Pod koniec każdego roku podawana jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę na kolejny rok. Każda zmiana kwoty ma wpływ na wiele rzeczy, miedzy innymi na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przez pracowników. minimalne wynagrodzenie za prace 2023

Wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2023 roku

Z każdym rokiem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta. W 2022 roku obowiązywała kwota 3 010 zł brutto, która na 2023 rok została podwyższona do wysokości 3 490 zł brutto, a od lipca 2023 roku wzrośnie do 3 600 zł brutto. Razem z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę rośnie także minimalna stawka godzinowa, która w 2022 roku wynosiła 19,70 zł/h. W 2023 roku zostanie podwyższona do 22,80 zł/h, a od lipca 2023 do 23,50 zł/h

Kwota do wypłaty dla pracownika

1. 2021 rok – 2 061,67 zł
2. 2022 rok – 2 209,56 zł
3. 2023 rok od stycznia do czerwca – 2 709,48 zł.
4. 2023 rok od lipca do grudnia – 2 783,86 zł

Wzrost kosztów pracodawcy

Ze wzrostem płacy minimalnej rosną także koszty pracodawcy. Wzrost płacy minimalnej wpływa bezpośrednio na składki ZUS w części płatnika składek, czyli pracodawcy. 

Pracodawca obciążony jest składką wypadkową w wysokości 1,67%. Jej wysokość kształtuje się:
1. 2021 rok – 573,44 zł
2. 2022 rok – 616,46 zł.
3. 2023 rok od stycznia do czerwca – 714,75 zł.
4. 2023 rok od lipca do grudnia – 737,28 zł.

Data publikacji: 2021-10-04, autor: FakturaXL
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-11

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU