Program do wystawiania rachunków online

Rachunek

Sign-up free
Without hidden fees

Seller

more

less

Buyer Get data by NIP, REGON or KRS

more

less

Items on the invoice

  Name PKWiU Qty Unit Discount % Price Amount  
Add position
Discount total 0.00 PLN
Sum after the discount 0.00 PLN

Hide additional options

Show additional options

Attach or drop a file...

RACHUNEK DEFINICJA
Rachunek to rodzaj dokumentu wystawianego przez przedsiębiorcę, który nie jest płatnikiem podatku VAT, czyli korzysta ze zwolnienia z podatku. Może to być zwolnienie przedmiotowe lub podmiotowe. Zgodnie z przepisami, zwolnienie może wynikać z powodu osiągania zbyt niskich dochodów w trakcie roku obrotowego lub prowadzenia działalności, która jest zwolniona z VAT. Przedsiębiorca korzystający z takiego zwolnienia nie może rozliczać VATu z dokonywanej sprzedaży oraz z faktur zakupowych. Rachunki wystawiają również osoby fizyczne uzyskujące przychody z najmu (budynki, lokale, mieszkania), które jednocześnie nie są płatnikami podatku VAT. Rachunek, również posłuży jako dowód księgowy przy sporządzaniu umowy o dzieło lub umowy zlecenie.
Od 2014 roku (zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej art. 87 par. 1 ustawy), wszystkie przedsiębiorstwa są zobligowane do dokumentowania sprzedaży fakturami. Firm, które wystawiały rachunki, aktualnie wystawiają Faktury bez VAT.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ RACHUNEK?

Kążdy wystawiony Rachunek musi zawierać określone przepisami dane (art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy): nazwa Sprzedawcy i Nabywcy (strony transakcji kupna-sprzedaży) wraz z danymi identyfikującymi w postaci adresu, NIP czy REGON; numer rachunku; data wystawienia i data sprzedaży; nazwa produktu lub wykonanej usługi wraz z ilością i jednostką miary, ceną netto oraz wartość do zapłaty cyframi i słownie. Istotne jest również, aby pojawiła się informacja o podstawie zwolnienia z VAT na fakturze, jeśli jest to wymagane.


JAK WYSTAWIĆ RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO?

W powyższym formularzu bez problemu wystawisz rachunek do umowy o dzieło, natomiast do sporządzenia druku takiej umowy polecamy nasz bezpłatny formularz Umowy o dzieło, w którym można wprowadzić własną treść umowy i wydrukować.


JAKA JEST PODSTAWA ZWOLNIENIA Z VAT NA RACHUNKU?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. informacja o podstawie zwolnienia z VAT nie musi pojawić się na rachunku wystawianym przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT ze względu na nieprzekroczony limit wartości sprzedaży. Pozostałe firmy dokumentujące sprzedaż Rachunkiem (Fakturą bez VAT) wskazują przepis ustawy lub innej podstawy prawnej, wg której podatnik stosuje zwolnienie z podatku.
Najczęściej spotykane podstawy zwolnienia z podatku to:
- Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT),
- Zwolnienie na mocy rozporządzenia MF (art. 82 ust 3 ustawy o VAT)
- Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)