Niektórzy przedsiębiorcy mają problem z prawidłowym rozliczaniem VAT-u od mediów. Chodzi między innymi o kwestie związane z prognozą za gaz, wodę, czy energię elektryczną. wystawianie faktur za media

Dostawa mediów, a obowiązek podatkowy w VAT

Jednym z obowiązków sprzedawcy jest wystawianie faktur dokumentujących dostawę także dla podmiotów będących podatnikami podatku VAT (art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy mediów powstaje w momencie wystawienia faktury. Jest to zgodne z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a i b ustawy o VAT.  
Faktura z tytułu dostawy mediów powinna być wystawiona w terminie nie późniejszym od terminu płatności (art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT). Jeżeli dostawca nie wystawi faktury lub sporządzi ją z opóźnieniem, to obowiązek podatkowy będzie miał miejsce w momencie upływu terminu na jej wystawienie, czyli upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). 
W sytuacji kiedy dostawca otrzyma część lub całość zapłaty jeszcze przed dostawą mediów, to obowiązek podatkowy nie powstanie. 

W oparciu o art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy od sprzedaży mediów ma miejsce w chwili wystawienia faktury z zastrzeżeniem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego u nabywcy powstaje dopiero w rozliczeniu za okres otrzymania przez podatnika faktury lub dokumentu celnego (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). 
Faktura wystawiona w danym okresie (miesiąc lub kwartał) rodzi obowiązek podatkowy jedynie po stronie dostawcy. Natomiast nabywca może rozliczyć VAT z tytułu nabycia mediów w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę. Nie zawsze więc będzie to ten sam czas co u sprzedawcy. 

PRZYKŁAD
Podatnik w grudniu 2020 roku otrzymał fakturę za media z terminem płatności na 20 grudnia 2020 roku. Faktura została wystawiona w listopadzie 2020 roku. Podatnik nie ma prawa odliczyć podatku VAT od tej faktury w rozliczeniu za listopad 2020 roku, ponieważ nie spełnia warunku z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy. Prawo do odliczenia nabędzie dopiero w momencie upływu terminu płatności, czyli w grudniu 2020 roku.

Odliczanie VAT z faktur za media i usługi telekomunikacyjne

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku podatnik ma prawo do odliczenia VAT-u jeżeli posiada fakturę i informację, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy. W przypadku usług telekomunikacyjnych i mediów obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. W związku z tym nabywca, który otrzyma dokument może być pewny, że u sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy. 
W sytuacji kiedy mija termin płatności za usługę, a faktura nie została wystawiona, to u dostawcy i tak powstanie obowiązek podatkowy, ale nabywca uzyska prawo do odliczenia VAT-u dopiero w momencie otrzymania faktury. 

Wyżej wymienione zasady obowiązują w przypadku czynności takich jak:
  • dostawa energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej oraz gazu
  • usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne (Internet, telefon, itp.)
  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
  • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
  • usługi związane z odpadami
  • usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałe usługi sanitarne.


Data publikacji: 2021-01-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU