Program do wystawiania rachunków online

Rachunek

Bezpłatna rejestracja
Bez ukrytych opłat i zobowiązań

Sprzedawca

więcej

mniej

Nabywca Wczytaj dane po NIP, Regon lub KRS

więcej

mniej

Pozycje na fakturze

  Nazwa PKWiU Ilość Jednostka Rabat % Cena Wartość  
Dodaj pozycję
Dodaj opis
Suma rabatu 0.00 PLN
Suma po rabacie 0.00 PLN

Ukryj opcje dodatkowe

Pokaż opcje dodatkowe

Załącz lub upuść plik...

🔸 RACHUNEK DEFINICJA
Rachunek to rodzaj dokumentu wystawianego przez przedsiębiorcę, który nie jest płatnikiem podatku VAT, czyli korzysta ze zwolnienia z podatku. Może to być zwolnienie przedmiotowe lub podmiotowe. Zgodnie z przepisami, zwolnienie może wynikać z powodu osiągania zbyt niskich dochodów w trakcie roku obrotowego lub prowadzenia działalności, która jest zwolniona z VAT. Przedsiębiorca korzystający z takiego zwolnienia nie może rozliczać VATu z dokonywanej sprzedaży oraz z faktur zakupowych. Rachunki wystawiają również osoby fizyczne uzyskujące przychody z najmu (budynki, lokale, mieszkania), które jednocześnie nie są płatnikami podatku VAT. Rachunek, również posłuży jako dowód księgowy przy sporządzaniu umowy o dzieło lub umowy zlecenie.
Od 2014 roku (zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej art. 87 par. 1 ustawy), wszystkie przedsiębiorstwa są zobligowane do dokumentowania sprzedaży fakturami. Firm, które wystawiały rachunki, aktualnie wystawiają Faktury bez VAT.


🔸 CO POWINIEN ZAWIERAĆ RACHUNEK?

Kążdy wystawiony Rachunek musi zawierać określone przepisami dane (art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy): nazwa Sprzedawcy i Nabywcy (strony transakcji kupna-sprzedaży) wraz z danymi identyfikującymi w postaci adresu, NIP czy REGON; numer rachunku; data wystawienia i data sprzedaży; nazwa produktu lub wykonanej usługi wraz z ilością i jednostką miary, ceną netto oraz wartość do zapłaty cyframi i słownie. Istotne jest również, aby pojawiła się informacja o podstawie zwolnienia z VAT na fakturze, jeśli jest to wymagane.


🔸 JAK WYSTAWIĆ RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO?

W powyższym formularzu bez problemu wystawisz rachunek do umowy o dzieło, natomiast do sporządzenia druku takiej umowy polecamy nasz bezpłatny formularz Umowy o dzieło, w którym można wprowadzić własną treść umowy i wydrukować.


🔸 JAKA JEST PODSTAWA ZWOLNIENIA Z VAT NA RACHUNKU?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. informacja o podstawie zwolnienia z VAT nie musi pojawić się na rachunku wystawianym przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT ze względu na nieprzekroczony limit wartości sprzedaży. Pozostałe firmy dokumentujące sprzedaż Rachunkiem (Fakturą bez VAT) wskazują przepis ustawy lub innej podstawy prawnej, wg której podatnik stosuje zwolnienie z podatku.
Najczęściej spotykane podstawy zwolnienia z podatku to:
- Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT),
- Zwolnienie na mocy rozporządzenia MF (art. 82 ust 3 ustawy o VAT)
- Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)


🔸 WZÓR FAKTURY BEZ VAT (RACHUNKU)
Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór faktury bez vat (rachunku). Jest to szablon Podstawowy do wypełnienia i wydruku powyżej.
faktura bez vat wzór
rys. Faktura bez VAT (rachunek), wzór podstawowy z programu FakturaXL