Od 2022 roku przedsiębiorcy muszą każdego miesiąca wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość zależy od przychodów osiągniętych w danym miesiącu. bledna kwota przychodu korekta deklaracji zus-dra

Obliczanie składki zdrowotnej, a przychód

Czasami może dojść do sytuacji kiedy wartość przychodu uwzględniona w podstawie do naliczenia składki ulegnie zmianie, a to niewątpliwie może mieć wpływ na jej wysokość. 

Sposób wyliczania składki zdrowotnej w działalności gospodarczej zależy od wybranej formy opodatkowania. Czasami wylicza się ją w oparciu o przychód, a czasami o dochód. Jeżeli na przykład przedsiębiorca jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to składkę zdrowotną wylicza w oparciu o przychód z roku ubiegłego lub bieżącego. Wybór należy do przedsiębiorcy. 

Korekta deklaracji ZUS w 2022 roku w kontekście zmiany wartości przychodu

Na zmianę wartości przychodu przedsiębiorca miał czas do końca lutego, co oznacza, że ewentualnej korekty będzie mógł dokonać do końca kwietnia. Jeżeli ten termin minie, to możliwa będzie korekta roczna. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, przedsiębiorcy oprócz rozliczania składki zdrowotnej w każdym miesiącu mają obowiązek dokonania rozliczenia rocznego.

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca rozlicza podatek na podstawie ryczałtu. W prowadzonej działalności gospodarczej nie zatrudnia pracowników. Złożył deklarację do ZUS-u, w której podał kwotę przychodu za miesiąc styczeń 2022 roku. W maju zauważył, że w przychodzie styczniowym nie ujął jednej faktury przychodowej. Przedsiębiorca powinien złożyć korektę deklaracji ZUS DRA za miesiąc styczeń 2022.

Jak wypełnić i skorygować deklarację ZUS-DRA w programie FakturaXL?

Deklarację ZUS-DRA można wygenerować w dziale Raporty. Program automatycznie uzupełni dane w deklaracji, którą następnie można skorygować bezpośrednio na formularzu deklaracji ZUS DRA.

Należy pamiętać, aby w Identyfikatorze deklaracji (sekcja I punkt .02) podać numer 2, jeśli jest to pierwsza korekta lub wyższy, jeśli jest to kolejna korekta deklaracji ZUS DRA za ten sam miesiąc.
Pod deklaracją znajduje się możliwość pobrany pliku w formacie KEDU (XML), który można zaimportować do ePłatnika lub Płatnika i wysłać.

deklaracja zus DRA generowanie


Data publikacji: 2022-03-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU