Jedna ze zmian jakie wprowadził Polski Ład dotyczy składki zdrowotnej. Zgodnie z nowymi przepisami nie ma już możliwości odliczania jej od podatku. Zmienił się też sposób jej wyliczania. skladka zdrowotna obliczana wg skali podatkowej

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej przy rozliczaniu skalą podatkową – przykład

W przedstawionym przykładzie, składki na ubezpieczenia społeczne zostały zawarte w kosztach uzyskania przychodów. Dochód wyliczony i pokazany w tabeli został już pomniejszony o składki społeczne. 


Przychody, koszty i dochód przedsiębiorcy w 2022 roku kształtują się następująco: 

Miesiąc 2022r. Przychody Koszty uzyskania przychodów Dochód za miesiąc Dochód narastająco
Styczeń 10 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Luty 20 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 15 000 zł
Marzec 15 000 zł 10 000 zł 5 000 zł 20 000 zł
Kwiecień 5 000 zł 15 000 zł -10 000 zł 10 000 zł
Maj 30 000 zł 5 000 zł 25 000 zł 35 000 zł
Czerwiec 10 000 zł 9 000 zł 1 000 zł 36 000 zł
Lipiec 15 000 zł 5 000 zł 10 000 zł 46 000 zł
Sierpień 1 000 zł 5 000 zł -4000 zł 42 000 zł
Wrzesień 12 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 48 000 zł
Październik 25 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 63 000 zł
Listopad 30 000 zł 20 000 zł 10 000 zł 73 000 zł
Grudzień 50 000 zł 10 000 zł 40 000 zł 113 000 zł
Razem 223 000 zł 110 000 zł 113 000 zł 113 000 zł

Składka zdrowotna za poszczególne miesiące 2022 roku 


Zasady opłacania składki zdrowotnej za miesiąc styczeń i luty 2022 roku


Okres składki zdrowotnej Dochód za miesiąc Wysokość składki Zapłata składki zdrowotnej w Uwagi
    zdrowotnej do zapłaty poszczególnych miesiącach 2022r  
Grudzień 2021r. Składka zdrowotna płacona od kwoty 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2020 roku 381,81 zł Styczeń 2022 r. W miesiącu styczniu 2022 roku składka zdrowotna płacona za miesiąc grudzień 2021r.  wg starych zasad.
Styczeń 2022r. Składka zdrowotna płacona jest od kwoty 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2021r. które nie jest jeszcze znane Brak danych Luty 2022 r. Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. płacona w okresie przejściowym związanym z wprowadzaniem zmian przepisów.

Taka sytuacja wystąpi tylko raz w styczniu 2022 roku. Styczeń 2023 roku będzie rozliczany już na innych, nowych zasadachZgodnie z nowymi przepisami, począwszy od lutego 2022 roku składka zdrowotna będzie wyliczana na nowych zasadach, od dochodu za miesiąc, a nie od dochodu narastająco. Sposób jej wyliczenia jest następujący: 


Okres składki zdrowotnej Dochód za miesiąc Wysokość składki zdrowotnej do zapłaty Zapłata składki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2022 i 2023 roku Uwagi
Luty 2022r. Styczeń 5 000 zł 450 (5.000 x 9%) Marzec Dochód miesiąca stycznia 2022 r. jest podstawą do naliczenia składki zdrowotnej za luty 2022 r.
Marzec 2022r. Luty 10 000 zł 900 (10.000 x 9%) Kwiecień Dochód 02/2022 podstawą do 03/2022
Kwiecień 2022r Marzec 5 000 zł 450 (5.000 x 9%) Maj Dochód 03/2022 podstawą do 04/2022
Maj 2022r. Kwiecień -10 000 zł 270,90 (3.010 x 9%) Czerwiec Strata za 04/2022 podstawą do składki zdrowotnej za 05/2022 jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
Czerwiec 2022r Maj 25 000 zł 2.250 (25.000 x 9%) Lipiec Dochód 05/2022 podstawą do 06/2022
Lipiec 2022r. Czerwiec 1 000 zł 270,90 (3.010 x 9%) Sierpień Dochód za 06/2022 jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia, podstawą do składki zdrowotnej za 07/2022 jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
Sierpień 2022r. Lipiec 10 000 zł 900 (10.000 x 9%) Wrzesień Dochód 07/2022 podstawą do 08/2022
Wrzesień 2022r. Sierpień -4 000 zł 270,90 (3.010 x 9%) Październik Strata za 08/2022 podstawą do składki zdrowotnej za 09/2022 w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Październik 2022r. Wrzesień 6 000 zł 540 (6.000 x 9%) Listopad Dochód 09/2022 podstawą do 10/2022
Listopad 2022r. Październik 15 000 zł 1.350 (15.000 x 9%) Grudzień Dochód 10/2022 podstawą do 11/2022
Grudzień 2022r. Listopad 10 000 zł 900 (10.000 x 9%) Styczeń 2023r. Dochód 11/2022 podstawą do 12/2022
Styczeń 2023r. Grudzień 40 000 zł 3.600 (40.000 x 9%) Luty 2023r. Dochód 12/2022 podstawą do 01/2023
Razem   113 000 zł 12.152,70 zł    W przypadku kiedy dochód przedsiębiorcy będzie niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę lub przedsiębiorca odnotuje stratę, to składka zdrowotna będzie liczona od kwoty wynagrodzenia minimalnego, które w 2022 roku wynosi 3 010 zł. 

Składka zdrowotna w rozliczeniu po zakończeniu roku podatkowego


Dochód za cały 2022 rok Składka zdrowotna za cały rok składkowy od 1.02.2022 do 31.01.2023 Składka zdrowotna opłacona Kwota do zwrotu
113 000 zł 10 170 zł 12 152,70 zł - 1 982,70 złJeżeli przedsiębiorca po zakończeniu roku podatkowego będzie miał nadpłaconą składkę zdrowotną, to musi sam wystąpić o jej zwrot. Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej składa się do ZUS-u w terminie 1 miesiąca licząc od upływu terminu na złożenie zeznania rocznego, czyli za rok 2022, do końca maja 2023 roku.


Data publikacji: 2022-01-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anonim
02 Sierpień 2022

Uważam że podstawa za czerwiec czyli dochód z maja powinna wynosić 15000 . Mówi się dochód narastająco pomniejszony o dochody z poprzednich miesięcy czyli 35000-0-5000-10000-5000.

Asia
18 Kwiecień 2022

Dokładnie po przeanalizowaniu wszystkiego i licząc na piechotę wyszło mi właśnie, że w praktyce wychodzi składka narastająca taka sama, jak za poprzedni miesiąc. Zgubiło mnie to i myślałam, ze źle liczę, ale teraz wychodzi na to, że zrobiłam dobrze.

Waldemar Superson
15 Kwiecień 2022

Napisaliście, że: "Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od lutego 2022 roku składka zdrowotna będzie wyliczana na nowych zasadach, od dochodu za miesiąc, a nie od dochodu narastająco."
Z którego przepisu to wywodzicie?
To jest bardzo ważne dla tysięcy waszych klientów - myślę , że popełniacie błąd!
Proszę o podanie konkretnego przepisu, z którego tak wynika jak napisaliście! ! !

 
Faktura XL
15 Kwiecień 2022

Zgadza się, wynika to z Art. 81. [Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne] pkt 3) i 4). Jest w nim mowa w pkt 3 o sumie przychodów i kosztów za poprzednie miesiące, więc rzeczywiście sugerowało by to wartość narastającą, ale w pkt 4 jest napisane "pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające" co oznacza finalnie w praktyce po prostu dochód za poprzedni miesiąc.

 
Kalkulator
21 Grudzień 2022

Pod warunkiem, że nie wystąpiła strata w którymś miesiącu... W przeciwnym razie jest błąd - tak jak i w materiale powyżej! Pan Waldemar ma rację.