Przepisy podatkowe pozwalają na wystawianie faktur VAT w walucie obcej. Wystawia się je nie tylko w przypadku sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego. Kraj odbiorcy jak również status kontrahenta nie mają tu znaczenia. faktura walutowa

Czym jest faktura walutowa?

Faktura walutowa jest dokumentem księgowym przypominającym standardową fakturę VAT z tą różnicą, że jest wystawiana w obcej walucie przez przedsiębiorców, którzy dokonują płatności obcymi walutami. 
Dokument mogą wystawiać również przedsiębiorcy dokumentujący transakcje w obrocie krajowym zawierające wartości wyrażone w obcej walucie. W ich przypadku kwota podatku VAT musi być wyrażona w PLN.

Wykaz elementów jakie powinny znaleźć się lub też nie powinno ich być na fakturze zawiera art. 106e ust. 1 – 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma w nim informacji nakazujących lub zakazujących stosowania waluty. Takie znajdziemy w art. 106e ust. 11. Zgodnie z nim kwoty podatku powinny być wykazane w złotych, a te wyrażone w walucie obcej należy wykazać w złotych stosując zasady przeliczania na złotówki przyjęte dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Niezależnie od tego w jakiej walucie została wystawiona faktura, to musi na niej znaleźć się zapis o przeliczeniu podatku VAT na złotówki. 

Zastosowanie kursu przeliczeniowego na fakturze walutowej

Art. 31a ust. 1 ustawy o VAT zawiera informacje jaki kurs należy zastosować do przeliczenia faktury. Jeżeli kwoty zastosowane do określenia podstawy opodatkowania zostały określone w walucie obcej, to przeliczenia na złotówki dokonuje się według:
  • średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego
  • ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Waluty inne niż euro przeliczane są z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Faktura walutowa w programie Faktura XL

W programie Faktura XL można wystawić faktury i inne dokumenty w każdej możliwej walucie obcej. Kurs waluty jest automatycznie pobierany z NBP i przeliczany zgodnie z datą wystawienia i sprzedaży na poprzedni dzień roboczy. Numer tabeli NBP, kurs oraz wartość przeliczenia podatku VAT pojawia się domyślnie w polu Uwagi na wystawionej fakturze walutowej. Jest też możliwość podania własnego kursu waluty lub nie pokazywania przeliczenia.

Czasami zdarzają się sytuacje, w których wymagane jest wystawienie faktury dwuwalutowej. W tym przypadku program FakturaXL również wychodzi na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Wystarczy włączyć w Ustawienia > Faktury opcję "Pokazuj kwotę przeliczenia całej faktury na PLN".

Ponad to program pozwala przypisać domyślną walutę do wybranych klientów. Jest również możliwość podania kilku numerów kont na fakturze oraz przypisania do nich skrótu waluty np. EUR, USD i inne.

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-30
Data publikacji: 2020-04-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU