Regulowanie podatku dochodowego to jeden z obowiązków przedsiębiorcy, który prowadzi własną działalność gospodarczą. Podatek dochodowy jest liczony od uzyskanego dochodu i formy opodatkowania wybranej przez podatnika. Zgodnie z danymi, przedsiębiorcy najczęściej wybierają skalę podatkową. Jakie są korzyści? Czy występuje kwota wolna od podatku? kiedy podatek na skali podatkowej

Podatek dochodowy – co to jest?

Podatek dochodowy to świadczenie regulowane obowiązkowo na rzecz państwa. Dochód, od którego uzależniona jest wartość podatku dochodowego, zależy od dochodu minus dostępne ulgi podatkowe.

Formy opodatkowania dostępne dla przedsiębiorców dzielą się następująco:
  • podatek dochodowy na zasadach ogólnych – skala podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa (niedostępna dla nowych podatników).
Forma opodatkowania musi zostać wybrana w momencie zakładania firmy w CEIDG.

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych

Przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania w momencie rejestracji działalności, jednak przysługuje mu możliwość zmiany. W tej sytuacji do naczelnika właściwego urzędu skarbowego należy dostarczyć wniosek w terminie do 20. dnia miesiąca, który nastąpił po miesiącu, gdy przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku podatkowym lub ewentualnie do końca roku podatkowego, gdy przychód wystąpił w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest regulowany zarówno od dochodów, jak i przychodów (kluczowe znaczenie odgrywa wybrana forma opodatkowania).

W przypadku zasad ogólnych podatek nalicza się od dochodu, czyli od przychodu należy odjąć koszty uzyskania przychodu.

Kolejnym obowiązkiem osób fizycznych jest ewidencjonowanie osiąganych przychodów i występujących kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów albo w księgach rachunkowych.

W 2024 roku przedsiębiorców obowiązuje 12% stawka dla dochodów, które są mniejsze od 120 000 zł. Po przekroczeniu limitu należy zastosować stawkę 32%.

Jak obliczyć podatek dochodowy w 2024 roku?

PRZYKŁAD 1
Pani Anna osiągnęła dochód na poziomie 80 000 zł, co oznacza, że w celu obliczenia podatku dochodowego musi wykonać równanie:
80 000 x 12% = 9 600 zł.

12% stawkę podatku stosuje tak długo, aż nie osiągnie dochodu o wartości 120 000 zł.
Kwota, która może zmniejszyć podatek to 3600 zł, co oznacza, że pani Anna wykona następujące działania:
9 600 zł – 3 600 zł = 6 300 zł.

W 2024 roku pani Anna zapłaci 6 300 zł podatku dochodowego.

PRZYKŁAD 2
W 2024 roku pan Tomasz osiągnął dochód o wartości 160 000 zł.
Niższa stawka podatku dochodowego obowiązuje do kwoty 120 00 zł, a kwota zmniejszająca podatek do 3 600 zł, dlatego należy:
120 000 x 12% - 3 600 = 10 800 zł.

Podatek dochodowy od kwoty powyżej 120 000, czyli od wartości 40 000 zł należy obliczyć:
40 000 x 32% = 12 800 zł.

Podatek dochodowy, który musi uregulować pan Tomasz za 2024 rok, wynosi 23 600 zł (10 800 + 12 800 zł).

Zwolnienie z podatku dochodowego

Ustawodawca wprowadził kwotę wolną od podatku, która wynosi 30 000 zł, jednakże dotyczy do tylko przychodów uzyskanych w pierwszym progu podatkowym (opodatkowanych 12% podatku). Należy wyraźnie podkreślić, że kwota 3600 zł zmniejszająca podatek przysługuje każdemu (wartość osiągniętego dochodu nie ma znaczenia). To kwota, która wynika z kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa wyznaczonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jak rozliczać się na skali podatkowej?

Decydując się na skalę podatkową, trzeba obowiązkowo prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, a w niej uzupełniać przychody, koszty i obliczać dochód, który jest podstawą do uregulowania zaliczki na podatek dochodowy. Konieczne jest prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przedsiębiorca musi pamiętać o przygotowaniu spisu z natury (na zakończenie roku).

Przedsiębiorca ma obowiązek odjąć od dochodu rocznego różnice remanentowe, a także w terminie do 30 kwietnia dostarczyć PIT-36.

Jak obliczyć składkę zdrowotną?

Od momentu wprowadzenie Polskiego Ładu składka zdrowotna w prowadzonej działalności jest obliczana na innych zasadach niż dotychczas. Składka zdrowotna na skali podatkowej zostaje obliczona od kwoty dochodu i jest równa 9%. Minimalna składka zdrowotna musi być uregulowana, nawet jeżeli przedsiębiorca ponosi stratę czy osiąga niskie dochody. Składki zdrowotnej nie odlicza się od podstawy do opodatkowania, kosztów ani w żaden inny sposób.

Przedsiębiorca do 20 maja jest zobligowany dostarczyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Skala podatkowa – podsumowanie

Skala podatkowa jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, których roczny dochód nie przekracza 120 000 zł, wtedy wartość podatku wynosi 12%, a po przekroczeniu progu wzrasta do 32%. Przedsiębiorca może skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3 600 zł. Dostępna jest opcja rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przedsiębiorca musi pamiętać także o obowiązku regulowania składki zdrowotnej o wartości 9%, którą oblicza się na podstawie osiągniętego dochodu. Skala podatkowa niewątpliwie wiąże się z wieloma korzyściami dla podatnika jednakże, aby wybrać właściwą formę opodatkowania, trzeba przeanalizować wszystkie mocne i słabe strony danego rozwiązania.


Data publikacji: 2024-05-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU