W większości przypadków prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością posiadania pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro. Niektórzy przedsiębiorcy chcąc zaoszczędzić na wynajmie decydują się na prowadzenie firmy w szczególnym miejscu, które niekoniecznie może kojarzyć się z siedzibą firmy, jak np. przyczepa kempingowa. Czy przepisy pozwalają na stworzenie biura w takim miejscu? Jeżeli tak, to co z kosztami? Jakie zdanie w tej kwestii mają organy podatkowe? prowadzenie dzialalnosci w przyczepie kempingowej

Biuro w przyczepie kempingowej – czy to możliwe? 

W kwestii możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w przyczepie kempingowej zostało opracowanych kilka interpretacji. Ostatnia wydana, korzystna jest dla przedsiębiorców. Organ podatkowy jest zdania, że przedsiębiorca może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w takim miejscu i jednocześnie uznaje, że działalność prowadzona w przyczepie nie jest ograniczona możliwością odliczania podatku, tak jak w przypadku samochodów wykorzystywanych w firmie. Tak więc podsumowując przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może urządzić mobilne biuro w przyczepie kempingowej. Równocześnie ma prawo odliczyć wydatki na jej zakup poprzez odpisy amortyzacyjne oraz odliczyć całość wydatków poniesionych na eksploatację, jak np. na ubezpieczenie, przeglądy, naprawy itp. 

Kto może prowadzić działalność w przyczepie kempingowej?

Prowadzenie firmy w przyczepie kempingowej to przede wszystkim rozwiązanie dla firm jednoosobowych, których właściciele dojeżdżają do klientów. 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca prowadzący firmę w branży IT w ramach prowadzonej działalności często musi dojechać do klienta. Praca, którą wykonuje nie wymaga od niego posiadania oddzielnego pomieszczenia na biuro. Swoje czynności może wykonywać w domu. Jednak takie rozwiązanie nie zawsze było dla niego komfortowe, dlatego postanowił, że urządzi mobilne biuro w przyczepie kempingowej. W ten sposób jadąc do klienta zawsze będzie miał biuro ze sobą. Dodatkowo ma zamiar wyposażyć przyczepę w stół, biurko, monitor, antenę i modem z dostępem do Internetu. Zgodnie z przepisami zakupiona przyczepa nie będzie podlegała pod definicję samochodu osobowego jaka została zawarta w art. 5a pkt 19a ustawy o PIT.
Przedsiębiorca będzie ujmował przyczepę kempingową w ewidencji środków trwałych. Dodatkowo w prowadzonej działalności posiada samochód osobowy, którym ma zamiar holować przyczepę do miejsca spotkania z klientem w celu świadczenia usługi. Przedsiębiorca odlicza wydatki na samochód w wysokości 75% (samochód wykorzystuje również do celów prywatnych). Według podatnika przyczepa będzie wykorzystywana głównie do wyjazdów do klienta oraz ma służyć do pracy stacjonarnej. Sporadycznie ma być wykorzystywana również do celów prywatnych. Przedsiębiorca chciał zaliczyć wydatek na zakup oraz wydatki związane z eksploatacją przyczepy do kosztów uzyskania przychodów i odliczyć 50% VAT naliczonego przy zakupie przyczepy oraz przy wydatkach na eksploatację (ubezpieczenie przyczepy, przeglądy, naprawy i inne opłaty). Podatnik miał pewne wątpliwości związane z rozliczaniem kosztów, dlatego wystąpił do organu podatkowego o wydanie interpretacji podatkowej w tej sprawie. Organ podatkowy wydał decyzję korzystną dla niego. Przedsiębiorca może odliczyć 50% podatku VAT naliczonego przy zakupie oraz przy wydatkach na eksploatację. Poza tym zarówno zakup jak i eksploatacja mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

Interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.1034.2023.4.EC z dnia 30 stycznia 2024 roku – uzasadnienie Dyrektora KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej napisał w powyższej interpretacji, że przedsiębiorca ma prawo do całkowitego odliczenia. Przyczepa bowiem nie spełnia definicji samochodu osobowego, zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o PIT. W związku z tym w stosunku do niej nie są stosowane ograniczenia w odliczaniu kosztów uzyskania przychodu, tak jak ma to miejsce w przypadku samochodów osobowych. W powyższym przykładzie zachodzi związek przyczynowo – skutkowy, który uprawnia do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w działalności, wydatków związanych z nabyciem przyczepy kempingowej oraz wydatków eksploatacyjnych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT przedsiębiorca ma prawo zaliczyć wydatki na nabycie przyczepy kempingowej do kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych, a także wydatki na eksploatację związane z jej użytkowaniem, opłaty za parking, jeżeli zostaną one właściwie udokumentowane. 

Zakup kampera na potrzeby działalności gospodarczej – interpretacja podatkowa nr 0115-KDIT3.4011.124.2023.1.KP z dnia 15 marca 2023 roku

Zupełnie inaczej organy podatkowe interpretują kwestię zakupu i eksploatacji kampera na potrzeby działalności gospodarczej. 

PRZYKŁAD 2 
O wydanie interpretacji zawnioskowała kobieta pracująca jako komornik sądowy otrzymująca wynagrodzenie w formie prowizji od opłat komorniczych. Sprawa dotyczyła zakupu kampera i wykorzystywania go w działalności gospodarczej do wykonywania osobiście czynności komorniczych, które wiążą się z częstymi wyjazdami. Wnioskodawczyni wykonuje pracę z reguły na przydzielonym jej obszarze, gdzie znajduje się też jej siedziba. Jednak czasami zdarzają się wyjazdy poza obszar apelacji na terenie całego kraju. W związku z tym wnioskodawczyni postanowiła, że kupi używany kamper. Dzięki temu będzie mogła przyjmować więcej spraw. W tym przypadku sprawa wygląda trochę inaczej niż w przypadku przyczepy kempingowej. Kamper jak wskazuje art. 5a pkt 19 ustawy o PIT uznawany jest za samochód osobowy. Zgodnie z definicją samochodem osobowym jest pojazd samochodowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który przeznaczony jest do przewozu maksimum 9 osób razem z kierowcą. W tym przypadku wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 75% wydatków na eksploatację, takich jak przykładowo zakup paliwa czy przeglądy techniczne, mycie samochodu, opłaty za parking, jeżeli pojazd będzie wykorzystywany prywatnie i do celów działalności gospodarczej. Może też zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek poniesiony na zakup kampera w postaci odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu 150 000 zł. 

Biuro w przyczepie kempingowej, a kontrola skarbowa

Każdy przedsiębiorca powinien być przygotowany na przeprowadzane u niego kontrole skarbowe. Jeżeli chce, aby taka kontrola zakończyła się dla niego pozytywnie musi potrafić wykazać, że poniesiony wydatek na zakup przyczepy kempingowej lub kampera związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą i jest zgodny ze stanem faktycznym.


Data publikacji: 2024-03-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU