zajmujące się obrotem cyfrowymi walutami są więc narażone na różne ryzyka. Jednym z nich jest właśnie sprawa opodatkowania podatkiem PCC”.


Zobowiązania odnośnie podatku ściśle związane z PCC są bardzo często zbyt wysokie w oparciu o realia, a czasem nawet są wyższe niż sama wartość kryptowalut, co stanowi absurd. Nawet Ministerstwo Finansów zgodziło się z tym stanowiskiem, cytując MF dowiadujemy się, że:
Stosowanie ściślej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności” (wypowiedz resortu finansów).

Należy zwrócić uwagę, że wspomniane zwolnienie z podatku PCC nie jest zmianą obowiązującą na stałe, gdyż Ministerstwo Finansów musi w pierwszej kolejności rozwiązać wszystkie problemy związane z kryptowalutami, jak również wprowadzić satysfakcjonujące rozwiązania odnośnie podatków w tym zakresie.

Przytoczymy słowa Macieja Grzegorczyka, który również wchodzi w skład zespołu Kancelarii Legaltec Hupajło & Partnerzy:
Szef resortu finansów ma oczywiście prawo do zastosowania tzw. abolicji podatkowej poprzez wydanie odpowiedniego rozporządzenia. Tak jest w tym przypadku, ale zaniechanie poboru podatku ograniczono tylko do okresu od 13 lipca br. do połowy przyszłego roku. Oznacza to po prostu, że zwolnienie nie obejmuje umów sprzedaży/zamiany kryptowalut, które zostały zawarte wcześniej. Tak zachowawcze podejście Ministerstwa Finansów może dziwić, ponieważ w przypadku podobnych rozporządzeń ws. zaniechania poboru podatków resort stosuje często znaczenie szersze ramy czasowe, odnoszące się również do wielu miesięcy przed dniem wejścia w życie danego rozporządzenia.

Warto jednak zwrócić uwagę, że podatnicy, którzy podpisami umowy sprzedaży/wymiany kryptowalut jeszcze zanim Ministerstwo Finansów ustaliło nowe przepisy mogą czuć się odrobinę poszkodowani, jednakże nie można zapominać, że wspomniane MF pracuje nad normalizację sytuacji prawno-podatkowej odnośnie kryptowalut.


Data publikacji: 2018-08-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU