Potrzeby pracowników zmieniły się na przestrzeni lat, dlatego coraz więcej osób wyraża się pozytywnie o wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy, który obowiązuje na wielu rynkach zagranicznych. Przedstawione rozwiązanie ma zarówno mocne, jak i słabe strony, które warto poznać. czterodniowy tydzien pracy wady zalety

Czterodniowy tydzień pracy a badania

Grupa non-profit 4 Day Week Global zbadała długoterminowe skutki czterodniowego tygodnia pracy. Wyniki są naprawdę interesujące, a mianowicie im dłużej pracowano w typ trybie, tym krótsze były tygodnie bez spadku wydajności i produktywności. Przełożyło się to na skrócenie tygodnia pracy o 5 godzin z równoczesną poprawą efektywności.

Zalety czterodniowego tygodnia pracy

Czterodniowy tydzień pracy pozwala zatrudnionym osobom skoncentrować się na powierzonych pracach, co przekłada się na ich produktywność. Uzyskanie dodatkowego dnia wolnego od pracy pozwala spędzić czas z najbliższymi, rozwijać hobby oraz odpoczywać. Krótszy tydzień pracy ułatwia zachowanie balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym. To skuteczny sposób ograniczenia stresu, a także poprawy ogólnego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Z wykonanych badań wynika, że wiele osób chętnie podejmie taką formę zatrudnienia, co oznacza, że rotacja pracowników w firmie zmniejszy się, a do tego będą oni lepiej wykształceni i doświadczeni.

Wady czterodniowego tygodnia pracy

Pracodawca zatrudniający pracownika musi regulować wiele wydatków związanych z zatrudnieniem, jeżeli tydzień pracy ulega skróceniu, wiąże się to ze zmniejszeniem etatów dla pracowników i ograniczeniem przyznawania podwyżek, co z kolei oznacza pogorszenie sytuacji materialnej zatrudnionych osób i może wiązać się z mniejszym zaangażowaniem.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce dla osób samozatrudnionych

Czterodniowy tydzień pracy to kwestia bardzo ważna dla osób samozatrudnionych, gdyż zapewnia sporą elastyczność i możliwość regulowania systemu pracy. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą sam podejmuje decyzję o czasie i miejscu pracy, zasadach wynagrodzenia i sposobie, w jaki zostaje wyceniona. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca samodzielnie określa, w jakich godzinach pracuje zawodowo i czy wybiera czterodniowy albo pięciodniowy tydzień pracy.

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą powinna być skrupulatna, produktywna i rzeczowa, dlatego wymiar czasu pracy zazwyczaj nie odgrywa większego znaczenia.

Jak czterodniowy tydzień pracy wpływa na efektywność pracowników?
Pracownicy są motywowani na wiele różnych sposobów. Mowa, chociażby o efektywnym planowaniu i organizacji pracy. Doskonale sprawdza się harmonogram pracy określający czas i zakres działań podejmowanych przez pracownika.

Wiele osób wykazuje większą efektywność, kiedy pracuje krócej przez 5 dni, inne z kolei preferują 10, a nawet 12-godzinną zmianę i więcej czasu wolnego.

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej sam decyduje, ile dni tygodnia przeznacza na pracę.

Alternatywa dla czterodniowego tygodnia pracy

Czterodniowy tydzień pracy wiąże się z wieloma korzyściami dla firmy, szczególnie kiedy mowa o motywowaniu zatrudnionych osób. Jeżeli takie rozwiązanie nie okaże się skuteczne, można rozważyć inne rozwiązania. Jednym z nich jest sprawiedliwy system nagród za osiągane wyniki, czyli zatrudniona osoba jest doceniana za pełnione obowiązki i wykonywane zadania.

Rozwój zawodowy jest bardzo istotny dla zatrudnionych osób, gdyż wiąże się nie tylko z satysfakcją, ale przekłada się także na wyższe zarobki. Najlepszym sposobem jest zapytanie pracowników, jaka jest ich opinia na temat skrócenia tygodnia pracy. Ich zdanie jest bardzo istotne i ułatwia wypracowanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy i szybszą realizację zadań.

Krótszy tydzień pracy to jeden ze sposobów motywowania zatrudnionych osób, ale nie jedyny. Warto rozważyć także premie, bonusy i inne nagrody.


Data publikacji: 2023-11-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU