Czasami podczas wystawiania i wysyłania faktury do KSeF mogą nastąpić problemy związane np. z awarią systemu i w związku z tym system nie będzie dostępny. Wysyłana faktura może też zostać odrzucona przez system. Co w takiej sytuacji powinien zrobić podatnik? faktury do ksef odrzucenie niedostepnosc systemu

Awaria systemu KSeF, a wystawienie faktury

Broszura informacyjna resortu finansów dotycząca faktury ustrukturyzowanej zawiera zapis mówiący, że:
  • przestoje w systemie KSeF mogą zdarzyć się, ale jedynie sporadycznie i przez krótki okres czasu, co zapewne nie będzie miało wpływu na możliwość korzystania z systemu przez podatników
  • jeżeli podatnik nie będzie mógł wystawić faktury w KSeF z przyczyn od niego niezależnych, to przedsiębiorca będzie mógł wstrzymać się z wystawieniem faktury do chwili kiedy system będzie dostępny
  • w związku z zaistniałą sytuacją podatnik będzie mógł wystawić fakturę poza systemem jako zwykłą fakturę, która w tej sytuacji nie będzie fakturą ustrukturyzowaną.

Niedostępność systemu KSeF, a wystawianie faktur 

W przypadku kiedy system KSeF jest niedostępny, to nie ma możliwości korzystania z niego w tym czasie, co oznacza, że faktury nie mogą być wystawione. O każdej niedostępności systemu, podatnicy powiadamiani są w komunikatach wydawanych przez ministra ds. finansów publicznych na stronie Ministerstwa Finansów.  

W okresie kiedy korzystanie z KSeF jest dobrowolne, to podatnik może wystawić fakturę poza systemem. Taka informacja została umieszczona w broszurze wydanej przez MF.

Faktura odrzucona przez system KSeF

Jeżeli data wystawienia na fakturze jest inna niż data przesłania jej do KSeF, to uważa się, że taka faktura zostaje wystawiona w momencie przesłania jej do systemu. Dokument przesłany do KSeF otrzymuje numer identyfikujący go w systemie. Faktura odrzucona przez system lub bez możliwości wystawienia jej z przyczyn spowodowanych awarią systemu nie zostaje wystawiona. Taki dokument nie otrzymuje numeru identyfikującego go w systemie i tym samym nie zostaje uznany za fakturę ustrukturyzowaną. Może stać się nim dopiero po ponownym wysłaniu i przyjęciu przez KSeF. Faktura zostaje uznana za wystawioną w dacie ponownego wysłania do systemu i nadaniu jej numeru identyfikującego w KSeF.


Data publikacji: 2022-05-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU