Osoby poszukujące pracy w trakcie całego procesu mierzą się z wieloma emocjami — pojawia się nadzieja i entuzjazm, szczególnie tuż po rezygnacji z wcześniejszego stanowiska oraz w trakcie przeglądania dostępnych ofert pracy. Jednak ze względu na długi czas oczekiwania, uwarunkowany kolejnymi etapami rekrutacji pozytywne emocje szybko mijają. Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną ponownie pojawiają się pozytywne emocje, które przeplatają się ze stresem. Aby maksymalnie ograniczyć nerwową atmosferę, najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której nie tylko odpowiada się na pytania, ale można je również zadawać – warto to wykorzystać. pytania podczas rekrutacji pracownika

Pytania dla rekrutera – dlaczego warto?

Aby dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, warto dokładnie przestudiować przesłane CV wraz z listem motywacyjnym, a także mieć jak najwięcej informacji o firmie, do której złożono aplikację. Trzeba pamiętać również o przygotowaniu pytań dla rekrutera.
Pytania zadane rekruterowi odgrywają bardzo istotną rolę, gdyż mają wpływ na końcowe wrażenie na temat kandydata, a także umożliwiają poprawę wcześniejszych niedociągnięć i wykazanie się skrupulatnością oraz błyskotliwością. Bardzo istotne jest nawiązywanie przez kandydata do ważnych elementów rekrutacji i kwestii dotyczących firmy. Aby w tej części wypaść dobrze, warto już wcześniej opracować pytania, a następnie dopasować je do sytuacji i informacji, które zostały przekazane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat dowiaduje się, czy firma, do której złożył swoją aplikację, rzeczywiście jest zgodna z jego oczekiwaniami i umiejętnościami. Potencjalny pracownik jest w stanie udowodnić, że dobrze przygotował się do rekrutacji, ma szczegółowe informacje dotyczące firmy oraz jej historii, a także wykazał się zaangażowaniem — takie postępowanie zawsze zostaje pozytywnie odebrane.

Kandydat po uzyskaniu szczegółowych informacji od rekrutera dobrze poznaje strukturę i organizację pracy w firmie, a także może wykazać większe zaangażowanie w kolejnych etapach rekrutacji, szczególnie po uzyskaniu przydatnych wskazówek i danych.

Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W celu dobrego przygotowania się do zadawania pytań rekruterowi trzeba uzyskać podstawowe informacje dotyczące samego pracodawcy, jak i prowadzonej przez niego firmy. To skuteczny sposób, aby poznać potencjalne miejsce pracy, pozycję na rynku oraz konkurencję. Pytania powinny dotyczyć wartości, celów i strategii jednostki, jaka przyświeca jej w najbliższych latach.

Można nawiązać pytania do osób współpracujących z firmą, szczególnie gdy dotyczą osób medialnych. Wrażenie na temat kandydata będzie pozytywne, jeżeli w trakcie odbywanej rozmowy wskaże na podobne tematy i informacje

Pytania mogą dotyczyć także stanowisk pracy, być związane ze strukturą firmy oraz rozwojem zatrudnionych osób. Warto nawiązać do możliwości budowania kariery na poszczególnych szczeblach i warunków uzyskania awansu. Takie pytania dają rekruterowi sygnał, że kandydat jest zaangażowany i zmotywowany, a tacy pracownicy są najbardziej wartościowi.

Skuteczne pytania, które warto przygotować przed rozmową kwalifikacyjną

Przedstawione tematy warto poruszyć podczas rozmowy z rekruterem:
 • historia stanowiska - można zapytać, czy stanowisko zostało dopiero stworzone albo wcześniejszy pracownik uzyskał awans - uzyskane informacje pozwolą zweryfikować, jaka jest szansa na awans w firmie,
 • korzyści związane z pracą w firmie - warto zapytać, co wyróżnia firmę na tle innych pracodawców, jakie są korzyści z zatrudnienia i pracownicze benefity,
 • kompetencje – właściwe pytanie dotyczy kompetencji pracownika przydatnych na dostępnym stanowisku. W taki sposób zainteresowana osoba wie, jakie umiejętności są najbardziej cenione, a następnie może wykorzystać tę wiedzę w kolejnym etapie rekrutacji,
 • codzienna praca - dobrym pomysłem jest uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących typowego dnia na stanowisku, którego dotyczy rekrutacja. Można zapytać o konieczność odbywania podróży służbowych i dodatkowych obowiązków,
 • współpracownicy - pytania dotyczące obecnych pracowników tworzących zespół i ich roli w strukturze całej firmy zawsze są bardzo przydatne,
 • następne etapy rekrutacji - to ważna informacja dla każdego kandydata, gdyż dowie się, jak długo będzie oczekiwał na wydanie decyzji. W tym miejscu warto zaznaczyć, że kandydat oczekuje informacji o wynikach rekrutacji bez względu na to, czy są pozytywne, czy negatywne.

Przydatne pytania

Poniżej znajduje się lista pytań, na które warto przygotować się przed rozmową kwalifikacyjną.

Pytania dotyczące strefy behawioralnej:
 • Jaki krok w Pana/Pani karierze zawodowej wywołał największą dumę?
 • Jakie kompetencje pracowników są najbardziej doceniane?
 • W jaki sposób rozwiązuje Pan/Pani problemy występujące przy wykonywaniu zadań i realizacji projektów?
 • Czy zdarzyła się Panu/Pani kiedyś sytuację, gdy klient był mocno zdenerwowany i jakie było rozwiązanie niniejszej sytuacji?
Pytania związane z preferencjami kandydata w kwestii pracy zespołowej:
 • Jaką rolę odgrywa Pan/Pani w trakcie wykonywania zadań zespołowych?
 • Z kim najlepiej się Panu/Pani współpracuje?

Jeżeli odpowiedzi są niejasne, referencje przygotowane przez wcześniejszego pracodawcę pozwolą uzyskać odpowiedzi na ważne kwestie.

Pytania pozwalające zweryfikować podejście kandydata do pracy:
 • Jakie czynniki wpływają komfort podczas pracy?
 • Jakie są Pana/Pani skuteczne sposoby na dobrą organizację pracy i wykonanie wszystkich powierzonych obowiązków?
 • Jak określają Pana/Panią współpracownicy z wcześniejszej firmy? Proszę podać 3 określenia.
Pytania związane z motywacją pracownika:
 • Jakie czynniki wpłynęły na podjęcie decyzji o złożeniu aplikacji w firmie?
 • Czy oprócz wynagrodzenia występują inne motywatory?
Pytania związane z potencjalną konfliktowością kandydata:
 • Czy dobrze przyjmuje Pan/Pani krytykę?
 • Proszę opisać jedną z konfliktowych czy trudnych sytuacji, jaka miała miejsce w poprzedniej pracy i jakie było rozwiązanie przez Pana/Panią zastosowane? Czy sytuacja miała pozytywne zakończenie?
Pytania rozluźniające atmosferę w trakcie rozmowy:
 • Czy podczas logowania się do rozmowy kwalifikacyjnej wystąpiły trudności?
 • Co lubi Pan/Pani robić w wolnym czasie?
 • Czy ma Pan/Pani ochotę napić się herbaty albo kawy? - dotyczy rozmów kwalifikacyjnych odbywanych w formie tradycyjnej.


Data publikacji: 2023-12-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU