Czasami współpraca z zagranicznymi kontrahentami wiąże się z wystawieniem faktury w języku obcym, najczęściej angielskim. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wymaga dobrej znajomości języka, zwłaszcza w zakresie specjalistycznych słówek. faktura angielska

Faktura wystawiona w obcym języku (angielskim)

Czasami kontrahenci spoza terenu Polski oczekują, aby na wystawionym dokumencie, nazwa przedmiotu transakcji oraz inne elementy widniejące na fakturze były zapisane w ich języku ojczystym. Taka możliwość istnieje. Zgodnie z przepisami polski przedsiębiorca może wystawić dokument sprzedaży w języku obcym pod warunkiem, że jego klient nie jest konsumentem z Polski. Najczęściej wystawiane są faktury w języku angielskim. Faktura angielska w przypadku kontroli ze strony organu podatkowego może wymagać przetłumaczenia na język polski. Przeważnie dotyczy to faktur zakupowych.

Praktycznym rozwiązaniem są faktury wystawiane w dwóch językach np. angielsko-polska. Przykładem programu do faktur w którym można wystawiać faktury dwujęzyczne jest Faktura XL.

Wybór waluty na angielskiej fakturze

Przedsiębiorca z Polski współpracujący z zagraniczną firmą, niezależnie z którego kraju ona pochodzi, ma 3 możliwości związane z wyborem waluty przy wystawianiu dokumentu sprzedaży po angielsku:
  • wystawienie faktury w walucie obcej (np.: dolary, euro)
  • wystawienie faktury w PLN
  • wystawienie faktury w PLN w przeliczeniu kwoty na obcą walutę.
Obowiązujące przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku rozliczania zagranicznej transakcji w złotówkach. Obcą walutę można zastosować również w sytuacji kiedy obie strony transakcji pochodzą z Polski.

Jeżeli faktura wystawiona w złotówkach ma zawierać kwotę przeliczoną na obcą walutę, to przeliczenia dokonuje się w oparciu o średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu.


Data publikacji: 2020-11-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU