Pod koniec każdego roku podawana jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę na kolejny rok. Każda zmiana kwoty ma wpływ na wiele rzeczy, między innymi na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przez pracowników. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. minimalne wynagrodzenie za prace 2024

Wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2024 roku

Z każdym rokiem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta. W 2023 roku obowiązywała kwota 3 600 zł brutto, która na 2024 rok została podwyższona do wysokości 4 242 zł brutto, a od lipca 2024 roku ponownie wzrośnie do 4 300 zł brutto. Razem z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę rośnie także minimalna stawka godzinowa, która w 2023 roku wynosiła 22,80 zł/h. W 2024 roku zostanie podwyższona do 27,70 zł/h, a od lipca 2024 do 28,10 zł/h

Kwota do wypłaty dla pracownika

1. 2021 rok – 2 061,67 zł
2. 2022 rok – 2 209,56 zł
3. 2023 rok od stycznia do czerwca – 2 709,48 zł, od lipca do grudnia – 2 783,86 zł.
4. 2024 rok od stycznia do czerwca – 3 221,98 zł, od lipca do grudnia – 3 261,53 zł.

Wzrost kosztów pracodawcy

Ze wzrostem płacy minimalnej rosną także koszty pracodawcy. Wzrost płacy minimalnej wpływa bezpośrednio na składki ZUS w części płatnika składek, czyli pracodawcy. 

Pracodawca obciążony jest dodatkowo składką emerytalną 9,76%, rentową 6,5% i wypadkową 1,67% oraz opłatami na Fundusz Pracy 2,45% i FGŚP 0,10%. W sumie 20,48% dodatkowych kosztów od płacy minimalnej!

Jej wysokość kształtuje się w ostatnich latach następująco:
1. 2021 rok – 573,44 zł
2. 2022 rok – 616,46 zł.
3. 2023 rok od stycznia do czerwca – 714,75 zł, od lipca do grudnia – 737,28 zł.
4. 2024 rok od stycznia do czerwca – 868,76 zł, od lipca do grudnia – 880,64 zł.

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-01
Data publikacji: 2021-10-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU