Kierowcy za zakupy na wybranych stacjach benzynowych mogą płacić kartą paliwową. Klient, który posiada taką kartę może płacić nie tylko za zakup paliwa, ale również za inne produkty. Nie musi posiadać przy sobie gotówki, ani karty płatniczej. karta paliwowa VAT

Odliczanie VAT od firmowych zakupów

W ustawie o podatku od towarów i usług znajdują się regulacje dotyczące zagadnień związanych z odliczaniem VAT od zakupów. Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje danemu podatnikowi w takim zakresie w jakim towary oraz usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. 

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych posiada podatnik, który spełnia następujące warunki:
  • jest podatnikiem zgodnie z definicją zawartą w art. 15 ustawy
  • kupuje określone towary oraz usługi i wykorzystuje je w działalności opodatkowanej VAT.
Podatek naliczony można odliczyć jedynie od tych towarów i usług, na które zezwalają przepisy. Dobrym przykładem jest sytuacja, w której podatnicy nie mogą odliczyć VAT z faktury wystawionej na zakup usługi hotelowej, ponieważ zgodnie z przepisami nocleg został wyłączony z takiej możliwości. Dodatkowo podatnik musi pamiętać, aby faktura VAT zawierała wszystkie elementy wymagane prawem. 

Podatek VAT odliczany od zakupu paliwa do pojazdów

Nowelizacja przepisów odnosząca się do podatku VAT obowiązująca od 1 kwietnia 2014 roku wprowadziła zmiany w zakresie podziału pojazdów na 3 grupy ze względu na parametry techniczne pojazdu. Na podstawie przynależności do danej grupy można wskazać w jakiej wysokości podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktur VAT zakupowych związanych z danym pojazdem. Podatnik może odliczyć podatek w wysokości 50% lub w pełnej wysokości
Jeżeli podatnik wykorzystuje w działalności samochód prywatny to obowiązują go przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2015 roku. Zgodnie z nimi istnieje możliwość odliczania 50% kwoty podatku naliczonego od zakupu paliwa wykazanego na fakturach. Do końca czerwca 2015 r. można było odliczyć jedynie wydatki eksploatacyjne. 

Odliczanie VAT od zakupu paliwa, a karta paliwowa

Podatnicy dokonujący zakupu paliwa za pomocą karty paliwowej mają wątpliwości w kwestii odliczania VAT. Przepisy pozwalają na taką czynność o ile zostały spełnione określone warunki, czyli te związane z czynnościami opodatkowanymi. 
Takie stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej przez niego interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2015 r. o sygn. IPPP1/4512-420/15-2/IGo dotyczącej wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie wyrażenia opinii do posiadania prawa do odliczenia 50 % VAT wykazanego na fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług przez spółkę za pomocą kart paliwowych. 
Zgodnie z wydaną interpretacją:

…od 1 lipca 2015 roku Spółka będzie miała prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach VAT wystawianych na jej rzecz przez Y, a dokumentujących nabycie towarów i usług (w tym paliwa) przy użyciu kart paliwowych, z których spółka korzysta na podstawie i na zasadach wskazanych w umowie zawartej z Y.


Data publikacji: 2021-05-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU