Faktura dokumentująca sprzedaż na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego powinna zawierać niezbędne dane, a przede wszystkim dane nabywcy i płatnika/odbiorcy.

Zmiany w fakturach wystawianych dla JST

Od 2017 roku zmieniły się przepisy dotyczące faktur sprzedażowych wystawianych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Na dokumentach powinny pojawić się dane nabywcy oraz płatnika/odbiorcy. Wprowadzone zmiany miały na celu między innymi scentralizowanie rozliczeń podatku VAT w zakresie rozliczania podmiotów będących Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Ogólnie, chodziło o przełożenie z jednostek samorządu terytorialnego na gminy obowiązku rozliczania podatku VAT i wprowadzenia dla nich wewnętrznych rozliczeń z podatku VAT.

Zmiany dla przedsiębiorców

Firmy dość często współpracują z różnymi jednostkami działającymi na danym terenie, jak np.: szkoły, urzędy, ośrodki miejskie i gminne. Świadczą na ich rzecz usługi lub dostarczają towary. Od 2017 roku jednostki, które zamawiają towar lub usługi mają obowiązek zastrzec, aby na fakturze wystawianej na ich rzecz znalazły się dane nabywcy i dane płatnika/odbiorcy.
Do końca 2016 roku wystarczyło wskazać jedynie podmiot na rzecz, którego miała być dokonana dostawa towarów lub świadczona usługa. Był on nabywcą jak i odbiorcą/płatnikiem jednocześnie. Do 2017 roku dana instytucja traktowana była jako wydzielony podatnik podatku VAT, który rozliczał VAT samodzielnie, składał właściwą deklarację VAT-7 lub VAT-7K, mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT (zgodnie z art. 113 ustawy o VAT). 

Po zmianie przepisów i scentralizowaniu rozliczeń wewnętrznych w gminach, obowiązkowo nabywcą na fakturze jest np.: gmina, a odbiorcą faktury lub płatnikiem jest instytucja, która dokonała zamówienia, przykładowo szkoła. Ustawodawca dokonując zmian uznał, że jednostki budżetowe zamawiające dane usługi lub towary nie są samodzielnym podatnikiem. Podlegają gminom całym swoim majątkiem, organizacją działalności jak i jej prowadzeniem.

Zobacz również: Odbiorca faktury inny niż Nabywca (np. Gmina jest Nabywcą, a szkoła Odbiorcą na fakturze)

Terminy

Przedsiębiorcy nie musieli i nie muszą dokonywać korekt do faktur wystawionych za poprzednie okresy kiedy jeszcze obowiązywały stare przepisy, przed centralizacją. Korektę poprzez wystawienie przez JST noty korygującej zmieniającej podane dane, trzeba będzie sporządzić jedynie w przypadku faktury dokumentującej dostawę towaru lub wykonanie usługi wystawionej po dniu centralizacji.

Data publikacji: 2020-09-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU