Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce jest podatek liniowy. Dla niektórych przedsiębiorców jego wybór jest korzystnym rozwiązaniem. Dla kogo podatek liniowy jest opłacalną formą opodatkowania? podatek liniowy kiedy sie oplaca

Podatek liniowy, czy opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Obecnie stawka podatku liniowego wynosi 19% bez względu na wysokość dochodów. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast przy zasadach ogólnych i rozliczaniu się wg skali podatkowej, stawka podatku zależy od wysokości dochodu. Obecnie jest to 17% do wysokości dochodu w kwocie 85 528 zł. Powyżej tej kwoty obowiązuje stawka 32%. 

Podatek liniowy – kiedy się opłaca?

Podatek liniowy opłacalny jest jeżeli:
  • roczny dochód przedsiębiorcy przekracza kwotę 100 000 zł
  • przedsiębiorca nie rozlicza się ze współmałżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko (przy podatku liniowym nie przysługuje prawo do korzystania z ulg)
  • przedsiębiorca nie korzysta z ulgi na dzieci oraz ulgi internetowej (przy podatku liniowym nie przysługują)
  • przedsiębiorca uzyskuje dochód jedynie z działalności gospodarczej, w przypadku jeżeli osiąga dochody jeszcze z innych źródeł, jak np. umowa o pracę, to wtedy bardziej opłacalne jest rozwiązanie kiedy składa się dwie odrębne deklaracje podatkowe.
Kiedy w życie wejdą nowe przepisy w ramach Polskiego Ładu, to podatek liniowy będzie mniej opłacalną formą podatkowania.  

Podatek liniowy – dla kogo?

Możliwość skorzystania z podatku liniowego jest ograniczona pewnymi warunkami. Jednym z podstawowych jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy o ile świadczone są usługi o takim samym charakterze, które podatnik wykonywał lub wykonuje u tego pracodawcy. Przepis ma zastosowanie do tego samego roku podatkowego. 

Podatek liniowy – jakie są przywileje i obowiązki

Rozliczanie na zasadach podatku liniowego pozwala podatnikowi od osiągniętego przychodu odliczyć koszty jego uzyskania i tym samym zmniejszyć podstawę opodatkowania, a co się z tym wiąże i podatek. Minusem podatku liniowego jest brak kwoty wolnej od podatku (w 2021 roku wynosi ona 8 000 zł). Oznacza to, że dokonując rozliczenia na zasadach ogólnych przy dochodzie nieprzekraczającym kwoty 3 089 zł podatnik zapłaci 0 zł podatku, ponieważ podatek pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek wynosi 0 zł. 

Wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania nie jest przypisana do niego na zawsze. Ma on prawo do zmiany, również w trakcie roku podatkowego. Przy zakładaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca dokonuje wyboru zaznaczając go w składanym wniosku CEIDG-1. Podatnik, który już prowadzi działalność może dokonać zmiany formy opodatkowania w trakcie roku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód. Przedsiębiorca składa oświadczenie w formie pisemnej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli zmiana nie zostanie zgłoszona w terminie, to podatnik musi nadal rozliczać się na dotychczasowych zasadach.
Zeznanie roczne o wysokości osiągniętego przychodu lub straty składa się do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następnego na formularzu PIT-36L. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca będący osobą samotną osiągnął w 2020 roku dochód w wysokości 150 000 zł. W związku z wysokością z tym zaczął zastanawiać się jaką formę opodatkowania powinien wybrać, skalę podatkową, czy podatek liniowy. Która z tych form będzie dla niego korzystniejsza?

Rozliczanie wg skali podatkowej

14 539,76 + 32% x (150 000zł – 85 528 zł) = 14 539,76 zł + 20 631,04 zł = 35 170,8 zł, po zaokrągleniu 35 171 zł

Rozliczanie podatkiem liniowym 

150 000 zł x 19% = 28 500 zł

W przedstawionym przykładzie dokładnie widać, że dla przedsiębiorcy bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zastosowanie podatku liniowego. 

Podsumowanie

Wybór formy opodatkowania zależy w dużej części od sytuacji rodzinnej podatnika, a także materialnej. Wysokie dochody z działalności oraz brak ulg do odliczenia przemawiają za podatkiem liniowym.

Data publikacji: 2021-10-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU