Faktor i faktorant to strony umowy faktoringowej. Taki dokument podpisuje się po to, aby przedsiębiorca mógł sprzedać swoją wierzytelność i tym samym uzyskać natychmiastowo środki pieniężne. O tym, czym jest faktoring i jak poprawia płynność finansową przedsiębiorstw pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach. W tym wpisie skupimy się na najważniejszych definicjach związanych z tą usługą. Z tego wpisu dowiesz się, kim jest faktor, a kim jest faktorant. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypomnijmy sobie pokrótce, jak działa faktoring. definicje faktoringu

Faktoring - jak działa?

Ta usługa jest receptą na pozbycie się problemów z płynnością finansową. Faktoring „odmraża” pieniądze zamrożone w wystawionych fakturach, dając przedsiębiorcy swobodę dysponowania nimi. Środki takie można wykorzystać na dowolny cel, czy to w bieżącej działalności, czy w realizacji strategii rozwoju. 

W praktyce proces korzystania z faktoringu wygląda następująco:
 • Jako przedsiębiorca zgłaszasz się do firmy faktoringowej (faktora). Przechodzisz procedurę weryfikacyjną, po zakończeniu której podpisujecie umowę.
 • W międzyczasie wykonujesz zlecenie dla Twojego kontrahenta, po którym wystawiasz fakturę z odroczonym terminem płatności.
 • Nie chcesz bądź nie możesz czekać na płatność do terminu na fakturze, dlatego przesyłasz kopię dokumentu do faktora, aby przyspieszyć przelew należności.
 • Faktor weryfikuje fakturę, a następnie przelewa Ci środki. Zazwyczaj dzieje się to jeszcze tego samego dnia.
 • Pozyskanymi środkami możesz dowolnie dysponować.
 • Kiedy nadejdzie termin płatności faktury, Twój kontrahent spłaca należność do faktora. 

Czym jest umowa faktoringowa?

Umowa faktoringowa jest zawierana między dwoma podmiotami:
 • faktorantem, którym jest przedsiębiorca sprzedający towary bądź wykonujący usługi,
 • faktorem, którym jest nabywca wierzytelności.
Istotą tej umowy jest cesja wierzytelności. Jest to nic innego jak przeniesienie uprawnień do wierzytelności wynikającej z wystawionej faktury z przedsiębiorcy (faktoranta) na firmę faktoringową (faktora).

Kim jest Faktor?

Faktor to podmiot, który świadczy usługę faktoringu. Najczęściej jest to instytucja finansowa taka jak bank lub niezależna firma zajmująca się skupem wierzytelności. 

Faktor:
 • w ramach umowy faktoringu wypłaca przedsiębiorcy (faktorantowi) środki z przekazanych do finansowania faktur,
 • poza samym finansowaniem świadczy również w ramach faktoringu dodatkowe usługi takie jak monitoring wierzytelności czy weryfikacja kontrahentów.
Faktor w zależności od rodzaju umowy może przyjmować na siebie 2 rodzaje ryzyka:
 • W faktoringu pełnym to faktor przejmuje ryzyko nieterminowej spłaty należności. Przedsiębiorca dostanie więc od faktora środki z faktury i nie interesuje go, czy kontrahent spłaci tę należność.
 • W faktoringu niepełnym faktor weryfikuje kontrahenta, sprawdza jego rzetelność, może również wspierać przedsiębiorcę w dochodzeniu nieuregulowanej należności, natomiast nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Kim jest Faktorant?

Faktorant to podmiot, który korzysta z usługi faktoringu. Jest nim przedsiębiorca, który:
 • sprzedaje towary lub świadczy usługi, za które wystawia faktury z odroczonym terminem płatności,
 • chce sprzedać prawo do posiadanych wierzytelności, aby poprawić swoją płynność finansową,
 • na drodze cesji przekazuje faktorowi wspomniane wyżej prawa.
Poza tymi ogólnymi wymogami, każdy faktor ma swoje własne kryteria, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać finansowanie. Może to być np.:
 • minimalny wiek,
 • minimalny staż działalności,
 • ilość stałych kontrahentów,
 • odpowiednia wysokość obrotów.
Co do zasady faktoring jest o wiele łatwiej dostępnym źródłem finansowania niż np. kredyt. Dla faktora najbardziej liczą się wystawiane przez przedsiębiorcę faktury i jego relacje z partnerami biznesowymi. Często faktorant nie musi wykazywać zysku ani nawet generować stałych przychodów, może też mieć niewielkie zadłużenia w BIK.

Jak skorzystać z faktoringu online w programie Faktura XL

Wbudowany w program FakturaXL faktoring pozwala w łatwy i wygodny sposób przekazywać faktury do finansowania, a wbudowany kalkulator od razu pokazuje koszty jakie poniesiesz.

kalkulator faktoringu w programie

Dzięki naszej współpracy z firmą faktoringową SMEO jako klient FakturaXL możesz skorzystać z faktoringu na wyjątkowo korzystnych warunkach.

Zobacz: Jak skorzystać z usługi faktoringowej w programie?

Masz wątpliwości lub pytania?
SMEO uruchomiło specjalną dedykowana infolinię dla naszych klientów: 732 080 370,
gdzie możesz uzyskać pomoc w rejestracji i korzystaniu z faktoringu. Na hasło “FakturaXL” otrzymasz ofertę specjalną!


Data publikacji: 2021-05-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU