Czasami przedsiębiorcy zawierają między sobą umowę w ramach, której zapłata za towar lub usługę następuje w formie innego towaru bądź usługi. Mówimy wtedy o umowie barterowej. faktura barterowa

Umowa barterowa

czyli bezpośrednia wymiana towarów i usług na inny towar lub usługę, inaczej handel wymienny towarami lub usługami, które koniecznie powinny mieć taką samą wartość. Jeżeli jedna ze stron otrzyma towar lub usługę o wyższej wartości, to w takiej sytuacji może jej dotyczyć obowiązek podatkowy. Umowa barteru nie musi koniecznie być spisana formalnie. Liczyć będą się również ustalenia zawarte w inny sposób, np.: w e-mailu. Jednak w razie ewentualnej kontroli skarbowej lepiej, aby były spisane na papierze.

Faktura barterowa 

wystawiana jest w celu odpowiedniego udokumentowania zawartej przez dwie strony (przeważnie firmy) umowy barterowej. Faktura barteru nie różni się niczym od tradycyjnej faktury VAT. Powinna zawierać takie same elementy, jak: numer, data i miejsce wystawienia, nazwa sprzedawcy i nabywcy, numery NIP, nazwa towaru/usługi, cena, ogólna wartość sprzedaży netto, stawka i kwota podatku. Dodatkowo na fakturze powinna znaleźć się informacja o rozliczeniu transakcji za pomocą barteru. Do wystawienia faktury zobowiązane są obie strony transakcji. Każda z nich powinna dostarczyć dokument do drugiego kontrahenta i ująć fakturę w ewidencji w KPiR.


Data publikacji: 2020-12-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU