Dobrzy pracownicy to fundament sprawnego funkcjonowania każdej firmy. Zatrudnione osoby pracują chętnie, są zaangażowani i lojalni, jeżeli uzyskają odpowiednią motywację – to zadanie pracodawcy. Wystarczy wykorzystać skuteczne metody, które opiszemy poniżej, aby stworzyć zespół osób chętnych do pracy i realizowania nawet najbardziej wymagających projektów. Jednak motywowanie zatrudnionych osób nie jest łatwe i sprawia trudności nawet najbardziej doświadczonym managerom. Jak postępować, aby zmobilizować zatrudnione osoby do pracy, a przy tym zminimalizować rotację pracowników? Poznaj skuteczne sposoby. jak skutecznie motywowac pracownikow

Aby dobrze motywować pracowników, trzeba w pierwszej kolejności poznać i zrozumieć czynniki motywujące. Bardzo istotne jest podkreślanie roli osób zatrudnionych w firmie, muszą znać swoją wartość. Tworząc miejsce pracy z precyzyjną komunikacją celów, a także dobrą atmosferą pracodawca zyskuje skuteczną bazę, która pozwala na lepsze motywowanie zatrudnionych osób.


Miejsce pracy – jaką rolę odgrywa w motywowaniu zatrudnionych osób?

Przyjazne miejsce pracy – od tego należy zacząć motywować pracowników do wykonywania powierzonych obowiązków z chęcią i odpowiednim zaangażowaniem. Zatrudnione osoby powinny czuć, że stanowią część firmy, projektu, mają swoją rolę, są ważni. Gdy zostanie im to uświadomione, pracują zupełnie inaczej. Warto pamiętać o właściwej integracji pracowników. W tym celu należy organizować wspólne imprezy, wyjazdy integracyjne i inne formy aktywności poza pracą. Sam budynek firmy powinien być estetyczny, stworzony w taki sposób, aby nie utrudniał skupienia, a wręcz umożliwiał kreatywną i angażującą pracę.

Pracodawca powinien rozważyć stworzenie miejsca pracy w stylu Activity Based Working, gdzie zamiast standardowej przestrzeni, zatrudnione osoby same wybierają, w jaki sposób i gdzie wykonują swoje obowiązki. Co ciekawe, w Activity Based Working biurek jest mniej niż pracowników, czyli nie można się obejść bez przemeblowania wnętrza, aczkolwiek nie jest to jednoznaczne z mniejszą ilością miejsc pracy. Pracownik jest motywowany poprzez możliwość dopasowania miejsca pracy do własnych, indywidualnych potrzeb. W tej przestrzeni występują pufy, ławy, miejsca przeznaczone do pracy w pozycji stojącej i inne. Bardzo często wykorzystywane są budki telefoniczne dedykowane do prowadzenia rozmów w komfortowych warunkach. Należy zadbać także o kawiarnię czy restaurację – to idealna strefa relaksu, umożliwiająca twórczą pracę, organizację brainstormów i motywująca pracowników do działania.

Należy jednak zaznaczyć, że Activity Based Working uniemożliwia stworzenie prywatnej przestrzeni, co może stanowić problem dla części pracowników – wszystko zależy od tego, czym się zajmują.


Nagrody, jako skuteczny sposób motywowania pracowników

Nagrody materialne i finansowe to stosowany od lat sposób skutecznego motywowania zatrudnionych osób. W praktyce oznacza to premie uznaniowe przyznawane w okresach kwartalnych albo miesięcznych, vouchery, bony na zakupy czy dodatkowy urlop. Wymienione nagrody wzmacniają poczucie więzi pracownika z firmą, zmniejszają rotację zatrudnionych osób i przyczyniają się do wzrostu zaangażowania.

Nagrody materialne i finansowe powinny być połączone z pochwałami, jakie słyszą zatrudnione osoby od pracodawcy. Pracownicy powinni czuć się doceniani przez cały czas, a nie tylko w sytuacjach, gdy firma osiągnie spory zysk czy zakończy ważny projekt.

Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na statystyki, które pokazują, że nawet 50% pracowników jest w stanie zmienić pracę ze względu na brak docenienia ze strony przełożonego. Co ciekawe, nie trzeba się nawet zbytnio starać, wystarczy dobre słowo i uśmiech.

Rozwój zatrudnionych osób w celu lepszej motywacji

Wielu pracowników zamiast nagród finansowych i materialnych, stawia na rozwój – dotyczy to przede wszystkim osób ambitnych. Z tego względu dla nich zdecydowanie lepszym motywatorem jest organizacja i opłacenie szkoleń, kursów, wsparcie w opłaceniu czesnego za studia. Nabyte umiejętności i wiedza mogą zostać wykorzystane podczas realizacji obowiązków.

Współczesny pracownik ma też świadomość, że w jednym zawodzie będzie pracował przez kilka/kilkanaście lat, a później rozwój technologii i zmiany struktury społecznej skłonią go do zmiany branży czy specjalizacji, dlatego bezustanny rozwój jest już na stałe wpisany w życie ludzi. Nabyte umiejętności, wysokie kwalifikacje i wiedza przekładają się na wyższą samoocenę i pewność siebie, a to też odgrywa istotną rolę.

Kolejnym korzystnym rozwiązaniem jest docenianie zaangażowania i starań osób ambitnych. Warto umożliwić im podnoszenie kwalifikacji i szkolenia w parze ze zwiększeniem zakresu odpowiedzialności i dodatkowymi obowiązkami. Niniejsze działanie sprawi, że pracownik zacznie z firmą wiązać swoją przyszłość, zamiast rozglądać się za nową pracą.

Nic nie motywuje pracowników tak, jak możliwość awansu, uzyskania lepszych zarobków i poprawy kompetencji. Jednakże oczekują oni tak zwanego work-life-balance, czyli oprócz pracy mają także swoje rodziny, hobby i pasje i oczekują wsparcia w tych sferach, a także ich uszanowania.

Dodatkowe narzędzia motywujące pracowników – o czym warto pomyśleć?

Elastyczność w wykonywaniu powierzonych zadań motywuje wiele osób – dotyczy to przede wszystkim możliwości pracy zdalnej. Pracodawcy coraz częściej umożliwiają pracę w nienormowanych godzinach, czyli zatrudniona osoba sama decyduje czy przychodzi do pracy na 8, czy na 10, a może i jeszcze później. Przedsiębiorcy nie wymagają pracy w określonych godzinach, dają elastyczność, aczkolwiek wymagają pracy przez 8 godzin. Inne zasady dotyczą umowy o współpracę, gdzie liczba przepracowanych godzin nie odgrywa aż tak istotnej roli, kluczowe znaczenie ma efekt pracy.

Catering dla zatrudnionych osób to doskonała motywacja – możliwość zjedzenia wspólnego śniadania i obiadu to także forma integracji. Dla pracowników oznacza też oszczędność czasu i pieniędzy, czyli korzyści są odczuwane przez każdą stronę.

Dobra komunikacja oraz szacunek między pracownikiem a pracodawcą to kolejny z czynników motywujących. Odpowiednia postawa i zachowanie szefa również motywują pracowników.

Warto także zadbać o swobodę w działaniu, gdyż używane powszechnie systemy motywacyjne, których głównym celem jest realizacja celów zewnętrznych, często uniemożliwia zatrudnionym osobom podejmowanie własnej inicjatywy, warto to zmienić, chociażby dzięki zastosowaniu nietuzinkowych rozwiązań.

W celu skutecznej motywacji należy zwracać szczególną uwagę na zaspokojenie potrzeb pracowników, a wśród nich także potrzeby akceptacji i przynależności do grupy.


Kompetencje managera a motywowanie pracowników

Leaderzy działów odgrywają kluczową rolę, kiedy chodzi o atmosferę w miejscu pracy i motywowanie zatrudnionych osób. Należy wymagać od nich profesjonalizmu, zaangażowania i indywidualnego podejścia, dzięki czemu inspirują do osiągania lepszych wyników.

Zarządzanie grupą osób nie jest łatwe, dlatego warto stosować mechanizmy wewnętrznej motywacji, skuteczne narzędzia motywacje i rozpoznawać oczekiwania zatrudnionych osób.


Jakie są korzyści motywowania pracowników?

Stosowanie właściwych technik motywacyjnych jest tak naprawdę inwestycją w przyszłość firmy, a korzyści są zauważane przez wiele lat od podjętych działań. Odpowiednie motywowanie zatrudnionych osób przekłada się na osiągnięcie trwałego sukcesu biznesowego i dorównanie konkurencji na rynku.

Zmotywowani pracownicy chętnie podejmują różnorodne inicjatywy, nie obawiają się trudnych czy wymagających zadań, co z oczywistych względów ma wpływ na rozwój firmy, a także indywidualnych talentów i predyspozycji zatrudnionych osób.

Odpowiednia motywacja ogranicza rotację pracowników, którzy dłużej zostają w firmie, są do niej przywiązani i nie decydują się na częstą zmianę miejsca pracy – to bardzo istotne w czasach sporej rywalizacji panującej w każdej branży.

Zmotywowani i doceniani pracownicy tworzą przyjazne miejsce pracy, w którym panuje dobra atmosfera, a zawziętość i zawiść zostają zastąpione korzystną współpracą. Zatrudnione osoby nie widzą przeszkód w dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i radami, nie rywalizują między sobą, tylko wspólnymi siłami dążą do osiągnięcia sukcesu, który będzie miał korzyści dla każdej strony.

Dobra motywacja to gwarancja lepszego samopoczucia, lojalności i braku presji zawodowej, co z kolei przyczynia się do redukcji stresu.

Reasumując, każdy zmotywowany pracownik wykonuje swoje obowiązki z odpowiednim zaangażowaniem i satysfakcją. W tym celu warto wykorzystać sprawdzone metody – niektóre wymagają zaangażowania środków finansowych, inne z kolei są darmowe i można je stosować każdego dnia. Jedno jest pewne – za sukcesy, zarówno dnia codziennego, jak i realizację długoterminowych zadań czy projektów, warto chwalić i doceniać. Pracownicy nie są bez uczuć, a dobre więzi i przywiązanie do pracodawcy przekłada się na kontynuowanie współpracy przez wiele lat.


Data publikacji: 2024-03-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU