Przedsiębiorca ma prawo do odliczania podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym użytkowanym w firmie. Przeważnie odliczenie ograniczone jest do 50% wartości podatku wykazanego na fakturze VAT. Do wydatków opłacanych przez przedsiębiorcę korzystającego w firmie z samochodu osobowego z pewnością zaliczają się opłaty ponoszone za miejsca parkingowe przeznaczone dla klientów i pracowników. odliczanie VAT za parking

Odliczenie VAT

Czynni podatnicy VAT mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w kwestii odliczenia podatku VAT obowiązuje zasada tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że podatnik może odliczyć podatek VAT już w momencie zanim dane towary lub usługi, od których ma być odliczony VAT zostaną odsprzedane lub będą wykorzystywane w działalności opodatkowanej. Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia jeżeli wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Czasami jednak może być tak, że przewidywany cel wykorzystania towaru/usługi w działalności zostanie zmieniony w przyszłości i tym samym zakup może nie spełniać warunku wykorzystania go do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji podatnik powinien dokonać korekty odliczenia VAT. 

Parking dla klientów i pracowników – odliczenie VAT

Skala odliczenia VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe zależy od rodzaju rozporządzanego pojazdu. Jeżeli nie można przypisać danego pojazdu do konkretnego wynajmowanego miejsca parkingowego, to w takiej sytuacji obowiązuje ogólna zasada odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT

W treści art.86 ust. 1 Ustawy o VAT można przeczytać:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z powyższym czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli przedsiębiorca będzie korzystał z parkingu na podstawie umowy najmu i będzie udostępniał miejsca parkingowe swoim klientom i pracownikom, to ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za parking, ponieważ najem miejsc parkingowych dla klientów i pracowników firmy ma pośredni związek z działalnością gospodarczą, a co się z tym wiąże z osiąganym przez przedsiębiorcę obrotem opodatkowanym. 

W przypadku odliczania VAT za najem miejsc parkingowych duże znaczenie ma fakt, czy dane miejsce zostało przypisane do konkretnego pojazdu. Jeżeli np. przedsiębiorca będzie sam korzystał z wynajmowanych miejsc parkingowych przy używaniu w działalności gospodarczej pojazdu w sposób mieszany będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT tylko wtedy kiedy konkretne miejsce parkingowe nie zostanie przypisane do konkretnego pojazdu. 

Zgodnie z wymienionym artykułem 86 ustawy o VAT najem miejsc parkingowych dotyczy całościowego funkcjonowania firmy, a nie wiąże się tylko z użytkowaniem konkretnych pojazdów. W takiej sytuacji nie ma zastosowania ograniczenie co do odliczania 50% od wydatków poniesionych na parkowanie auta. Ograniczenia wynikające z art. 86a ustawy o VAT odnoszą się wyłącznie do wydatków związanych z eksploatacją lub używaniem samochodów w firmie w sposób mieszany. Ograniczenia nie dotyczą zakupów mających związek z eksploatacją lub używaniem pojazdów przez inne podmioty. 

Parking dla klientów, odliczenie VAT – interpretacja indywidualna

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 20121 roku, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.109.2021.1.KO wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsce parkingowe, w której można przeczytać:

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej czynsz najmu za miejsce parkingowe, gdyż jak wskazał Wnioskodawca miejsce to nie jest przypisane do konkretnego samochodu, a mogą z niego korzystać zarówno pracownicy i partnerzy Spółki, jak i również klienci Spółki. W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast w tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy o VAT, bowiem w tym przypadku najem miejsca parkingowego nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności Wnioskodawcy.

Powyższa interpretacja jest potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy w sprawie omawianej kwestii. Wnioskodawca świadczy usługi doradztwa podatkowego. Wykupił abonament na wjazd i pozostawienie samochodu w garażu podziemnym. W ramach wykupionego abonamentu brak jest powiązania danego pojazdu z konkretnym miejscem parkingowym dostępnym w hali garażowej. Jedynym warunkiem, który pozwala zaparkować pojazd jest posiadanie karty magnetycznej. Firma udostępnia miejsca parkingowe swoim klientom umówionym na spotkanie w firmie oraz pracownikom i partnerom, którzy korzystają z samochodu w sposób mieszany. Wnioskodawca jest zdania, że w przedstawionej sytuacji ma prawo do odliczenia całej kwoty VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe. 

Podsumowanie

Podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktur dokumentujących najem miejsca parkingowego użytkowanego przez klientów oraz pracowników tylko w sytuacji kiedy konkretne miejsca parkingowe nie są przypisane do konkretnego pojazdu, a wynajmowany parking stanowi element ogólnych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Data publikacji: 2021-09-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU