Ulga abolicyjna to jedna z dostępnych ulg podatkowych, którą można wykazać w polskim rozliczeniu rocznym. Jest ona dedykowana dla osób osiągających dochody albo prowadzących działalność gospodarczą we wskazanych przez ustawodawcę krajach. Przekonajmy się, kto ma prawo odliczyć ulgę abolicyjną w rozliczeniu PIT, a także jak dokonać wszystkich formalności. jak skorzystac z ulgi abolicyjnej

Ulga abolicyjna – co to jest?

Kiedy w Polsce rozliczane są dochody z zagranicy, podatek może zostać obliczony z wykorzystaniem dwóch metod (jest to uwarunkowane krajem, w którym podmiot wygenerował dochód):
  • metoda wyłączenia z progresją albo
  • metoda odliczenia proporcjonalnego.

Pierwsza z nich, czyli metoda wyłączenia z progresją oznacza zwolnienie z obowiązku uregulowania podatku od dochodu zagranicznego. Zamiast tego niezbędne jest wliczenie go do polskiego podatku (podatnik musi skorzystać ze stopy podatku obliczonej od całego dochodu, czyli zarówno polskiego, jak i zagranicznego). Takie rozwiązanie można wykorzystać, chociażby przy rozliczaniu dochodów z Niemiec, Francji czy Czech.

Metoda odliczenia proporcjonalnego, czyli drugi z proponowanych sposobów oznacza naliczanie polskiego podatku od dochodu z zagranicy (dochody zagraniczne są doliczane do dochodów polskich, a od ich sumy oblicza się podatek, który trzeba uregulować na rzecz polskiego fiskusa). Jeżeli podatek jest obliczany właśnie tą metodą, nie ma przeciwwskazań, aby odliczyć od niego ulgę abolicyjną. Ulga jest dedykowana dla dochodów uzyskiwanych w Holandii, Belgii, Anglii, Rosji i innych.

Aby wybrać właściwą metodę rozliczania dochodów pochodzących z zagranicy, należy zapoznać się z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Wśród podanych informacji znajdują się państwa, z którymi Polska podpisała umowę.

W przypadku, gdy nasz kraj nie podpisał umowy UPO z państwem, w którym wygenerowano dochód, strony mają obowiązek zastosowania metody odliczania proporcjonalnego.

W każdej z wymienionych metod sposób obliczania polskiego podatku jest inny. Trzeba mieć świadomość, że nawet jeżeli dochód jest ten sam, zastosowanie podanych metod sprawi, że kwoty podatku będą się między sobą różnić. Podatek będzie wyższy w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia. Metoda wyłączenia z progresją jest korzystniejsza dla podatnika. Właśnie różnice w kwocie podatku stanowią jedną z przyczyn wprowadzenia ulgi abolicyjnej, która pozwala na obniżenie różnic.

Ulga abolicyjna – kto może z niej skorzystać?

Ulga abolicyjna jest dedykowana dla polskich rezydentów podatkowych, którzy w Polsce rozliczają dochody uzyskiwane poza granicami naszego kraju z:
  • pracy najemnej (po zawarciu stosunku pracy),
  • działalności gospodarczej,
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • praw majątkowych, autorskich oraz praw pokrewnych.

Z ulgi mogą korzystać jedynie te osoby, które osiągnęły dochód w państwach, gdzie wykorzystywana jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Nie jest to rozwiązanie dedykowane osobom, które wybrały metodą wyłączenia z progresją.

Trzeba też podkreślić, że z ulgi abolicyjnej nie mogą skorzystać osoby, które wygenerowały dochody w krajach, gdzie funkcjonuje szkodliwa konkurencja podatkowa, określanych jako raje podatkowe. Szczegółowe informacje o tych państwach znajdują się w Dzienniku Urzędowym UE. Z kolei dodatkowe dane można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Ulga abolicyjna – o ile mniej można zapłacić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość podatku może zostać pomniejszona o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym z wykorzystaniem metody odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Maksymalna kwota do obniżenia wynosi 1360 zł.

W tracie obliczania podatku z wykorzystaniem metody wyłączenia z progresją (w celu obliczenia ulgi abolicyjnej) dochód wygenerowany w kraju, gdzie stosuje się metodą proporcjonalnego odliczenia, jest traktowany jako dochód zwolniony od opodatkowania. W praktyce oznacza to, że w celu wskazania kwoty ulgi abolicyjnej trzeba wziąć pod uwagę dochód bez odejmowania od niego zagranicznych składek społecznych przypadających na ten dochód.

Ulga abolicyjna a ulga na powrót Polskiego Ładu – jakie są różnice?

Już na wstępie chcemy zaznaczyć, że ulga abolicyjna (dawniej nazywana ulga na powrót) nie jest równoznaczna z ulgą na powrót, którą wprowadził Polski Ład.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami ulga abolicyjna pozwala pomniejszyć podatek w rozliczeniu rocznym PIT maksymalnie o kwotę 1360 zł. Głównym zadaniem ulgi jest zmniejszenie różnic występujących w opodatkowaniu zagranicznych dochodów, które rozlicza się przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia oraz metodą wyłączenia z progresją. Oznacza to, że ulga jest dedykowana tylko i wyłącznie dla osób korzystających z metody odliczenia proporcjonalnego.

Dla porównania ulga na powrót z inicjatywy Polskiego Ładu pozwala na zwolnienie od podatku wybranych przychodów, których maksymalna kwota wynosi 85 528 zł. Ulga jest dedykowana dla osób, które przebywały za granicą przez minimum trzy lata, jednak zdecydowały się wrócić do Polski. Jednocześnie doszło do zmiany rezydencji podatkowej na polską. W omawianym przypadku nie ma znaczenia, czy Polska zawarła umowę wyłączenia z progresją, czy odliczenia proporcjonalnego. Ta informacja nie odgrywa większego znaczenia. Rezydent może skorzystać z ulgi po spełnieniu wszystkich warunków.


Data publikacji: 2023-03-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU