Samochód osobowy, który służy przedsiębiorcy oraz pracownikom jest ważnym składnikiem wielu firm. W związku z powyższym, warto wiedzieć w jaki sposób rozlicza się samochód osobowy w przedsiębiorstwie. Po zapoznaniu się w artykułem, dowiesz się wszystkich podstawowych informacji w tym zakresie. odliczanie vat samochod

Odliczanie VAT od samochodów firmowych

Posiłkując się przepisami prawa, a dokładnie ustawą o VAT nie znajdziemy definicji samochodu osobowego. Zgodnie z art. 86a ust 1 każdy przedsiębiorca, który jest właścicielem pojazdu samochodowego musi zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi odliczenia VAT, które uwarunkowane są określonymi sytuacjami.
Przy tym, samochód osobowy to pojazd samochodowy, którego całkowita masa nie wynosi więcej niż 3,5 tony, służący do przewozu maksymalnie 9 osób z bagażem, wliczając w to kierowcę, (przepisy dotyczące ruchu drogowego).

Częściowe odliczenie VAT od samochodu

W pierwszej kolejności opiszemy częściowe odliczenie VAT od samochodów osobowych, które ma miejsce w firmie.
Przedsiębiorca, który korzysta ze swojego prywatnego samochodu także w przedsiębiorstwie, może odliczyć 50% VAT, który dotyczy poniesionych kosztów eksploatacyjnych. Pojazdy, które używane są do ewidencji środków trwałych, a nie posiadają kilometrówki, która służy do celów VAT, a także niemożliwe było pełne odliczenie VAT przez przedsiębiorcę mogą ulec częściowemu odliczeniu VAT. Biorąc pod uwagę częściowe odliczenie VAT należy przestrzegać regulaminu użytkowania pojazdu, a także dostarczyć VAT-26 do Urzędu Skarbowego.

Pozostała część podatku VAT (ta które nie uległa odliczeniu), która dotyczy eksploatacji pojazdu wchodzi w skład kosztów uzyskania przychodów.
 
W drugiej kolejności będzie mowa o całkowitym odliczeniu VAT od samochodów osobowych w firmie.

Kiedy pełne odliczenie VAT?

Dla tych podatników, którzy dokonali zakupu samochodu osobowego tylko na potrzeby własnego przedsiębiorstwa i nieużywaną go w celach prywatnych, mają możliwość odliczyć VAT w pełni. VAT ten dotyczy nabycia samochodu, a także kosztów eksploatacyjnych.

Cały VAT od samochodów można odliczać jeżeli:
  • założenie, a także ciągłe używanie kilometrówki, które konieczne jest dla celów VAT,
  • przygotowanie zasad, które dotyczą korzystania z pojazdu, a regulamin ten musi zostać przedstawiony wszystkim pracownikom,
  • zgłoszenie samochodu osobowego do Urzędu Skarbowego dzięki dostarczeniu dokumentu VAT-26.
Pełne prawo do odliczania VAT od samochodów osobowych przysługuje tym pojazdom, które używane są do wymienionych czynności:
  • odprzedaży – tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy sprzedaż samochodów jest przedmiotem działalności przedsiębiorstwa,
  • sprzedaży – jeśli pojazd został wytworzony przez przedsiębiorcę,
  • podpisania umowy najmu, dzierżawy, leasingu, bądź każdej umowy o zbliżonej specyfice w której pojazd został oddany za odpłatą,
  • czynności, które są przedmiotem działalności przedsiębiorcy.


Data publikacji: 2018-06-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU