Pod koniec każdego roku podawana jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę na kolejny rok. Każda zmiana kwoty ma wpływ na wiele rzeczy, miedzy innymi na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przez pracowników. minimalne wynagrodzenie za prace 2022

Wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2022 roku

Z każdym rokiem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta. W 2021 roku obowiązywała kwota 2 800 zł brutto, która na 2022 rok została podwyższona do wysokości 3 010 zł brutto. Razem z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę rośnie także minimalna stawka godzinowa, która w 2021 roku wynosiła 18,30 zł/h. W 2022 roku zostanie podwyższona do 19,70 zł/h

Kwota do wypłaty dla pracownika

1. 2021 rok – 2 061,67 zł
2. 2022 rok – 2 209,56 zł

Wzrost kosztów pracodawcy

Ze wzrostem płacy minimalnej rosną także koszty pracodawcy. Wzrost płacy minimalnej wpływa bezpośrednio na składki ZUS w części płatnika składek, czyli pracodawcy. 

Pracodawca obciążony jest składką wypadkową w wysokości 1,67%. Jej wysokość kształtuje się:
1. 2021 rok – 573,44 zł
2. 2022 rok – 616,46 zł.

Data publikacji: 2021-10-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU