Od czasów pandemii koronawirusa coraz więcej spraw jest załatwianych w formie cyfrowej - mowa również o rozmowach kwalifikacyjnych. To skuteczny sposób zatrudniania nowych pracowników, pod warunkiem że przedsiębiorca korzysta z nowoczesnej technologii oraz stosuje odpowiednie podejście. Warto zapoznać się z wadami i zaletami rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych online. rekrutacja rozmowa kwalifikacyjna online

Jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna online?

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Internet różnią się od rekrutacji odbywających się w formie analogowej. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, że strony biorące udział w rozmowie nie znajdują się w jednym pomieszczeniu, co utrudnia, a czasem uniemożliwia nawiązanie kontaktu wzrokowego i dobrej relacji.

Brak kontaktu wzrokowego i mówienie do ekranu telefonu bądź laptopa potęguje stres, a nawet staje się przyczyną dezorientacji - takie stanowisko przedstawili neurolodzy. Jest to związane z faktem, że będąc z inną osobą w jednym pomieszczeniu, mózg ludzki rozpoznaje i przetwarza emocje drugiej strony, a odpowiednia reakcja następuje zaledwie po upływie kilku sekund. Podczas cyfrowej rozmowy kwalifikacyjnej również występują emocje, jednak brak kontaktu wzrokowego utrudnia ich klasyfikację.

Aby rozmowa kwalifikacyjna online zakończyła się sukcesem, trzeba zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie poczucia komfortu rozmówcy. Osoba ubiegająca się o stanowisko w nowym miejscu pracy zmaga się z dużym stresem, co przyczynia się do ogromnego wysiłku, jaki musi włożyć w odpowiadanie na każde zadane pytanie. Z tego względu osoba rekruter powinien dokonać wszelkich starań, aby rozmówca odczuwał komfort, spokój i opanowanie. Takie nastawienie ułatwia przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i zatrudnienie kandydata odpowiadającego wymogom pracodawcy.

Dobrze przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zdecydowanie skraca cały proces rekrutacji.

Skuteczny sposoby, które warto stosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Właściwe oświetlenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej online ułatwia analizę mimiki twarzy oraz gestów rozmówcy, co gwarantuje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w korzystnej atmosferze. Źródło światła powinno zostać zwrócone na własną osobę, jednak nie można oślepić drugiej strony.

Jeżeli rekrutacja odbywa się w ciągu dnia, światło słoneczne powinno okazać się wystarczające.

Odpowiednia etykieta rozmowy - to szczególnie ważne dla osób, które biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w miejscu zamieszkania. Muszę upewnić się, że członkowie rodziny nie przeszkodzą w spotkaniu, gdyż wywoła to nie tylko stres kandydata, ale może wpłynąć na wynik rekrutacji.

Podczas przeprowadzania rozmowy kamera oraz mikrofon muszą być cały czas włączone.

Pochopne osądy to jeden z niewłaściwych doradców i nie powinien mieć wpływu na ostateczną decyzję. Rozmowa online bardzo często odbywa się w miejscu zamieszkania, a styl, w jakim urządzono dom czy mieszkanie albo konkretny element wystroju nie może mieć wpływu na podjętą decyzję. Kluczowe znaczenie odgrywa wiedza, umiejętności i doświadczenie kandydata.

Wskazówka dla kandydatów - dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie tła, które można pobrać w aplikacji do rozmów online - to gwarancja komfortu psychicznego.

Używając laptopa, większość osób patrzy na wyświetlacz z góry, co momentalnie wywołuje dyskomfort kandydata biorącego udział w rozmowie. Z tego względu należy zmienić ułożenie sprzętu w taki sposób, aby kamera widniała na wysokości oczu - pomoże w tym specjalna podstawka pod laptopa, ale równie dobrze można zastosować książkę o odpowiedniej grubości.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w formie online wymaga sporej koncentracji uwagi przez potencjalnego pracownika, stąd warto odbyć krótkie przerwy w trakcie zadawania pytań i przygotować wirtualną wycieczkę po firmie. W trakcie wycieczki można pokazać, jak prezentują się stanowiska pracy, sale konferencyjne, miejsce spożywania posiłków i inne. Taki krok jest zawsze doceniany przez rozmówcę, a dodatkowo podnosi poczucie komfortu, gdyż po zwiedzeniu firmy, przeświadczenie o pomyślnym zakończeniu rekrutacji wzrasta.

Kontrola techniczna powinna odbyć się przed każdą rozmową kwalifikacyjną. Można tego uniknąć, zapoznając się z używanym systemem wideo konferencyjnym.

Korzyści przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej w formie online

Rozmowy kwalifikacyjne online zyskały popularność w czasie pandemii koronawirusa - wtedy było to uwarunkowane wysoką zachorowalnością, jednak coraz więcej firm stosuje cyfrowe rozmowy kwalifikacyjne, gdyż mają wiele korzyści:
  • ograniczenie czasu, który trzeba poświęcić na dojazd,
  • redukcja kosztów - jeżeli rozmowa odbywa się w innym mieście, dzięki przeprowadzeniu jej formie online pracodawca nie musi zwrócić pracownikowi kosztów podróży,
  • oszczędność czasu - rozmowa online może odbywać się o każdej porze dnia, również wieczorem. Nie wymaga dużych nakładów pracy - nie trzeba przygotowywać specjalnego pomieszczenia do spotkania z kandydatem, czyli jest korzystne dla pracodawcy,
  • employes branding - dzięki przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych online firma kształtuje nowoczesny wizerunek, który doskonale wpasowuje się w cyfryzację, co pozwala uzyskać lepszą pozycję na rynku, a nawet wyprzedzić konkurencję.

Jakie są wady rozmowy cyfrowej?

Rozmowy kwalifikacyjne online mają wiele korzyści, jednak trzeba mieć świadomość występujących wad, uwarunkowanych przede wszystkim stosowaną technologię.

Wśród wad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych online można wymienić:
  • utrudniony kontakt wzrokowy - w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w miejscu pracy albo wyznaczonym biurze ocenie podlegają nie tylko umiejętności i doświadczenie kandydata, ale również mowa ciała, mimika i gesty, a także ogólna prezentacja,
  • problemy techniczne - stosowanie niewłaściwych narzędzi utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia przeprowadzenie rozmowy,
  • rozmowa kwalifikacyjna online dla osób, które nie korzystają biegle z nowoczesnej technologii albo nie są do niej przygotowane stanowi spore obciążenie, a nawet może uniemożliwić odpowiedzenia na pytania i zaprezentowanie się w sposób umożliwiający osiągniecie zamierzonego celu,
  • niedostosowanie technologiczne może objawiać się niewłaściwym ustawieniem kamer, a także złym oświetleniem uniemożliwiającym rozpoznanie twarzy, co zdecydowanie utrudnia odpowiadanie na zadane pytania i koncentrację uwagi,

Cyfrowe rozmowy kwalifikacyjne są trudniejsze dla potencjalnych pracowników, dlatego szczególnie ważne jest zadbanie o korzystną atmosferę, przygotowanie skrupulatnego planu całej rozmowy, a także prowadzenie potencjalnego pracownika przez poszczególne etapy rekrutacji.

Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że coraz częściej stosuje się tak tzw. pre-recorded interviews, w których kandydat otrzymuje pytania zadane przez rekrutera, odpowiada na nie w dowolnym czasie i wysyła odpowiedzi. Z kolei analiza odpowiedzi jest wykonywana przez rekrutera albo sztuczną inteligencję.

Kilka słów podsumowania

Należy mieć świadomość, że w procesie rekrutacji potencjalny kandydat otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące środowiska pracy, w którym chce rozpocząć zatrudnienie. Od czasów pandemii rozmowy kwalifikacyjne online zdecydowanie skracają cały proces, pod warunkiem że są dostosowane do warunków pracy. Statystyki pokazują, że pracownicy fizyczni preferują tradycyjne formy rekrutacji, a osoby na wyższych stanowiskach oraz osoby, które na co dzień korzystają z urządzeń elektronicznych, wybierają cyfrowe rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy kwalifikacyjne mogą odbywać się z wykorzystaniem platformy Zoom albo Skype - to najczęstszy wybór przedsiębiorców. Kandydaci mogą się zaprezentować przy pomocy kamerki, a mikrofon umożliwia odpowiadanie na zadane pytania. Stosowanie odpowiedniej technologii, dobra atmosfera i zadawanie właściwych pytań, odpowiednie oświetlenie i pozycja ciała pozwalają na szybkie przeprowadzenie rekrutacji, bez nadmiernego obciążenia psychicznego.

Bez względu na to, czy rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w formie tradycyjnej albo online - kluczowe znaczenie odgrywa człowiek. Osoby biorące udział w rekrutacji przez Internet nie mogą zwrócić uwagi osoby przeprowadzającej rekrutację odpowiednio dobranym strojem czy zapachem albo mocnym uściskiem dłoni, stąd muszą stosować inne narzędzia umożliwiające osiągnięcie zamierzonych efektów. Zwrócenie uwagi na swoje mocne cechy i umiejętności jest bardzo istotne - w taki sposób spośród wielu zgłoszeń dana osoba zapada w pamięci rekrutera. Kandydat musi pamiętać o aktywnym słuchaniu i zbudowaniu jak najlepszej relacji z osobą, która znajduje się po drugiej stronie kamery. Mikroekspresja pojawiająca się na twarzy człowieka wiele mówi o kandydacie, pozwala zweryfikować, czy rozmówca radzi sobie ze stresem, jak prezentuje się w kontaktach międzyludzkich i czy okaże się właściwą osobą na proponowane stanowisko.

Reasumując, rozmowa kwalifikacyjna online polega nie tylko na wyznaczeniu terminu, włączeniu kamery i odpowiadaniu na pytania, ale wymaga właściwego przygotowania zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.


Data publikacji: 2023-12-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU