Już 1 lipca 2024 roku czynni podatnicy VAT zostaną zobligowani do wystawiania faktur przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur. Jeżeli przedsiębiorcy nie będą respektować nowych przepisów, od 1 stycznia 2025 roku nie unikną kary za działanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Dostarczenie do urzędu czynnego żalu nie pozwoli uniknąć konsekwencji wynikających z łamania przepisów. niewyslane faktury do ksef czynny zal

Krajowy Systemie e-Faktur do 100% VAT-u

Za nałożenie kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków używania Krajowego Systemu e-Faktur odpowiada Naczelnik Urzędu Skarbowego. Kary finansowe są nakładane w sytuacji, gdy faktura nie zostanie wystawiona w obowiązkowym systemie.

Kara jest nakładana także w następujących sytuacjach:
  • wystawienie faktury w sposób sprzeczny z dostępnym wzorem - dotyczy przypadków, kiedy KSeF jest niedostępny, chociażby na skutek awarii platformy bądź oprogramowania używanego przez podatnika,
  • do KSEF nie przekazano faktur wystawionych podczas awarii bądź usterki systemu w odgórnie wyznaczonym terminie.
Maksymalny wymiar kary nakładanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nie może przekroczyć 100% wysokości podatku VAT, jaki widnieje na fakturze. Dla faktur bez podatku VAT maksymalna kara pieniężna to 18,7% kwoty wprowadzonej na fakturze.

Krajowy System e-Faktur a kodeks Karny skarbowy

Podatnicy, którzy popełnili błąd, są chronieni instytucją czynnego żalu uwarunkowaną art. 16 Kodeksu Karnego Skarbowego.

Przytoczony przepis przedstawia następujące stanowisko:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Jednak czynnego żalu nie można zastosować, jeżeli faktury nie wystawiono w Krajowym Systemie e-Faktur albo nie zachowano wyznaczonych terminów obowiązujących w przypadku awarii. Naczelnik Urzędu Skarbowego nakłada karę przyznaną w drodze decyzji o charakterze administracyjnym, czyli nie obowiązują przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Nie istnieją żadne sposoby pozwalające uniknąć kary za nieprzestrzeganie przepisów związanych z KSeF.

Aby uprościć proces korzystania z KSeF, warto wybrać program zintegrowany z systemem KSeF np. FakturaXL. To skuteczny sposób uniknięcia kary.


Data publikacji: 2023-12-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU